1. Dziś VI Niedziela Wielkiego Postu, która jest zwana Niedzielą Palmową. Rozpoczynamy Wielki Tydzień, doroczny obchód misterium paschalnego Chrystusa. Ze względu na wyjątkową sytuację w jakiej się znaleźliśmy, zachęcamy do udekorowania palmami i kwiatami okien czy balkonów, aby w ten sposób uczcić uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Niestety i poświęcenie palm odbywa się w tej kameralnej wspólnocie, która, jak pamiętamy, nie licząc osób sprawujących posługę liturgiczną, została ograniczona do 5. osób. Mimo tych ograniczeń i w ich poszanowaniu sprawujemy nabożeństwa i Msze Święte. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Tego, jak twierdzą specjaliści, wymaga ten czas. Zachowajmy pokój ducha.
 1. Przypominamy, że biskup Jan Tyrawa, mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie Biskup zachęca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęca też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 1. Pamiętajmy, dyspensa nie powinna skutkować brakiem niedzielnych praktyk religijnych, a tylko ich odmiennym wypełnieniem. Niedziela ma być niedzielą (godziny transmisji poniżej, cz. II). Na ile możemy, każdego dnia włączajmy się i budujmy duchową wspólnotę parafialną, zwłaszcza we wskazanych godzinach (poniżej, cz. II). Na naszej stronie internetowej zmieszczono nadto darmowy Przewodnik po Wielkanocy, i wskazówki Jak twórczo przeżyć Wielki Tydzień i Triduum Paschalne. Zachęcamy, by dzielić się tymi propozycjami, by nikt nie musiał już pytać, jak przeżyć święta w tak trudnym dla nas czasie!!! Tam też zawarto propozycje modlitw. Pamiętajmy także o środowej katechezie dla dorosłych ks. Dominika i kazaniu pasyjnym ks. Igora.
 1. Zbiór ważnych dla funkcjonowania naszej parafii informacji zawartych jest na głównej stronie naszej parafii w plikach: Pandemia – kancelaria parafialne, Pandemia – poradnik duchowy, Pandemia – uwagi sanitarne.
 1. Wszystkich, którzy przed dwoma tygodniami zechcieli włączyć się w Różaniec 24, prosimy, o ile mogą, aby do Wielkiej Środy włącznie kontynuowali modlitwę, którą zawiesimy na czas Triduum i Świąt. Wznowimy ją (znów na 2 tyg.) od niedzieli miłosierdzia (i tym razem prosimy wysyłać na nr 663 485 605 swoje imiona i propozycję godziny, np. Różaniec 24, Katarzyna i Witold, 6.00-6.30; albo bezpośrednio kontaktować się z p. Anną Maćkowską).
 1. Przypominamy, że na Msze Święte do kościoła wchodzimy przez zakrystię!!! W przejściu z zakrystii do prezbiterium znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk (drugi jest pod chórem).
 1. We Mszy Świętej uczestniczy co najwyżej 5 osób, które bądź są z rodziny zamawiającej intencję, bądź z nią to uzgodniły (w przypadku Mszy zbiorowej zazwyczaj po 1. osobie z rodziny zamawiającej każdą z intencji, w przypadku koncelebry zazwyczaj po 2.). Odnosi się to także do liturgii Wielkiego Czwartku, Wielkiej Soboty i dni świątecznych.
 1. Chorym, zwłaszcza opiekującym się chorymi, ich rodzinom, przypominamy, że szczególnie w tej sytuacji, w przypadkach tego wymagających, należy wezwać duszpasterza czy kapelana szpitala.
 1. Przypominamy także, że istnieje możliwość indywidualnego nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, ponieważ kruchta otwarta jest w czasie dnia.
 1.  Sakrament pokuty i pojednania nadal sprawowany jest 20. min. przed każdą Mszą Świętą, (w zależności od warunków atmosferycznych) na zewnątrz kościoła (okolice zakrystii). Osoby chętne skorzystać teraz z sakramentu pokuty i pojednania prosimy o telefoniczny kontakt i umówienie się z wybranym kapłanem: proboszcz: 509 467 525, ks. Dominik: 503 116 876, ks. Igor: 886 707 279. W przypadku spowiedzi w kościele, prosimy, aby stojąc w kolejce, zgodnie z sanitarnymi wymogami, zachowywać min. 1,5 m odstępy. Obowiązek wypełnienia przykazań kościelnych, aby przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty i przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą, można wypełnić do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej, tj. do 7 czerwca br. Episkopat przypomina także o praktyce żalu doskonałego, który może okazać się deską ratunku dla osób, które nie mogą skorzystać ze spowiedzi, a są np. w niebezpieczeństwie śmierci. Kilka słów o na ten temat w zakładce Pandemia – duchowe wskazówki. Poczytajmy o tym więcej w katolickich publikacjach.
 1.  Sakrament chrztu świętego ze względu na wyjątkową sytuację, do odwołania, będzie udzielany po indywidualnym telefonicznym uzgodnieniu (środa godz. 19.00-20.00 ). W tych samych godzinach prosimy także kontaktować się telefonicznie w sprawach związanych z sakramentem małżeństwa.
 1.  Ograniczenia liczebności osób (do 5 osób) dotyczą także liturgii pogrzebowej!!! W związku z tym uczestniczyć w niej może tylko najbliższa rodzina lub osoby przez nią wskazane. Aby spełnić wymogi sanitarne, prosimy zachować odległości między poszczególnymi osobami. Chęć spowiedzi prosimy wtedy zgłaszać przed rozpoczęciem różańca w zakrystii kaplicy cmentarnej.
 1.  Sprawy kancelaryjne, do odwołania, będą załatwiane wg wskazań (dni i godziny) znajdujących się na głównej stronie parafii (Pandemia – kancelaria parafialna): telefonicznie lub po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym kontakcie (w tym przypadku po Mszach Świętych). Tel. 052 385-26-20.

