OGŁOSZENIA NA GODZ. 13.00 dnia 14 MARCA 2020

(W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją, niektóre z nich mogą ulec zmianie)

 

 1. Zarządzenia Biskupa Diecezji Bydgoskiej:
  1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, biskup Jan Tyrawa udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
   1. osobom w podeszłym wieku;
   2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.);
   3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę;
   4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie Biskup zachęca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęca też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

  1. W związku z epidemią koronawirusa, biskup bydgoski Jan Tyrawa:
   1. zachęca, aby we wszystkie niedziele w każdym kościele i kaplicy podczas wszystkich Mszy św. odśpiewywać suplikację Święty Boże;
   2. prosi, aby podejmować modlitwy błagalne podczas każdej Eucharystii, także w dni powszednie;
   3. proponuje odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego każdego dnia – jeśli to możliwe w Godzinie Miłosierdzia pomiędzy godz. 15:00 a 16:00;
   4. zachęca, aby – w łączności z diecezją rzymską – od czwartku 12 marca br., o godz.12:00 odmawiać modlitwę Anioł Pański, a następnie Litanię loretańską i Salve Regina, wzywając wstawiennictwa Maryi dla uwolnienia od epidemii, która szerzy się na świecie; ten moment modlitwy ma być powtarzany przez cały tydzień.
 1. W nawiązaniu do powyższych postanowień, także do wskazań KEP oraz Rządu RP, prosimy naszych Parafian o zachowanie roztropności w kwestii uczestniczenia we wspólnych praktykach religijnych, by nie narażać zdrowia tak swojego, jak i innych. Zgodnie ze wskazaniami nasze zgromadzenia nie mogą przekraczać liczby 50 osób.
 1. Przypominamy, że Msza Święta z nakielskich parafii jest transmitowana przez Radio Nakło o godz. 10.00. W każdą niedzielę odbywają się także inne transmisje Mszy Świętych:
  1. godz. 7.00 w TVP 1
  2. godz. 9.00 Polskie Radio Pr.1 i Radio Maryja
  3. godz. 9.30 Telewizja Trwam
  4. godz. 11.00 TVP 1
  5. godz. 13.00 TV Polonia
  6. godz. 19.00 Polskie Radio Pr.1
 1. W dni powszednie można uczestniczyć we Mszach Świętych transmitowanych przez TVP 1 i Radio Maryja o godz. 7.00 oraz w TV TRWAM o godz. 13.30. Radio transmituje  także nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów.
 1. Ze względu na okoliczności wyliczamy zasady obowiązujące podczas liturgii:
  1. Komunię Świętą można przyjmować: do ust, na rękę (na lewą dłoń, która – pamiętajmy – by nie stwarzać niebezpieczeństwa zakażenia, winna być wymyta; spożyć należy przed szafarzem) lub duchowo (warunki: również stan łaski uświęcającej, wzbudzenie wiary w obecność Chrystusa w Eucharystii, wzbudzenie aktu miłości i pragnienie przyjęcia).
  2. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
  3. nie należy siadać przy sobie, lecz zachować możliwie duży odstęp,
  4. zawieszamy praktykę oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
  5. opróżniliśmy kropielnice.
 1. Nie zapominajmy jednak, że ograniczenie kultu publicznego nie może być ograniczeniem naszej modlitwy!!! Czas ten jest właśnie swoistym sprawdzianem naszej wiary i życia modlitwą! Episkopat, także nasz Biskup, wzywają nas do jej spotęgowania – niekoniecznie we wspólnocie fizycznej, raczej w duchowej – do modlitwy o ochronę przed chorobami, o pokój serc, o łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas, za zmarłych na skutek koronawirusa, o zdrowie dla chorych, o zdrowie, siły i mądrość dla lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych.
