Na dzień dzisiejszy nie ma planów przesunięcia terminów I Komunii św. (17 maja) i bierzmowania (22 czerwca). Ewentualne zmiany są uzależnione od dalszego rozwoju sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju oraz od dyspozycji wydanych przez Kurię Diecezjalną w Bydgoszczy.