I Komunia Święta w roku 2022 planowana jest w niedzielę 15 maja o godz. 12.00.

Wzorem lat ubiegłych umożliwiamy zorganizowanie I Komunii Świętej rodzinnej w innym terminie (uzgodnionym z duszpasterzem). Zachęcamy do takiej formy przeżycia tej wyjątkowej uroczystości.

UWAGA! Zgodnie z zarządzeniem Biskupa Bydgoskiego dzieci przystępują do Komunii Świętej w parafii zamieszkania!

Najbliższe spotkania:

  • 14.11.2021 o godz. 12.00 - Msza św. z poświęceniem książeczek (kupuje ksiądz) i po niej spotkanie
  • 12.12.2021 o godz. 12.00 - Msza św. z poświęceniem medalików (Cudowny Medalik kupują rodzice) i po niej spotkanie
  • 09.01.2022 o godz. 12.00 - Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i po niej spotkanie
  • 02.02.2022 o godz. 18.00 - Msza św. z poświęceniem świec (świeca chrzcielna) i po niej spotkanie
  • 26.03.2022 - Spotkanie dla rodziców i po nim I spowiedź dzieci

 

Ważne informacje:

  1. Dzieci do I Komunii Świętej przystępują w stroju liturgicznym.
  2. Dzieci ochrzczone poza parafią św. Wawrzyńca - wyciąg z aktu chrztu (ad sacra) do końca 2021r.
  3. Dzieci z innych parafii - zgoda proboszcza swojej parafii do końca września! (po tym terminie dziecko nie zostanie dopisane do grupy przygotowującej się do I Komunii Świętej)
  4. Zgłoszenie dziecka i rozmowa indywidualna z księdzem - do 2 października!