1. Dziś IV Niedziela Wielkiego Postu. Miał to być pierwszy dzień naszych parafialnych rekolekcji… Rekolekcje te i tak przeżyjemy w stosownym czasie, teraz jest natomiast ważne, byśmy obecnego czasu nie zmarnowali. To czas doświadczenia. W takim czasie Bóg jest szczególnie blisko swoich dzieci! I szczególnie hojny! Jak prosiliśmy przed tygodniem, tak i dziś powtarzamy – twórzmy Domowe Kościoły, tzn. nie wstydźmy się wspólnie modlić, uczestniczyć w transmisjach różnych nabożeństw itp., dziękujmy, przepraszajmy, prośmy (godziny transmisji różnych nabożeństw poniżej, cz. II). Znajdźmy czas na program religijny czy książkę katolicką, zwłaszcza na lekturę Pisma Świętego. I pytajmy siebie: do czego wzywa mnie ta trudna sytuacja?

 

 1. Obejmująca różne grupy wiernych dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. w kościele (tekst zamieszczony poniżej, cz. II), nie powinna skutkować brakiem praktyk religijnych, a tylko ich odmiennym wypełnieniem. Niedziela ma być niedzielą. Dołóżmy starań, aby nie tylko „oglądać” Mszę św. czy inne nabożeństwa, ale w nich rzeczywiście uczestniczyć, odkładając telefony, napoje, komentarze itp. Uczestniczmy w nich tak, jakbyśmy byli w świątyni (godziny transmisji poniżej, cz. II; więcej informacji na stronie Diecezji Bydgoskiej i Konferencji Episkopatu Polski).

 

 1. Obecna sytuacja wzywa nas do wzmożonej modlitwy. Prosimy o tworzenie duchowej wspólnoty modlitewnej. Przypominamy godziny i modlitwy:
  1. godz. 12:00 – Anioł Pański, a następnie Litania loretańska i Salve Regina, wzywając wstawiennictwa Maryi dla uwolnienia od pandemii,
  2. Godzina Miłosierdzia (15:00-16:00) – Koronka do Miłosierdzia Bożego,
  3. godz. 20.30 – różaniec w łączności z kapłanami modlącymi się samotnie w swoich kościołach,
  4. godz. 21.00 – Apel Jasnogórski w łączności z kaplicą Cudownego Obrazu (Telewizja Trwam).

Włączenie się, w zależności od możliwości, choć w niektóre praktyki, pomoże nam z wiarą przeżywać ten trudny czas, przeżywać go jako czas rekolekcji, jako czas, w którym Pan Bóg do nas mówi.

 

 1. 24 godzinne czuwanie różańcowe to nowa propozycja na czas walki z koronawirusem.  Cała doba podzielona jest na 48 części. Osoby chętne podjąć taką ofiarę, zachęcamy, aby zarezerwowały sobie taki 2. tygodniowy półgodzinny dyżur (do 4 kwietnia br.), albo wysyłając na nr 663 485 605 swoje imiona i propozycję godziny, np. Różaniec 24, Katarzyna i Witold, 6.00-6.30; albo kontaktując się z p. Anną Maćkowską. Mogą to być także osoby spoza parafii. Listę opublikujemy w nowej zakładce na stronie naszej parafii.

 

 1. Porządek Mszy Świętych i nabożeństw pozostaje bez zmian z dodatkiem niedzielnej Mszy Świętej o godz. 13.00. Po Mszach Świętych o godz. 8.00 i 18.00 modlimy się Suplikacją.

 

 1. Niestety, podobnie jak w DPS, tak w szpitalu została zawieszona Msza Święta i zwyczajna posługa duszpasterska. Kapelan, na ile będzie to możliwe, będzie samotnie odprawiał tam Eucharystię. Przypominamy zwłaszcza rodzinom chorych, że szczególnie w tej sytuacji, w przypadkach tego wymagających, należy wzywać do szpitala kapelana.

 

 1. Przypominamy, że istnieje możliwość indywidualnego nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, ponieważ kruchta otwarta jest w czasie dnia. Adoracja czwartkowa, jak zwykle, w godz. 15.00-17.30.

