• Dziś już 6. Niedziela Wielkanocna. Dziękujemy Bogu za dar wielkiego Papieża i Polaka – św. Jana Pawła II, który pięknie żył i pięknie umierał, a nas uczył: Zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki. Ustrojone okna niech będą wyrazem naszego dziękczynienia, które z powodów pandemii nie może nabrać należnego rozmachu. Obchody w przestrzeni Internetu organizuje Duszpasterstwo Akademickie Martyria. Szczegóły na: www.martyria.pl.
 • Przypominamy, że zbiór informacji o funkcjonowaniu naszej parafii zawarty jest na głównej stronie parafii w plikach: Pandemia – kancelaria parafialne, Pandemia – uwagi sanitarne, Pandemia – poradnik duchowy. Niektóre poniżej (cz. II), też w gablocie. BARDZO PROSIMY O CZYTANIE BIEŻĄCYCH OGŁOSZEŃ DUSZPASTERSKICH I WSKAZANYCH ZAŁĄCZNIKÓW!!!
 • Sprawy kancelaryjne, do odwołania, będą załatwiane wg wskazań (dni i godzin) znajdujących się na głównej stronie parafii w pliku Pandemia – kancelaria parafialna, telefonicznie lub po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym kontakcie (w tym przypadku po Mszach Świętych). Tel.  052  385-26-20. Informacje te są także w gablocie.BARDZO PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TYMI USTALENIAMI!
 • Informacje o sprawowaniu sakramentów wg wcześniejszych ustaleń (poniżej, cz. II).
 • Obowiązek wypełnienia przykazań kościelnych, aby przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty i przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą, można wypełnić do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej, tj. do 7 czerwca br. Nie zwlekajmy, nie odkładajmy, wykorzystujmy zwłaszcza dni powszednie! Spowiedź 20 min. przed każdą Mszą Świętą na zewnątrz kościoła (w zależności od warunków atmosferycznych; okolice zakrystii). W Olszewce dodatkowe okazje do spowiedzi w środy po nabożeństwie majowym 20 i 27 maja (czyli ok. 17.30).
 • Nie mogącym wziąć udziału w niedzielnej Mszy Świętej w kościele przypominamy o transmisjach i modlitwie, by niedziela była niedzielą.
 • Od 17 maja br. w liturgii wewnątrz naszej fary mogą uczestniczyć 62 osoby (15 osób w Olszewce). Przypominamy o dodatkowych Mszach Świętych – o godz. 13.00 i 17.00 (porządek Mszy Świętych od 17 maja: 8.00, 9.30 (Olszewka), 10.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00). Prosimy o wyrozumiałość Tych, którzy pozostają na zewnątrz kościoła, także o wyrozumiałość dla Tych, którzy strzegą obowiązujących rekomendacji. To bardzo niewdzięczna i bolesna rola. Tym Panom szczególnie dziękujemy. Prosimy też o siadanie w miejscach wskazanych przez żółte naklejki – ma to także znaczenie dla dezynfekcji. Posiadających samochody mieszkańców Olszewki i Lubaszcza zachęcamy do uczestnictwa we Mszach Świętych w farze.
 • Roztropnie powracajmy do praktykowania w kościele. Zachęcamy m.in. do uczestnictwa we Mszach Świętych w dni powszednie, zwłaszcza o 17.30 i 18.00. Jest to bardzo ważne, by się nie wyjałowić duchowo!!! Każdego dnia może uczestniczyć w liturgii w kościele 186 osób (62x3), a zatem w dniach pon.-sob. 1116 osób.
 • Nabożeństwa majowe, jak w zeszłym roku, zwykle po Mszy Świętej o godz. 18.00 w kościele; w środy, soboty i niedziele przy grocie Matki Bożej, z tym że w środy zaraz po Mszy Świętej (wraz z modlitwą rzymską), w soboty i w niedziele o godz. 20.00 (w zależności od warunków atmosferycznych!).
 • W poniedziałek, 18. maja, wyjątkowo nabożeństwo majowe o godz. 17.00 i przy grocie Matki Bożej. Rozpocznie się biciem dzwonów w godzinę urodzin św. Jana Pawła II (100 sekund na stulecie). 
 • W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu (w godz. 15.00-17.30).
 • W sobotę, w 23. dzień miesiąca, wspólna modlitwa Towarzystwa św. Wojciecha.
 • Przyszła niedziela to Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
 • Bardzo dziękujemy „Rodzicom adopcyjnym” terenów przykościelnych, którzy zdecydowali się w minionym tygodniu na podjęcie zadań przy kościele. Bóg zapłać! To jest piękne! Przy okazji prosimy, aby na tym terenie, który jest byłym cmentarzem, nie wyprowadzać zwierząt.
 • Dziś niedziela remontowa. Dziękujemy za ofiary składane na tace znajdujące się pod chórem. Osoby pozostające na zewnątrz kościoła, a chcące złożyć ofiarę, mogą to uczynić po zakończeniu liturgii. 
 • Dziękujmy Parafianom i Sympatykom naszej fary także za kolejne ofiary, które w tym tygodniu wpłynęły na konto (15 osób/rodzin), zostały przekazane osobiście (2 osoby/rodziny), wrzucone w kopercie (2 osoby/rodziny) czy do skarbony znajdującej się na kracie wejściowej do świątyni. Bóg zapłać!
 • Wiernych związanych z kościołem w Olszewce informujemy, że od października uzbieraliśmy na remont stropu w zakrystii 6900 zł (składki oraz skarbona). Dobrze byłoby nadto zmodernizować ogrzewanie… Dziękujemy i zachęcamy do współpracy.
