• Dziś już 5. Niedziela Wielkanocna. Przypominamy, że obowiązek wypełnienia przykazań kościelnych, aby przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty i przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą, można wypełnić do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej, tj. do 7 czerwca br. Nie zwlekajmy, nie odkładajmy, wykorzystujmy zwłaszcza dni powszednie! Spowiedź 20 min. przed każdą Mszą Świętą na zewnątrz kościoła (w zależności od warunków atmosferycznych; okolice zakrystii).
 • Nie mogącym wziąć udziału w niedzielnej Mszy Świętej w kościele przypominamy o transmisjach i modlitwie, by niedziela była niedzielą (godziny transmisji poniżej, cz. II). Prosimy o wyrozumiałość tych, którzy w czasie liturgii pozostają na zewnątrz kościoła. Sami oczekujemy poprawy sytuacji pandemicznej, by więcej z nas mogło wejść do środka świątyni (teraz 41 osób). Akcja Zostań w domu nadal trwa, nie narażając niepotrzebnie siebie i innych, roztropnie powracajmy do praktykowania w kościele. Zachęcamy m.in. do uczestnictwa we Mszach Świętych w dni powszednie, zwłaszcza o 17.30 i 18.00! Jest to bardzo ważne, by się nie wyjałowić duchowo!!! Każdego dnia mogą uczestniczyć w liturgii w kościele 123 osoby (41x3), a zatem w dniach pon.-sob. 738 osób.
 • Ponieważ nie widać końca ilościowych limitów uczestnictwa w liturgii, od przyszłej niedzieli wprowadzamy – do odwołania – kolejną dodatkową Mszę Świętą niedzielną, tym razem o godz. 17.00. Porządek Mszy Świętych od 17 maja: 8.00, 9.30 (Olszewka), 10.00, 12.00, 100, 17.00, 18.00. Informujemy jednocześnie, że kościół był zwykle wypełniony na Mszach Świętych o godz. 8.00 i 10.00, luki były na Mszach Świętych o godz. 12.00, zwłaszcza 13.00. Posiadających samochody mieszkańców Olszewki i Lubaszcza, zachęcamy do uczestnictwa we Mszach Świętych w farze.
 • Sprawy kancelaryjne, do odwołania, będą załatwiane wg wskazań (dni i godzin) znajdujących się na głównej stronie parafii w pliku Pandemia – kancelaria parafialna, telefonicznie lub po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym kontakcie (w tym przypadku po Mszach Świętych). Tel.  052  385-26-20. Informacje te są także w gablocie. BARDZO PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TYMI USTALENIAMI!
 • Przypominamy, że zbiór informacji o funkcjonowaniu naszej parafii zawarty jest na głównej stronie parafii w plikach: Pandemia – kancelaria parafialne, Pandemia – uwagi sanitarne, Pandemia – poradnik duchowy. Niektóre poniżej (cz. II), też w gablocie. BARDZO PROSIMY O CZYTANIE BIEŻĄCYCH OGŁOSZEŃ DUSZPASTERSKICH I WSKAZANYCH ZAŁĄCZNIKÓW!!!
 • Informacje o sprawowaniu sakramentów wg wcześniejszych ustaleń (poniżej, cz. II).
 • W środę 13 maja – pierwsze nabożeństwo fatimskie, niestety nadal w tej 41. osobowej wspólnocie. Tej środy całość w kościele i bez procesji. W modlitwie jednak nie ustajemy! Mszę Świętą i nabożeństwo będziemy transmitować na stronie Grupy Srebrnej.
 • W czwartek święto św. Macieja Apostoła, w sobotę św. Andrzeja Boboli, patrona Polski.
 • Zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki – tak pisał do artystów Jan Paweł II. W przyszłą niedzielę, w przeddzień rocznicy Jego 100. urodzin, będziemy Bogu dziękować za dar tego wielkiego Papieża i Polaka. Mieliśmy tego dnia mieć w naszej farze gości z KULu i małe sympozjum… Co się odwlecze, to nie uciecze… Tak przynajmniej ufamy.
 • Nabożeństwa majowe, jak w zeszłym roku, zwykle po Mszy Świętej o godz. 18.00 w kościele; w środy, soboty i niedziele przy grocie Matki Bożej, z tym że w środy zaraz po Mszy Świętej (wraz z modlitwą rzymską), w soboty i w niedziele o godz. 20.00 (w zależności od warunków atmosferycznych!).