 

 1. Sakrament pokuty i pojednania sprawujemy jak dotąd 20. min. przed każdą Mszą Świętą. Prosimy, aby stojąc w kolejce, zgodnie z sanitarnymi wymogami, zachowywać min. 1,5 m odstępy. Ponieważ na dziś pod znakiem zapytania stoją dekanalne spowiedzi wielkopostne, lepiej już teraz skorzystać z sakramentu.

 

 1. Ze względu na wyjątkową sytuację, do odwołania, sakrament chrztu świętego będzie udzielany po indywidualnym uzgodnieniu.

 

 1. Ze względu na niewielkie rozmiary kaplicy na cmentarzu prosimy, aby we Mszy św. pogrzebowej uczestniczyła najbliższa rodziny, tak aby spełnić wymogi sanitarne (odległości między poszczególnymi osobami). W obecnej sytuacji bądźmy bardzo roztropni w zapraszaniu gości z zewnątrz.

 

 1. Ze względu na rozmiary poczekalni do kancelarii parafialnej, sprawy kancelaryjne, do odwołania, będą załatwiane w zakrystii po Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00 (jeśli jest nabożeństwo, po jego zakończeniu). Prosimy o wchodzenie indywidualne. W kwestiach związanych z sakramentem małżeństwa czy chrztu świętego, prosimy wpierw o kontakt telefoniczny. Podobnie w kwestiach związanych z koniecznością wydania rozmaitych dokumentów.

Przy tej okazji przypominamy: ponieważ rodzic chrzestny potrzebuje zaświadczenia ze swojej parafii (także z naszej nasz parafianin), że jest wierzącym i praktykującym katolikiem, dlatego nie należy dopełnienia tych formalności odkładać na ostatni moment, ale załatwiać je czym prędzej!

 1. W telewizji słyszymy, że grupą szczególnie narażoną na zachorowanie są osoby starsze. Znamy z naszego otoczenia takie osoby, zwłaszcza samotne, niepełnosprawne itp. Nie pozostańmy obojętni. Bądźmy z nimi solidarni, np. poprzez pomoc w zakupach. W razie potrzeby prosimy o kontakt - nasz młodzieżowy wolontariat jest do dyspozycji!

 

 1. W środę, Uroczystość Zwiastowania NMP, po odśpiewaniu Suplikacji i nabożeństwie do MBNP (między godz. 18.45-19.45) my kapłani udamy się samotnie z Najświętszym Sakramentem w różne części naszej parafii, prosząc o zachowanie od chorób jak największej liczby Parafian: pierwszy kapłan na plac między szpitalem i DPS błogosławiąc Nakło, drugi do Lubaszcza i Olszewki, trzeci do Bielaw – w miejsca, gdzie zawierzaliśmy w czerwcu NSPJ naszą parafię. W ten dzień, zwłaszcza w tej godzinie, prosimy Parafian o odnowienie tego aktu w naszych rodzinach, odmawiając litanie do NSPJ oraz akt zawierzenia.

 

 1. Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego w formie elektronicznej (można go znaleźć na stronie http://e.przewodnik-katolicki.pl lub w aplikacji „Przewodnik Katolicki”, dostępnej na smartfonach z systemem Android).

 

 1. Dziękujmy Parafianom i sympatykom naszej Fary za ofiary złożone na konto Parafii. Zwłaszcza w tym czasie… Bóg zapłać!

 

 1. Zachowanie wymogów sanitarnych to konieczność, znając jednak ludzką niewydolność wołajmy do Boga: Jezu ufam Tobie. Niegdyś dobry Bóg przeprowadził Izraelitów przez morze czerwone, teraz i nas może przeprowadzić przez obecne doświadczenie. Róbmy co do nas należy, nawracajmy się i powierzajmy Mu siebie. On jest Panem nieba i ziemi. Z tą nadzieją i z sercem wzniesionym ku Panu, trwajmy w naszej codzienności.

