1. Jak wiemy, organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę liturgiczną. Mimo to podjęliśmy decyzję, że nie będziemy odwoływać nabożeństw (poza Drogą Krzyżową dla dzieci, w piątek o godz. 17.00), ale szanując to ograniczenie, modlić się w tych mikro-wspólnotach. Także w I. środę, czwartek, piątek, sobotę i niedzielę miesiąca (o 7.30 będą Godzinki). W modlitwie ustawać nie możemy! Modlimy się za Was, Drodzy Parafianie, i z Wami, w wyznaczonych ramach. Prosimy o wyrozumiałość. Sytuacja jest na tyle poważna, że wszelkie wyjścia i spotkania należy ograniczać. Rozwijajmy zatem duchową wspólnotę parafialną, zwłaszcza we wskazanych godzinach (poniżej, cz. II). Odpowiedzią na to jest także parafialna inicjatywa Różaniec 24 (więcej poniżej, cz. II).
 1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, biskup Jan Tyrawa udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie Biskup zachęca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęca też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 1. Pamiętajmy, dyspensa nie powinna skutkować brakiem niedzielnych praktyk religijnych, a tylko ich odmiennym wypełnieniem. Niedziela ma być niedzielą (godziny transmisji poniżej, cz. II). Twórzmy Domowe Kościoły, tzn. nie wstydźmy się wspólnie modlić, uczmy się tego. Znajdźmy czas na program religijny czy książkę katolicką, zwłaszcza na lekturę Pisma Świętego.
 1. Porządek Mszy Świętych i nabożeństw pozostaje bez zmian z wyjątkiem dodatkowej niedzielnej Mszy Świętej o godz. 13.00 i redukcji Drogi Krzyżowej dla dzieci. Po Mszach Świętych o godz. 8.00 i 18.00 w dni powszednie modlimy się Suplikacją. Przyjmujemy zasadę, że do kościoła wchodzimy przez zakrystię!!! Uczestniczy w niej co najwyżej 5 osób, które bądź są z rodziny zamawiającej intencję, bądź z nią to uzgodniły (w przypadku Mszy zbiorowej zazwyczaj po 1 osobie z rodziny zamawiającej każdą z intencji).
 1. Zawieszona pozostaje Msza Święta w DPS i w szpitalu, także zwyczajna posługa duszpasterska. W szpitalu kapelan samotnie odprawia Eucharystię, omadlając Chorych i Pracowników szpitala. Przypominamy, zwłaszcza rodzinom chorych, że szczególnie w tej sytuacji, w przypadkach tego wymagających, należy wzywać do szpitala kapelana.
 1. Przypominamy, że istnieje możliwość indywidualnego nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, ponieważ kruchta otwarta jest w czasie dnia. Adoracja czwartkowa, jak zwykle, w godz. 15.00-17.30. Wejść mogą jednak tylko osoby, które wcześniej zarezerwują sobie wybrane 30 min. Kontakt z p. Jolantą Gacą nr tel. 696 260 138 (wejście co 30 min. przez zakrystię).
 1. Posługę wobec osób chorych ograniczamy w czasie pandemii do sytuacji niebezpieczeństwa śmierci. Wizyty u chorych, na dziś, planuje się w okresie Wielkanocnym.
 1. Sakrament pokuty i pojednania sprawujemy jak dotąd 20. min. przed każdą Mszą Świętą, spowiadając teraz zwykle (w zależności od warunków atmosferycznych) na zewnątrz kościoła (okolice zakrystii). Osoby chętne skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania prosimy o telefoniczny kontakt z wybranym kapłanem: proboszcz: 509 467 525, ks. Dominik: 503 116 876, ks. Igor: 886 707 279. W przypadku spowiedzi w kościele, prosimy, aby stojąc w kolejce, zgodnie z sanitarnymi wymogami, zachowywać min. 1,5 m odstępy. Obowiązek wypełnienia przykazań