 • Zwłaszcza w dobie pandemii zachęcamy do indywidualnego nawiedzenia Najświętszego Sakramentu (kruchta jest otwarta w czasie dnia). Czwartkowa adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. 15.00-17.30.
 • Dziękujemy za włączenie się w akcję modlitewną Różaniec 24, o której kolejnym wznowieniu poinformujemy. Pamiętajmy wciąż w modlitwie o deszcz.
 • Z wielką przykrością muszę poinformować, że w minionym tygodniu skradziono ze śmietnika cmentarnego, znajdującego się za kaplicą, siatkę maskującą. Wszyscy chyba docenili „skrycie” śmieci, które były wyeksponowane. Bardzo przykro, zwłaszcza teraz, kiedy szczególnie trzeba oszczędzać… Nadto niektórzy traktują ten publiczny śmietnik jako swój prywatny… To nasze wspólne pieniądze… Bardzo mi zależy na tym, aby cmentarz stawał się coraz piękniejszy. Bardzo… Dlatego prosimy wszystkich nawiedzających tę nekropolię, aby zwracali uwagę na podejrzane zachowania, a w sytuacjach ewidentnych zgłaszali to policji lub straży miejskiej. To nasze wspólne dobro! Wspólne! Kto okrada cmentarz, okrada każdego z nas. Kto okrada święte miejsca, musi się nadto liczyć ze światem nadprzyrodzonym, w tym wypadku z duszami czyśćcowymi. A jako kapłan i proboszcz nakielski, coś o tym wiem… I niektórzy z nakielan również…
 • Dziękujmy Parafianom i Sympatykom naszej fary za kolejne ofiary, które w tym tygodniu wpłynęły na konto, zostały przekazane osobiście, na tacę czy do skarbony znajdującej się na kracie wejściowej do świątyni. I za różne dary rzeczowe. Bóg zapłać! Dziękujemy za pamięć, zwłaszcza tym, którzy robią to nader systematycznie! Dobrze to spożytkujemy.
 • Przyszła niedziela, 3. niedziela miesiąca, to w naszej parafii tzw. niedziela remontowa.
 • Pamiętajmy, że wpłata z adnotacją: „darowizna cele kultu religijnego”, umożliwia uzyskanie odliczenia w podatku dochodowym. Konto Parafii: Bank Spółdzielczy w Nakle n. Not., 81 8179 0009 0022 7247 2000 0010.
 • Kiedy samemu doświadcza się braków, lepiej widzi się potrzebujących. W tym tygodniu przekazaliśmy na rzecz bezdomnych zaległe ofiary, które były składane przy okazji dróg krzyżowych. Do piątku 13 marca zebranych zostało ok. 700 zł. Na konto Sióstr Albertynek, które roztropnie pomagają bezdomnym, przelaliśmy 1200 zł. Jak wiadomo, także ofiary zbierane w majowe poniedziałki i piątki od 2 lat przeznaczmy na jakiś zbożny cel. W dobie pandemii wesprzemy tę parafię w dekanacie, do której kaplicy wejść może najmniej osób – parafię w Występie. To wyraz naszej wdzięczności. Ta niewielka Parafia, biorąc pod uwagę tak ofiary finansowe, jak i pracę jej Parafian, najhojniej wsparła remont szpitalnej kaplicy. I my, mimo naszych trudności, okażmy się hojni. Pan Bóg to wróci… A wraca! W stosownym czasie o tym powiem.
 • Pamiętajmy o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych itp., choćby telefonując!
 • Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego. W bieżącym numerze m.in. wywiad z Siostrami – wolontariuszkami w DPS w Kaliszu, o tegorocznych I. komuniach świętych czy o zdalnej pracy.
 • Na miejsce doczesnego spoczynku odprowadziliśmy w tym tygodniu: Leokadię Borońską (os. Kazimierza Wielkiego). Zmarła także Teresa Żłobińska (Lubaszcz), której pogrzeb odbędzie się w parafii w Gleśnie. W intencji zmarłych: Wieczny odpoczynek…
 • ٭٭٭
 • Opiekującym się chorymi przypominamy, szczególnie teraz, że w przypadkach tego wymagających, należy wezwać z sakramentami duszpasterza czy kapelana szpitala. Zwykłe, I. sobotnie odwiedziny chorych są zawieszone, istnieje jednak możliwość indywidualnego umówienia się z kapłanem.
 • Przypominamy najnowsze ustalenia sanitarne, ważne dla naszego funkcjonowania:

