• Dziś 12. niedziela w okresie zwykłym roku liturgicznego.
 • Układ Mszy Świętych obecny – do 28 czerwca br. włącznie; od 29 czerwca wakacyjny: w dni powszednie (8.00 i 18.00) i niedziele (7.30, 10.00, 100, 19.00).
 • Sprawy kancelaryjne: do 28 czerwca będą załatwiane wg wskazań (dni i godzin) znajdujących się w gablocie (kruchta) oraz na głównej stronie parafii w pliku Pandemia – kancelaria parafialna (generalnie telefonicznie lub po Mszach Świętych). Tel.  052  385-26-20. Od 29 czerwca wg zwyczajnego, wakacyjnego układu: wtorek i czwartek (9.00-10.00), środa (19.00-20.00). Do kancelarii prosimy wtedy wchodzić pojedynczo.
 • Informacje o sprawowaniu sakramentów wg wcześniejszych ustaleń (poniżej, cz. II).
 • We wtorek modlitwa Towarzystwa św. Wojciecha, w środę uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, w sobotę wspomnienie Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 • W przyszłą niedzielę podczas wszystkich Mszy Świętych będziemy dziękować Panu Bogu za szczęśliwie zakończony rok szkolny.
 • Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy, prowadzi studia magisterskie oraz podyplomowe, nadające kwalifikacje do nauczania religii we wszystkich typach szkół. Bliższe informacje poniżej (cz. II) oraz na stronie internetowej www.bydgoskateologia.pl. Ulotki na stoliku pod chórem.
 • Grupa Srebrna Pieszej Pielgrzymki z Nakła na Jasną Górę zaprasza na pielgrzymowanie w dniach 21-31 lipca. Więcej informacji poniżej (cz. II) i u ks. Igora. Na stolikach pod chórem wyłożone są koperty, w których znajdują się kartki do napisania intencji, które pielgrzymi, zaniosą na Jasną Górę. Ofiary składane przy tej okazji pomogą w zorganizowaniu pielgrzymki. Intencje i ofiary można składać do skrzynki znajdującej się obok filaru. Za wszystkich ludzi dobrej woli zostanie odprawiona Msza Święta. Ks. Igor może przyjąć intencje na zbiorowe Msze Święte w Licheniu i na Jasnej Górze.
 • Dziś niedziela remontowa. Dziękujmy Parafianom i Sympatykom naszej fary za złożone ofiary. W tym tygodniu ukwieciliśmy kolejne słupy dokoła świątyni, do końca dobiega także remont pomieszczenia gospodarczego za wikariatem – zaplecza dla kościoła, którego nasza świątynia nie posiada.
 • Ks. Roman Sosnowski, proboszcz parafii w Występie, serdecznie dziękuje za dar wdzięczności złożony przez naszą parafię.
 • Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego. Temat bieżącego numeru: Nie budujmy religijności na lęku. Znajdziemy tam warte uwagi artykuły związane z tym tematem, także badania CBOS dotyczące religijności Polaków w ostatnich 20. latach. Nadto o pielęgnacji ogrodu i Panu Bogu, o noszeniu maseczek, a w dodatku diecezjalnym o stallach z bydgoskiej katedry oraz świadectwo osoby, która przeszła COVID-19.
 • Pamiętajmy o noszeniu maseczek czy zachowaniu obowiązującego dystansu. Jest to ważne dla wielu przychodzących na liturgię. Nie lekceważmy zagrożenia!
 • Na cmentarzu znaleziono rower. Czeka na odbiór przez właściciela.
 • Do stanu małżeńskiego przygotowują się:
 1. Mateusz Splitt (par. nasza) wraz z Hanną Gubańską (par. nasza), zap. I

Kto wiedziałby o przeszkodach w zwarciu tych małżeństw, winien zgłosić to w kancelarii parafialnej. W intencji narzeczonych: Matko Boża, Pani Nakielska – módl się za nimi.