W Wielkim Tygodniu prosimy kontaktować się telefonicznie w sprawach kancelaryjnych: we wtorek (godz. 16.00-17.00) i w środę (w godz. 19.00-20.00).

 1.  W Wielki Piątek adoracja w godz. od 8.00 – 17.30, po liturgii do godz. 22.00. Nie będzie wtedy zapisów, jednak wejść do kościoła będzie mogło jedynie 5 osób. Czuwać nad tym będą wyznaczone osoby przy kracie głównego wejścia do kościoła. Bardzo prosimy o zrozumienie, dyscyplinę i wzgląd na innych, którzy także chcieliby, choć przez chwilę, adorować Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 18.00. Droga krzyżowa w gronie 5. osobowym w farze o godz. 15.00, w Olszewce o godz. 16.00.
 1.  W Wielką Sobotę adoracja wg wcześniejszych ustaleń w godz. 8.00- 19.30. Liturgia Paschalna rozpocznie się o godz. 20.00, zakończy się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem parafii ze schodów kościoła. Ze względu na wskazania sanitarne nie będzie w sobotę ani poświęcenia wody, ani tzw. święconki (błogosławieństwo pokarmów w niedzielny poranek przez głowę rodziny, modlitwa we wskazanym Przewodniku po Wielkanocy).
 1.  W Niedzielę Zmartwychwstania Msza Święta rezurekcyjna (bez procesji, w gronie określonym przez prawo) o godz. 7.00. Oprócz dodatkowej Mszy świętej o godz. 13.00, na czas świąt (niedziela i poniedziałek) będą nadto dwie dodatkowe Msze Święte – w Olszewce o godz. 10.30 oraz w farze o godz. 17.00 (Fara: 7.00, 10.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00; Olszewka: 9.30, 10.30).
 1.  Triduum, niedzielną Mszę Świętą o godz. 10.00, także dzisiejszą sumę, będziemy transmitować na profilu Grupy Srebrnej (Facebook).
 1.  Misterium Męki Pańskiej wystawiane w Dolinie Śmierci dziś on-line w dwóch odsłonach o 16.00 i 20.00. Szczegóły na www.misterium.bydgoszcz.pl. Bardzo polecamy, bardzo!!!
 1. W telewizji słyszymy, że grupą szczególnie narażoną na zachorowanie są osoby starsze, samotne, niepełnosprawne itp. Nie pozostańmy obojętni. W razie potrzeby prosimy o kontakt - nasz młodzieżowy wolontariat jest do dyspozycji! Weźmy także pod uwagę wsparcie szlachetnych inicjatyw podejmowanych w tym czasie, jak np. zorganizowana przez Caritas akcja Wdzięczni Medykom czy Zbiórka pieniężna na walkę z koronawirusem.
 1.  Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego w formie elektronicznej (można go znaleźć na stronie http://e.przewodnik-katolicki.pl lub w aplikacji „Przewodnik Katolicki”, dostępnej na smartfonach z systemem Android).
 1.  Ze względu na ograniczenia w publicznym dostępie do kościoła, wielkanocne paschaliki Caritas (małe w kwocie 5 zł, duże w kwocie 12 zł) pomaga nam rozprowadzać sklep Krzyś przy Rynku i kwiaciarnia Ewa przy Pl. Konopnickiej. Zachęcamy do ich nabycia i postawienia na wielkanocnym stole.
 1.  Dziękujmy Parafianom i Sympatykom naszej fary za ofiary złożone tak osobiście, jak i na konto Parafii. Dziękujemy za zrozumienie sytuacji. Bóg zapłać! Kto chce i stać Go na to, może złożyć ofiarę bądź w zakrystii – w kopercie, z dopiskiem ofiara na kościół, bądź wrzucić pieniądze do skarbony znajdującej się na kracie wejścia do kościoła. Jak domyślacie się… W tym tygodniu dokonaliśmy kolejnej modernizacji nagłośnienia. Ponieważ – jak często powtarzam – nie samymi remontami człowiek żyje, dlatego, mimo tej sytuacji, jako parafia, także włączyliśmy się  w nurt finansowego wsparcia walki z koronawirusem.
 1.  Na miejsce doczesnego spoczynku odprowadziliśmy w ubiegłym tygodniu: Andrzeja Kurpika (Lubaszcz) i Ryszarda Urbanowicza (ul. Dąbrowskiego). Zmarła także Regina Skubiszewska (Pl. Konopnickiej), Jej pogrzeb w pon. o godz. 12.00 oraz Genowefa Sitarz (ul. Dąbrowskiego), pogrzeb we wtorek o godz. 12.00. W intencji zmarłych Wieczny odpoczynek…