a. wejście do kościoła, na powrót, głównymi drzwiami,

b. pod chórem po prawej stronie znajduje się dezynfektor, z którego można skorzystać (w Olszewce w kruchcie),

c. w liturgii – w naszej farze – jednorazowo może uczestniczyć co najwyżej 41 osób (w Olszewce 9 osób),

d. osoby zamawiające daną intencję winny przyjść odpowiednio wcześniej do kościoła, by móc uczestniczyć w liturgii,

e. siadać należy w miejscach wyznaczonych przez żółte naklejki (w nawie głównej i w nawach bocznych), należy mieć założone maseczki,

f. do Komunii Świętej wierni ustawiają się w dwu szeregach: od strony obrazu Pani Nakielskiej przyjmujący Ją na rękę (Hostię należy spożyć przed kapłanem, ręce winny być zdezynfekowane), od strony obrazu Jezusa Miłosiernego przyjmujący Ją do ust,

g. składka – do koszyka znajdującego się pod chórem,

h. spowiedź, jak dotąd, 20 min. przed Mszą Świętą, na zewnątrz kościoła, w okolicach zakrystii.

 • Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy. Komunię można przyjmować na rękę, czyniąc z nich tron dla Boga i układając je na krzyż na wysokości serca (lewa do góry, prawa pod lewą, by później palcami prawej dłoni chwycić Hostię) zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła, że „Ciało Pana przyjmujemy na krzyż naszego życia”. Komunię spożywamy przy prezbiterze!!! Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio zdezynfekowali sobie dłonie!
 • Zgodnie z ostatnią dyrektywą Kurii Diecezjalnej, dopóki dzieci i młodzież nie będą uczęszczać do szkoły, dopóty nie przewiduje się bierzmowań i I. Komunii Świętych. W związku z tym, w odniesieniu do bierzmowania i jego czerwcowego terminu, czekamy na dalszy rozwój sytuacji; w odniesieniu do  I. Komunii Świętej – zostaje przesunięta na 27 września na godz. 12.00. Przypominamy także rodzicom, że istnieje możliwość rodzinnej I. Komunii Świętej, bądź w niedzielę, bądź w dzień powszedni, po uzgodnieniu terminu z parafią. W razie pytań prosimy o kontakt z ks. Dominikiem: 503 116 876.
 • Sakrament pokuty i pojednania, jak dotąd, jest sprawowany 20. min. przed każdą Mszą Świętą na zewnątrz kościoła (w zależności od warunków atmosferycznych; okolice zakrystii). Na spowiedź można umówić się z wybranym kapłanem: proboszcz: 509 467 525, ks. Dominik: 503 116 876, ks. Igor: 886 707 279. Episkopat przypomina także o praktyce żalu doskonałego, który może okazać się deską ratunku dla osób, które nie mogą skorzystać ze spowiedzi, a są np. w niebezpieczeństwie śmierci. Kilka słów o na ten temat w zakładce Pandemia – duchowe wskazówki.
 • Sakrament chrztu świętego ze względu na wyjątkową sytuację, do odwołania, będzie udzielany po indywidualnym telefonicznym uzgodnieniu (środa godz. 19.00-20.00). W tych samych godzinach prosimy także kontaktować się telefonicznie w sprawach związanych z sakramentem małżeństwa.
 • Przypominamy, że biskup Jan Tyrawa, mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. Pamiętajmy, dyspensa nie powinna skutkować brakiem niedzielnych praktyk religijnych, a tylko ich odmiennym wypełnieniem. Niedziela winna być niedzielą.
 • Wybrane transmisje Mszy Świętych:

w niedzielę:

godz. 7.00 w TVP 1

godz. 9.00 Polskie Radio Pr. 1 i Radio Maryja

godz. 9.30 Telewizja Trwam

godz. 10.00 Radio Nakło

godz. 11.00 TVP 1

godz. 13.00 TV Polonia

godz. 19.00 Radio Pr. 1

 

w dni powszednie:

godz. 7.00 Radio Maryja

godz. 13.30 TV Trwam

godz. 20.00 TVP