 • W minionym tygodniu do wieczności przeszli Bronisław Pałkowski (ul. Kilińskiego), Kazimierz Liana (ul. Szymanowskiego). W intencji zmarłych: Wieczny odpoczynek…

٭٭٭

 • Bp Jan Tyrawa odwołał udzieloną wcześniej dyspensę od uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych. Jednocześnie została utrzymana dyspensa dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. W tych przypadkach prosimy o korzystanie z transmisji Mszy Świętych.
 • Porządek niedzielnych Mszy Świętych do dnia 28 czerwca br.: 8.00, 9.30 (Olszewka), 10.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00.
 • Nadal zawieszona pozostaje zwyczajna posługa kapelana w szpitalu i DPS. W przypadkach tego wymagających prosimy wzywać kapelanów.
 • Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy, prowadzi studia magisterskie oraz podyplomowe, nadające kwalifikacje do nauczania religii we wszystkich typach szkół. Zapraszamy chętne osoby na:
 1. Magisterskie Zaoczne Studia Teologiczne - specjalność katechetyka,
 2. 2- letnie Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne,
 3. Roczne Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej.

Rekrutacja na studia zaoczne trwa do 16 września, a rozmowy rekrutacyjne odbędą się 17 i 18 września. Bliższe informacje w gablocie parafialnej oraz na stronie internetowej www.bydgoskateologia.pl

 • Piesza Pielgrzymka z Nakła na Jasną Górę. W tym roku ma dwie odsłony: duchowy i sztafetowy. Na pielgrzymkę duchową można się zapisywać przez stronę internetową pielgrzymki diecezjalnej; pielgrzymka sztafetowa idzie w następującej formie: każdego dnia do przewodnika grupy dojeżdża 5 osób, a po zakończeniu dnia dane 5 osób wyjeżdża, i kolejnego dnia przyjeżdża inna grupa osób. Zapisy i więcej informacji u ks. Igora.
 • Przypominamy najnowsze ustalenia sanitarne, ważne dla naszego funkcjonowania:
 1. pod chórem po prawej i po lewej stronie znajduje się dezynfektor, z którego można skorzystać (w Olszewce w kruchcie),
 2. należy mieć założone maseczki,
 3. należy zachować obowiązujące odległości między uczestnikami liturgii,
 4. do Komunii Świętej wierni ustawiają się w dwu szeregach: od strony obrazu Pani Nakielskiej przyjmujący Ją na rękę (Hostię należy spożyć przed kapłanem, ręce winny być zdezynfekowane), od strony obrazu Jezusa Miłosiernego przyjmujący Ją do ust,
 • Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy. Komunię można przyjmować na rękę, czyniąc z nich tron dla Boga i układając je na krzyż na wysokości serca (lewa do góry, prawa pod lewą, by później palcami prawej dłoni chwycić Hostię) zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła, że „Ciało Pana przyjmujemy na krzyż naszego życia”. Komunię spożywamy przy prezbiterze!!! Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio zdezynfekowali sobie dłonie!
 • Zgodnie z ostatnią dyrektywą Kurii Diecezjalnej, dopóki dzieci i młodzież nie będą uczęszczać do szkoły, dopóty nie przewiduje się bierzmowań i I. Komunii Świętych. Sakrament bierzmowania, który miał się odbyć 22 czerwca, w związku z pandemią zostaje przeniesiony na termin, który zostanie podany po uzgodnieniu z Księdzem Biskupem. Młodzież, która przygotowywała się do tego sakramentu, wznowi przygotowania od września.  I. Komunia Święta zostaje przesunięta na 27 września na godz. 12.00. Przypominamy także rodzicom, że istnieje możliwość rodzinnej I. Komunii Świętej, bądź w niedzielę, bądź w dzień powszedni, po uzgodnieniu terminu z parafią. W razie pytań prosimy o kontakt z ks. Dominikiem: 503 116 876.
 • Episkopat przypomina o praktyce żalu doskonałego, który może okazać się deską ratunku dla osób, które nie mogą skorzystać ze spowiedzi, a są np. w niebezpieczeństwie śmierci. Kilka słów o na ten temat w zakładce Pandemia – duchowe wskazówki.
 • Sakrament chrztu świętego ze względu na wyjątkową sytuację, do odwołania, będzie udzielany po indywidualnym telefonicznym uzgodnieniu (środa godz. 19.00-20.00). W tych samych godzinach prosimy także kontaktować się telefonicznie w sprawach związanych z sakramentem małżeństwa.