UWAGA !!!

W najbliższą Niedzielę (10 marca) odbędzie się spotkanie dla Kandydatów do Bierzmowania ze szkół średnich po Mszy świętej wieczornej. Ze względu na organizację grupa została podzielona na dwie części. 10 marca zapraszam Kandydatów z Nazwiskiem od litery A do litery M włącznie.

W przyszłą Niedzielę (17 marca) zapraszam pozostałych Kandydatów do Bierzmowania ze szkół średnich (również po Mszy św. wieczornej) z Nazwiskiem od litery N do litery Ż

Bardzo proszę zabrać ze soba indeks oraz biały Katechizm Bierzmowanych.

ks. Wiesław

 

Zasady przygotowania kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania
w parafii pw. św. WAWRZYŃCA w Nakle nad Notecią

 1. Do końca października każdy kandydat zobowiązany jest przedstawić Ks. Opiekunowi Deklarację.
 2. Do końca listopada kandydat, który przyjął sakrament chrztu w innej parafii niż parafia pw. św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią, zobowiązany jest dostarczyć Ks. Opiekunowi metrykę chrztu.
 3. Kandydat ma obowiązek uczestniczenia w życiu parafialnym tj.:
 • uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej;
 • sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej;
 • spowiedź w każdy I piątek miesiąca – w razie niemożności w najbliższym terminie;
 • uczestnictwo w nabożeństwach okresowych (różaniec (min. 5x), Droga Krzyżowa (min. 3x), Roraty (min. 5x), Gorzkie Żale min. (1x), majowe (min. 5), czerwcowe (min. 5x));
 • uczestnictwo w rekolekcjach szkolnych – obowiązek szkolny;
 • uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach przygotowujących do przyjęcia sakramentu.
 1. Każde z w/w zadań należy potwierdzić podpisem w książeczce do bierzmowania.
 2. W świątyni zachowywać się godnie, z szacunkiem dla świętości miejsca.
 3. Kandydaci uczący się w szkołach zobowiązani są dostarczyć opinię od uczącego katechety do końca marca.
 4. W ostatnim tygodniu przed przyjęciem sakramentu bierzmowania obowiązują 3 próby w kościele.
 5. Świadkiem bierzmowania w pierwszej kolejności może być Rodzic Chrzestny, Rodzeństwo po przyjętym bierzmowaniu, spełniający wymagania świadka bierzmowania (spowiedź i Komunia św.). Świadkiem nie może być osoba, która nie uczestniczyła w szkolnej katechezie.
 6. Imię do bierzmowania kandydat wybiera sobie sam zgodnie z kanonem świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego. Ostateczny wybór imienia zatwierdza Ks. Opiekun.
 7. W wyznaczonym terminie Kandydat jest zobowiązany przedstawić pisemną prośbę o przyjęcie sakramentu bierzmowania wraz z uzasadnieniem.
 8. Koszt związany z przygotowaniem sakramentu to 70 zł. Koszt zawiera:
 • kwiaty dla Ks. Biskupa i do kościoła;
 • tzw. Dar Ołtarza dla Parafii od przyjmujących sakrament;
 • Krzyże;
 • Pamiątka Bierzmowania.                                                                                                                                                                                                                                                                        Nie zastosowanie się do którejś z zasad podanych w poszczególnych punktach, skutkuje usunięciem kandydata z przygotowań.