kościelnych, aby przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty i przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą, można wypełnić do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej, tj. do 7 czerwca br. Episkopat przypomina także o praktyce żalu doskonałego, który może okazać się deską ratunku dla osób, które nie mogą skorzystać ze spowiedzi, a są np. w niebezpieczeństwie śmierci. Kilka słów o na ten temat w zakładce Pandemia – duchowe wskazówki. Poczytajmy o tym więcej w katolickich publikacjach.
 1. Sakrament chrztu świętego ze względu na wyjątkową sytuację, do odwołania, będzie udzielany po indywidualnym telefonicznym uzgodnieniu (środa godz. 19.00-20.00 ). W tych samych godzinach prosimy także kontaktować się telefonicznie w sprawach związanych z sakramentem małżeństwa.
 1. Ograniczenia liczebności osób (do 5 osób) dotyczą także liturgii pogrzebowej.   W związku z tym uczestniczyć w niej może tylko najbliższa rodzina lub osoby przez nią wskazane. Aby spełnić wymogi sanitarne, prosimy zachować odległości między poszczególnymi osobami. Chęć spowiedzi prosimy zgłaszać przed rozpoczęciem różańca w zakrystii kaplicy cmentarnej.
 1. Sprawy kancelaryjne, do odwołania, będą załatwiane wg wskazań (dni i godziny) znajdujących się na głównej stronie parafii (Pandemia – kancelaria parafialna): telefonicznie lub po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym kontakcie (w tym przypadku po Mszach Świętych). Tel. 052 385-26-20
 1. W telewizji słyszymy, że grupą szczególnie narażoną na zachorowanie są osoby starsze. Znamy z naszego otoczenia takie osoby, zwłaszcza samotne, niepełnosprawne itp. Nie pozostańmy obojętni. Bądźmy z nimi solidarni, np. poprzez pomoc w zakupach. W razie potrzeby prosimy o kontakt - nasz młodzieżowy wolontariat jest do dyspozycji!
 1. W ubiegłą środę, w Uroczystość Zwiastowania NMP, my kapłani udaliśmy się samotnie z Najświętszym Sakramentem błogosławiąc wszystkie miejscowości naszej parafii, a Wy w domach odnowiliście czerwcowe zawierzenie NSPJ naszej parafii i naszych rodzin. Dziękujemy. Tego samego dnia – nieplanowanie tak się złożyło – NSPJ i NSM zawierzony został w Fatimie świat i Polska. Akt zawierzenia, którego dokonał tego samego dnia Abp Stanisław Gądecki w Poznaniu, ponowimy w I. sobotę miesiąca, w czasie nabożeństwa wynagradzającego Niepokalanemu Sercu Maryi. Tekst jest zamieszczony na końcu ogłoszeń, wykorzystajmy go w sobotę, modląc się w domowych kościołach, kto może ok. godz. 9.15, łącząc się ze wspólnotą zgromadzoną w naszej farze.
 1. Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego w formie elektronicznej (można go znaleźć na stronie http://e.przewodnik-katolicki.pl lub w aplikacji „Przewodnik Katolicki”, dostępnej na smartfonach z systemem Android).
 1. Dziękujemy Parafianom i sympatykom naszej fary za ofiary złożone na konto Parafii. Bóg zapłać! Z różnych powodów, wygenerowanych m.in. przez pandemię, wiele inicjatyw stanęło, m.in. dokończenie pielęgnacji terenów przykościelnych. Obecnie kontynuujemy wycinkę drzew wskazanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ds. zieleni.
 1. Na miejsce doczesnego spoczynku odprowadziliśmy w ubiegłym tygodniu: Jadwigę Strzelecką (Rynek), Elżbietę Banach (os. Łokietka), Zytę Strzałkowską (ul. Hallera). W intencji zmarłych Wieczny odpoczynek…