 1. W związku z tym bardzo prosimy wszystkich Parafian – kto może – o bardzo poważne i ofiarne potraktowanie tej prośby. Był czas trwania w kościele parafialnym, teraz jest czas trwania w kościele domowym (być może przy tej okazji odkryjemy tu pewne braki… być może wydarzy się coś niezwykłego…). A zatem łączmy się duchowo:
 • o godz. 12:00 – odmawiając modlitwę Anioł Pański, a następnie Litanię loretańską i Salve Regina, wzywając wstawiennictwa Maryi dla uwolnienia od epidemii, która szerzy się na świecie,
 • w Godzinie Miłosierdzia (15:00-16:00) – odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego,
 • o godz. 20.30 – odmawiając różaniec z kapłanami modlącymi się samotnie w swoich kościołach,
 • o godz. 21.00 – śpiewając apel Jasnogórski w łączności z kaplicą Cudownego Obrazu (Telewizja Trwam).
 1. Porządek Mszy Świętych i nabożeństw w tym tygodniu pozostaje bez zmian z dodatkiem niedzielnej Mszy Świętej o godz. 13.00. Po Mszach Świętych o godz. 8.00 i 18.00 modlimy się Suplikacją.
 1. Istnieje możliwość indywidualnego nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, ponieważ kruchta otwarta jest w czasie dnia.
 1. Msza Święta w DPS zostaje zawieszona do dnia 29 marca br.
 1. Odwołane zostają: droga krzyżowa ulicami Nakła, ekstremalna droga krzyżowa, także rekolekcje parafialne, które miały się rozpocząć w przyszłą niedzielę. Odbędą się w późniejszym terminie. Podobnie jest z rekolekcjami szkolnymi. O szczegółach będziemy informować w stosownym czasie.
 1. Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie zamknięta. Pilne sprawy można załatwiać w zakrystii po Mszach Świętych.
 1. Do odwołania została zawieszona zwyczajna posługa duszpasterska w szpitalu. W sytuacjach tego wymagających, prosimy zwłaszcza teraz o wezwania kapelana szpitala.
 1. Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach.
 1. Pan Sławomir Napierała, Burmistrz MiG Nakło przypomina: W dalszym ciągu pamiętajmy o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikania dotykania oczy, nosa i ust. Podczas kaszlu lub kichania, zawsze zakrywajmy nos i usta zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowajmy bezpieczną odległość (1-1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Osoby, które w czasie ostatnich 14 dni wróciły z regionu, gdzie występuje koronawirus oraz mają takie objawy jak: gorączka, kaszel duszności, lub miały kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie, bezzwłocznie muszą powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle 52 386 00 03) lub zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 1. Zachęcamy do nabycia Przewodnika Katolickiego. W bieżącym numerze głównie o Komunii Świętej w czasach epidemii.
 1. Czas ten przeżywajmy w duchu zawierzenia Bożej Opatrzności oraz posłuszeństwa epidemiologicznym wskazaniom. Po to Pan Bóg dał nam służbę zdrowia i służby sanitarne, aby nas chroniły: Strzeżonego Pan Bóg strzeże. Znając jednak nasze ludzkie ograniczenia, polecajmy się ufnie Bogu, Pani Nakielskiej i naszemu patronowi – św. Wawrzyńcowi, aby nas chronili, dopełniając ludzkie niedostatki. Niech ten wyjątkowy czas wielkopostny skłoni nas do jeszcze większego nawrócenia i – przypominamy – intensywniejszej modlitwy we wspólnotach domowych.
 1. Na miejsce doczesnego spoczynku odprowadziliśmy w ubiegłym tygodniu: Tadeusza Koniec (ul. Staszica), Jadwigę Maćkowską (ul. Dolna), Zbigniewa Szymkowiaka (os. Krzywoustego). Zmarli także Jerzy Woźniewski (os. Kazimierza Wlk., pogrzeb we wtorek o godz. 11.00) oraz Bogumiła Kowalewska (ul. Kilińskiego, pogrzeb w środę o godz. 11.00). Niestety, i w tym kontekście trzeba pamiętać o ograniczeniach liczebności wiernych w kaplicy. W intencji zmarłych Wieczny odpoczynek…