٭٭٭

 1. Obecna sytuacja wzywa nas do wzmożonej modlitwy. Prosimy o tworzenie duchowej wspólnoty modlitewnej. Przypominamy godziny i modlitwy:
  1. godz. 12:00 – Anioł Pański, a następnie Litania loretańska i Salve Regina, wzywając wstawiennictwa Maryi dla uwolnienia od pandemii,
  2. Godzina Miłosierdzia (15:00-16:00) – Koronka do Miłosierdzia Bożego,
  3. godz. 20.30 – różaniec w łączności z kapłanami modlącymi się samotnie w swoich kościołach,
  4. godz. 21.00 – Apel Jasnogórski w łączności z kaplicą Cudownego Obrazu (Telewizja Trwam).

Włączenie się, w zależności od możliwości, choć w niektóre praktyki, pomoże nam z wiarą przeżywać ten trudny czas, przeżywać go jako czas rekolekcji, jako czas, w którym Pan Bóg do nas mówi.

 1. Wybrane transmisje:
  1. Mszy Świętych
   1. w niedzielę:
    1. godz. 7.00 w TVP 1
    2. godz. 9.00 Polskie Radio Pr. 1 i Radio Maryja
    3. godz. 9.30 Telewizja Trwam
    4. godz. 10.00 Radio Nakło
    5. godz. 11.00 TVP 1
    6. godz. 13.00 TV Polonia
    7. godz. 19.00 Radio Pr. 1
   1. w dni powszednie:
    1. godz. 7.00 Radio Maryja
    2. godz. 13.30 TV Trwam
    3. godz. 20.00 TVP 3
  1. Drogi Krzyżowej
   1.  godz. 15.15 (po koronce) Radio Maryja
  2. Gorzkich Żalów
   1. godz. 17.00 Radio Maryja
 1. Posługę wobec osób chorych ograniczamy w czasie pandemii do sytuacji niebezpieczeństwa śmierci. Wizyty u chorych, na dziś, planuje się w okresie Wielkanocnym.
 1. Ze względu na okoliczności wyliczamy zasady obowiązujące podczas liturgii:
  1. w liturgii może uczestniczyć do 5 osób, nie licząc nie licząc osób sprawujących posługę liturgiczną, 
  2. nie należy siadać przy sobie, lecz zachować możliwie duży odstęp (nie mniejszy niż 1,5 m),
  3. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
  4. Komunię Świętą można przyjmować: do ust, na rękę (spożywając przed szafarzem) lub duchowo (warunki: również stan łaski uświęcającej, wzbudzenie wiary w obecność Chrystusa w Eucharystii, wzbudzenie aktu miłości i pragnienie przyjęcia). Zachęca się do spożywania Komunii Świętej na lewą dłoń, która – pamiętajmy – winna być zdezynfekowana.
  5. tzw. składka – na końcu Mszy Świętej do koszyka znajdującego się przy wyjściu z kościoła,
  6. zawieszamy praktykę oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
  7. opróżniliśmy kropielnice.
 1. Zachowanie wymogów sanitarnych to konieczność, znając jednak ludzką niewydolność, wołajmy do Boga: Jezu ufam Tobie. Niegdyś dobry Bóg przeprowadził Izraelitów przez morze czerwone, teraz i nas może przeprowadzić przez obecne doświadczenie. Róbmy co do nas należy, nawracajmy się i powierzajmy Mu siebie. On jest Panem nieba i ziemi. Z tą nadzieją i z sercem wzniesionym ku Panu, trwajmy w naszej codzienności.