 • Pamiętajmy, że wpłata z adnotacją: „darowizna cele kultu religijnego”, umożliwia uzyskanie odliczenia w podatku dochodowym. Konto Parafii: Bank Spółdzielczy w Nakle n. Not., 81 8179 0009 0022 7247 2000 0010.
 • Przypominamy, że tegoroczne ofiary zbierane w majowe poniedziałki i piątki przeznaczamy jako wyraz wdzięczności dla parafii, która hojnie wsparła remont szpitalnej kaplicy, a ma najmniejszą powierzchnię kościoła – dla parafii w Występie.
 • Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego. Temat bieżącego numeru to osoba i myśl Jana Pawła II, także o bezpieczeństwie w przedszkolach, o zagrożeniach inwigilacją przy okazji pandemii czy o sztuce krytykowania.

٭٭٭

 • Opiekującym się chorymi przypominamy, szczególnie teraz, że w przypadkach tego wymagających, należy wezwać z sakramentami duszpasterza czy kapelana szpitala. Zwykłe, I. sobotnie odwiedziny chorych są zawieszone, istnieje jednak możliwość indywidualnego umówienia się z kapłanem.
 • Przypominamy najnowsze ustalenia sanitarne, ważne dla naszego funkcjonowania:
 1. wejście do kościoła, na powrót, głównymi drzwiami,
 2. pod chórem po prawej stronie znajduje się dezynfektor, z którego można skorzystać (w Olszewce w kruchcie),
 3. w liturgii – w naszej farze – jednorazowo może uczestniczyć co najwyżej 62 osób (w Olszewce 15 osób),
 4. osoby zamawiające daną intencję winny przyjść odpowiednio wcześniej do kościoła, by móc uczestniczyć w liturgii,
 5. siadać należy w miejscach wyznaczonych przez żółte naklejki (w nawie głównej i w nawach bocznych),
 6. należy mieć założone maseczki,
 7. do Komunii Świętej wierni ustawiają się w dwu szeregach: od strony obrazu Pani Nakielskiej przyjmujący Ją na rękę (Hostię należy spożyć przed kapłanem, ręce winny być zdezynfekowane), od strony obrazu Jezusa Miłosiernego przyjmujący Ją do ust,
 8. składka – do koszyka znajdującego się pod chórem,
 9. spowiedź, jak dotąd, 20 min. przed Mszą Świętą, na zewnątrz kościoła, w okolicach zakrystii.
 • Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy. Komunię można przyjmować na rękę, czyniąc z nich tron dla Boga i układając je na krzyż na wysokości serca (lewa do góry, prawa pod lewą, by później palcami prawej dłoni chwycić Hostię) zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła, że „Ciało Pana przyjmujemy na krzyż naszego życia”. Komunię spożywamy przy prezbiterze!!! Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio zdezynfekowali sobie dłonie!
 • Zgodnie z ostatnią dyrektywą Kurii Diecezjalnej, dopóki dzieci i młodzież nie będą uczęszczać do szkoły, dopóty nie przewiduje się bierzmowań i I. Komunii Świętych. W związku z tym, w odniesieniu do bierzmowania i jego czerwcowego terminu, czekamy na dalszy rozwój sytuacji; w odniesieniu do  I. Komunii Świętej – zostaje przesunięta na 27 września na godz. 12.00. Przypominamy także rodzicom, że istnieje możliwość rodzinnej I. Komunii Świętej, bądź w niedzielę, bądź w dzień powszedni, po uzgodnieniu terminu z parafią. W razie pytań prosimy o kontakt z ks. Dominikiem: 503 116 876.
 • Sakrament pokuty i pojednania, jak dotąd, jest sprawowany 20. min. przed każdą Mszą Świętą na zewnątrz kościoła (w zależności od warunków atmosferycznych; okolice zakrystii). Na spowiedź można umówić się z wybranym kapłanem: proboszcz: 509 467 525, ks. Dominik: 503 116 876, ks. Igor: 886 707 279. Episkopat przypomina także o praktyce żalu doskonałego, który może okazać się deską ratunku dla osób, które nie mogą skorzystać ze spowiedzi, a są np. w niebezpieczeństwie śmierci. Kilka słów o na ten temat w zakładce Pandemia – duchowe wskazówki.
 • Sakrament chrztu świętego ze względu na wyjątkową sytuację, do odwołania, będzie udzielany po indywidualnym telefonicznym uzgodnieniu (środa godz. 19.00-20.00). W tych samych godzinach prosimy także kontaktować się telefonicznie w sprawach związanych z sakramentem małżeństwa.
 • Przypominamy, że biskup Jan Tyrawa, mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. Pamiętajmy, dyspensa nie powinna skutkować brakiem niedzielnych praktyk religijnych, a tylko ich odmiennym wypełnieniem. Niedziela winna być niedzielą.
 • Wybrane transmisje Mszy Świętych:
  • w niedzielę:
 1. godz. 7.00 w TVP 1
 2. godz. 9.00 Polskie Radio Pr. 1 i Radio Maryja
 3. godz. 9.30 Telewizja Trwam
 4. godz. 10.00 Radio Nakło
 5. godz. 11.00 TVP 1
 6. godz. 13.00 TV Polonia
 7. godz. 19.00 Radio Pr. 1
 • w dni powszednie:
 1. godz. 7.00 Radio Maryja
 2. godz. 13.30 TV Trwam
 3. godz. 20.00 TVP