 

 1. Na miejsce doczesnego spoczynku odprowadziliśmy w ubiegłym tygodniu: Jerzego Woźniewskiego (os. Kazimierza Wlk.), Bogumiłę Kowalewską (ul. Kilińskiego), Zofię Jeruzal (ul. Stokrotkowej), Benedykta Sztymę (ul. Dąbrowskiego), Edwarda Radtke (ul. Niecałej) i Henryk Wilk (os. Krzywoustego). Zmarła także Jadwiga Strzelecka (ul. Rynek). Pogrzeb we wtorek o godz. 11.00. W intencji zmarłych Wieczny odpoczynek…

 

٭٭٭

 

 1. Zarządzenia Biskupa Diecezji Bydgoskiej:
  1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, biskup Jan Tyrawa udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
   1. osobom w podeszłym wieku;
   2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.);
   3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę;
   4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

 

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie Biskup zachęca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęca też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 

  1. W związku z epidemią koronawirusa, biskup bydgoski Jan Tyrawa:
   1. zachęca, aby we wszystkie niedziele w każdym kościele i kaplicy podczas wszystkich Mszy św. odśpiewywać suplikację Święty Boże;
   2. prosi, aby podejmować modlitwy błagalne podczas każdej Eucharystii, także w dni powszednie;
   3. proponuje odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego każdego dnia – jeśli to możliwe w Godzinie Miłosierdzia pomiędzy godz. 15:00 a 16:00;
   4. zachęca, aby – w łączności z diecezją rzymską – od czwartku 12 marca br., o godz.12:00 odmawiać modlitwę Anioł Pański, a następnie Litanię loretańską i Salve Regina, wzywając wstawiennictwa Maryi dla uwolnienia od epidemii, która szerzy się na świecie; ten moment modlitwy ma być powtarzany przez cały tydzień.

 

 1. W nawiązaniu do powyższych postanowień, także do wskazań KEP oraz Rządu RP, prosimy naszych Parafian o zachowanie roztropności w kwestii wspólnych praktyk religijnych, by nie narażać zdrowia tak swojego, jak i innych. Zgodnie ze wskazaniami nasze zgromadzenia nie mogą przekraczać liczby 50 osób.

 

 1. Tym, którzy pozostaną w domach, przypominamy, że Msza Święta z nakielskich parafii jest transmitowana przez Radio Nakło o godz. 10.00. W każdą niedzielę odbywają się także inne transmisje Mszy Świętych:
  1. godz. 7.00 w TVP 1
  2. godz. 9.00 Polskie Radio Pr. 1 i Radio Maryja
  3. godz. 9.30 Telewizja Trwam
  4. godz. 10.00 TVP 3 Bydgoszcz
  5. godz. 11.00 TVP 1
  6. godz. 13.00 TV Polonia
  7. godz. 19.00 Radio Pr. 1
  8. godz. 20.00 TVP 3 Bydgoszcz

 

 1. W dni powszednie można uczestniczyć we Mszach Świętych transmitowanych przez TVP 1 i Radio Maryja o godz. 7.00, przez TV Trwam o godz. 13.30.

 

 1. Droga krzyżowa w Radio Maryja o godz. 15.15 (po koronce), Gorzkie żale o godz. 17.00.

 

 1. Ze względu na okoliczności wyliczamy zasady obowiązujące podczas liturgii:
  1. Komunię Świętą można przyjmować: do ust, na rękę (spożywając przed szafarzem) lub duchowo (warunki: również stan łaski uświęcającej, wzbudzenie wiary w obecność Chrystusa w Eucharystii, wzbudzenie aktu miłości i pragnienie przyjęcia). Zachęca się do spożywania Komunii Świętej na lewą dłoń, która – pamiętajmy – winna być wymyta; właściwie zdezynfekowana.
  2. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
  3. nie należy siadać przy sobie, lecz zachować możliwie duży odstęp,
  4. zawieszamy praktykę oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
  5. opróżniliśmy kropielnice.

 

 1. Odwołane zostają: droga krzyżowa ulicami Nakła, ekstremalna droga krzyżowa, także rekolekcje parafialne, które miały się rozpocząć w przyszłą niedzielę. Odbędą się w późniejszym terminie. Podobnie jest z rekolekcjami szkolnymi. O szczegółach będziemy informować w stosownym czasie.

 

 1. Pan Sławomir Napierała, Burmistrz MiG Nakło przypomina:    W dalszym ciągu pamiętajmy o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikania dotykania oczy, nosa i ust. Podczas kaszlu lub kichania, zawsze zakrywajmy nos i usta zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowajmy bezpieczną odległość (1-1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Osoby, które w czasie ostatnich 14 dni wróciły z regionu, gdzie występuje koronawirus oraz mają takie objawy jak: gorączka, kaszel duszności, lub miały kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie, bezzwłocznie muszą powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle 52 386 00 03) lub zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.