٭٭٭

 1. Obecna sytuacja wzywa nas do wzmożonej modlitwy. Prosimy o tworzenie duchowej wspólnoty modlitewnej. Przypominamy godziny i modlitwy:
  1. godz. 12:00 – Anioł Pański, a następnie Litania loretańska i Salve Regina, wzywając wstawiennictwa Maryi dla uwolnienia od pandemii,
  2. Godzina Miłosierdzia (15:00-16:00) – Koronka do Miłosierdzia Bożego,
  3. godz. 20.30 – różaniec w łączności z kapłanami modlącymi się samotnie w swoich kościołach,
  4. godz. 21.00 – Apel Jasnogórski w łączności z kaplicą Cudownego Obrazu (Telewizja Trwam).

Włączenie się, w zależności od możliwości, choć w niektóre praktyki, pomoże nam z wiarą przeżywać ten trudny czas, przeżywać go jako czas rekolekcji, jako czas, w którym Pan Bóg do nas mówi.

 1. Wybrane transmisje:
  1. Mszy Świętych
   1. w niedzielę:
    1. godz. 7.00 w TVP 1
    2. godz. 9.00 Polskie Radio Pr. 1 i Radio Maryja
    3. godz. 9.30 Telewizja Trwam
    4. godz. 10.00 Radio Nakło
    5. godz. 11.00 TVP 1
    6. godz. 13.00 TV Polonia
    7. godz. 19.00 Radio Pr. 1
   1. w dni powszednie:
    1. godz. 7.00 Radio Maryja
    2. godz. 13.30 TV Trwam
    3. godz. 20.00 TVP 3
  1. Drogi Krzyżowej
   1.  godz. 15.15 (po koronce) Radio Maryja
  2. Gorzkich Żalów
   1. godz. 17.00 Radio Maryja
 1. 24 godzinne czuwanie różańcowe to nowa propozycja na czas walki z koronawirusem.  Cała doba podzielona jest na 48 części. Osoby chętne podjąć taką ofiarę, zachęcamy, aby zarezerwowały sobie taki 2. tygodniowy półgodzinny dyżur (do 4 kwietnia br.), albo wysyłając na nr 663 485 605 swoje imiona i propozycję godziny, np. Różaniec 24, Katarzyna i Witold, 6.00-6.30; albo kontaktując się z p. Anną Maćkowską. Mogą to być także osoby spoza parafii. Lista jest opublikowana w zakładce aktualności. Dziękujemy za tak liczną odpowiedź!
 1. Ze względu na okoliczności wyliczamy zasady obowiązujące podczas liturgii:
  1. w liturgii może uczestniczyć do 5 osób, nie licząc nie licząc osób sprawujących posługę liturgiczną, 
  2. nie należy siadać przy sobie, lecz zachować możliwie duży odstęp (nie mniejszy niż 1,5 m),
  3. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
  4. Komunię Świętą można przyjmować: do ust, na rękę (spożywając przed szafarzem) lub duchowo (warunki: również stan łaski uświęcającej, wzbudzenie wiary w obecność Chrystusa w Eucharystii, wzbudzenie aktu miłości i pragnienie przyjęcia). Zachęca się do spożywania Komunii Świętej na lewą dłoń, która – pamiętajmy – winna być zdezynfekowana.
  5. zawieszamy praktykę oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
  6. opróżniliśmy kropielnice.
 1. Odwołane zostają: droga krzyżowa ulicami Nakła, ekstremalna droga krzyżowa, także rekolekcje parafialne, które miały się rozpocząć w przyszłą niedzielę. Odbędą się w późniejszym terminie. Podobnie jest z rekolekcjami szkolnymi. O szczegółach będziemy informować w stosownym czasie.
 1. Zachowanie wymogów sanitarnych to konieczność, znając jednak ludzką niewydolność, wołajmy do Boga: Jezu ufam Tobie. Niegdyś dobry Bóg przeprowadził Izraelitów przez morze czerwone, teraz i nas może przeprowadzić przez obecne doświadczenie. Róbmy co do nas należy, nawracajmy się i powierzajmy Mu siebie. On jest Panem nieba i ziemi. Z tą nadzieją i z sercem wzniesionym ku Panu, trwajmy w naszej codzienności.

 

 

AKT ZAWIERZENIA POLSKI

NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

 

Akt ten oddania został odmówiony 25 marca w kaplicy arcybiskupa poznańskiego w duchowej łączności z Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie.

 

„Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz, Synu umiłowany, miłosierne Oblicze Ojca! Kościół pielgrzymujący na ziemi, Twój lud żyjący w Polsce, w Europie i na całym świecie, spogląda na ranę w Twym otwartym boku, źródło naszego zbawienia i błaga: w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia wspomagaj Twój Kościół, bądź natchnieniem dla rządzących narodami, wsłuchuj się w głosy ubogich i cierpiących, wspieraj pokornych i uciśnionych, uzdrawiaj chorych i grzeszników, podnoś na duchu przygnębionych i zniechęconych, przywracaj wolność jeńcom i więźniom i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz, wyniesiony na wyżyny Krzyża, dotknięty przez ucznia w Wieczerniku! Kościół pielgrzymujący na ziemi, Twój lud żyjący w Polsce widzi w Tobie obraz czułego uścisku Ojca wobec ludzkości. Ten uścisk pragniemy – w Duchu Miłości – przekazać sobie nawzajem, jak to poleciłeś uczniom przy umywaniu nóg, i błagamy: w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia, wspieraj dzieci, osoby starsze i najsłabszych, pocieszaj lekarzy, pielęgniarki, pracowników służby zdrowia i opiekunów-wolontariuszy, umacniaj rodziny i wzmacniaj w nas poczucie obywatelskiej powinności i solidarności, bądź światłem dla umierających, powitaj umarłych w swoim Królestwie, chroń nas od wszelkiego zła i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz, Synu Przenajświętszej Dziewicy Maryi! Przez Serce Twej Matki, której oddajemy Kościół pielgrzymujący na ziemi, narody Polski i tak wielu innych krajów, które od wieków są Twoje, prosimy dziś, abyś przyjął zawierzenie Twojego Kościoła. Poświęcając się Twojemu Najświętszemu Sercu, Kościół oddaje się pod opiekę Niepokalanego Serca Maryi ukształtowanego w świetle Twojej paschy, a w Fatimie objawionego trojgu dzieciom jako ucieczka i droga prowadząca do Twojego Serca.

Przenajświętsza Dziewico Maryjo, Pani Różańcowa z Fatimy. Bądź uzdrowieniem Chorych i Ucieczką dla uczniów Chrystusa, zrodzonych pod Krzyżem Jego miłości.

Niepokalane Serce Maryi, któremu się zawierzamy: w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia, przyjmij tych, którzy odchodzą, dodawaj otuchy tym, którzy się Tobie poświęcają, odnów wszechświat i ludzkość. Amen”.