• Dziś 20 niedziela w okresie zwykłym roku liturgicznego. Trwają wakacje, nie zapominajmy zwłaszcza o uczestnictwie w niedzielnej Eucharystii.
 • Przewodniczący KEP apeluje, by dzisiejsza niedziela stała się Dniem solidarności z mieszkańcami Bejrutu. Dziś modlimy się za żywe i zmarłe ofiary tragedii, a za tydzień do puszek będziemy zbierać ofiary na rzecz poszkodowanych.
 • Od początku lipca obowiązuje wakacyjny układ Mszy Świętych: w dni powszednie (8.00 i 18.00), w niedziele (7.30, 10.00, 12.00, 19.00).
 • Sprawy kancelaryjne załatwiane są także wg wakacyjnego układu: wtorek i czwartek (9.00-10.00), środa (19.00-20.00), przy czym we wtorki są załatwiane tylko sprawy intencji mszalnych, w środy i czwartki wszystkie sprawy (związane z sakramentem małżeństwa tylko w środy!). Do kancelarii prosimy wchodzić pojedynczo i w maseczkach. Nadal umożliwia się załatwianie spraw telefonicznie, jednak we wskazanych wyżej godzinach funkcjonowania kancelarii.
 • Dzień skupienia dla AŻR odbędzie się w najbliższą sobotę 22 sierpnia. Poprowadzi go Diecezjalny Moderator Żywego Różańca ks. Andrzej Marmurowicz. O godz. 7.30 różaniec i możliwość spowiedzi, 8.00 Msza Święta, 9.00-10.15 przerwa (możliwość pójścia do domu) 10.15 Katecheza 11.15 Adoracja 11.45 Spotkanie z ks. Andrzejem 12.45 Zakończenie (w kościele). Zapraszamy także wszystkich chętnych.
 • W przyszłą niedzielę 23. sierpnia będziemy gościć dwóch ważnych Nakielan: pana prof. Ryszarda Żołędziewskiego, który będzie koncertował przy organowym akompaniamencie p. Janusza Redlaka po Mszy Świętej o godz. 12.00 (po koncercie dobrowolna kolekta) oraz ks. prof. Zygmunta Zielińskiego, który opublikował swoje wspomnienia, gdzie ok. 100 stron z 870 całości poświęconych jest Nakłu. Spotkanie autorskie zatytułowane Rozmowy o Nakle, Polsce, Świecie i Kościele odbędzie się w NOK o godz. 100. Więcej informacji na ten temat w gablocie.
 • W przyszłą niedzielę (23. dzień miesiąca) na sumie wspólna modlitwa Towarzystwa św. Wojciecha.
 • Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego. W bieżącym numerze: o Bitwie Warszawskiej, o sierpniu 80, o religii jako ważnym elemencie życia czy o oszczędzaniu w kryzysie.
 • Pamiętajmy wciąż o zasłanianiu ust i nosa podczas nabożeństw, o dezynfekcji rąk czy zachowywaniu bezpiecznego dystansu.
 • Do stanu małżeńskiego przygotowują się:
 1. Maciej Kazimierz Tomczyński (par. nasza) wraz z Aleksandrą Magdaleną Bąk (par. nasza), zap. II
 2. Oskar Jakub Kałużny (par. nasza) wraz z Karoliną Kuś (par. św. br. Alberta w Występie), zap. II
 3. Kamil Szymon Cylkowski (par. nasza) wraz z Karoliną Musiał (par. nasza), zap. II

Kto wiedziałby o przeszkodach w zawarciu tych małżeństw, winien zgłosić to w kancelarii parafialnej. W intencji narzeczonych: Matko Boża, Pani Nakielska – módl się za nimi.

 • W minionym tygodniu do wieczności przeszli: Mieczysław Rodzeń (ul. Moniuszki), Regina Holec (os. Kazimierza Wielkiego). W intencji zmarłych: Wieczny odpoczynek…

٭٭٭

 • Odpust zupełny może uzyskać osoba będąca w stanie łaski uświęcającej, mająca intencję zyskania odpustu, która wypełnia w określonym czasie nakazane czynności. Warunki do uzyskania odpustu zupełnego:
 1. godne przyjęcie Ciała Pańskiego (po jednej spowiedzi wielokrotnie),
 2. wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego  (miłość do Boga, nienawiść do grzechu, pokładanie nadziei w zasługach Pana),
 3. wypełnienie określonej czynności, np. nawiedzanie kościoła parafialnego w dniu patrona połączone z modlitwą Ojcze nasz i Wierzę w jednego Boga,
 4. modlitwa w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz i Zdrowaś lub dowolne).
 • Bp Jan Tyrawa odwołał udzieloną wcześniej dyspensę od uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych. Jednocześnie została utrzymana dyspensa dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. W tych przypadkach prosimy o korzystanie z transmisji Mszy Świętych.
 • Nadal zawieszona pozostaje zwyczajna posługa kapelana w szpitalu. W przypadkach tego wymagających prosimy wzywać kapelana.
 • Wyższe Seminarium Duchowne DB ogłasza rekrutację dla kandydatów do kapłaństwa. Szczegóły na stronie seminarium pod podanym odnośnikiem: www.facebook.com/WSDDB/photos/a.259187740860584/2867346406711358/?type=3&theaterZa%C5%82%C4%85czam.
 • Rozpoczęła się także rekrutacja do Zespołu Szkół Katolickich w Bydgoszczy. Więcej informacji na stronie internetowej: www.katolik.bydgoszcz.pl.
 • Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy, prowadzi studia magisterskie oraz podyplomowe, nadające kwalifikacje do nauczania religii we wszystkich typach szkół. Zapraszamy chętne osoby na:
 1. Magisterskie Zaoczne Studia Teologiczne - specjalność katechetyka,
 2. 2- letnie Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne,
 3. Roczne Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej.

Rekrutacja na studia zaoczne trwa do 16 września, a rozmowy rekrutacyjne odbędą się 17 i 18 września. Bliższe informacje w gablocie parafialnej oraz na stronie internetowej www.bydgoskateologia.pl

 • Męskie Oblężenie Jasne Góry odbędzie się w tym roku w formie skróconej 26 września, a poprzedzone będzie 6. dniowym przygotowaniem w parafiach za pośrednictwem internetowego przekazu. Zamierzamy się włączyć w tę inicjatywę, a Panów już teraz prosimy o przemyślenie tej propozycji i zaangażowanie.
 • Przypominamy najnowsze ustalenia sanitarne, ważne dla naszego funkcjonowania:
 1. pod chórem po prawej i po lewej stronie znajduje się dezynfektor, z którego można skorzystać (w Olszewce w kruchcie),
 2. należy mieć założone maseczki,
 3. należy zachować obowiązujące odległości między uczestnikami liturgii,
 4. do Komunii Świętej wierni ustawiają się w dwu szeregach: od strony obrazu Pani Nakielskiej przyjmujący Ją na rękę (Hostię należy spożyć przed kapłanem, ręce winny być zdezynfekowane), od strony obrazu Jezusa Miłosiernego przyjmujący Ją do ust.
 • Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy. Komunię można przyjmować na rękę, czyniąc z nich tron dla Boga i układając je na krzyż na wysokości serca (lewa do góry, prawa pod lewą, by później palcami prawej dłoni chwycić Hostię) zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła, że „Ciało Pana przyjmujemy na krzyż naszego życia”. Komunię spożywamy przy prezbiterze!!! Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio zdezynfekowali sobie dłonie!
 • Zgodnie z ostatnią dyrektywą Kurii Diecezjalnej, dopóki dzieci i młodzież nie będą uczęszczać do szkoły, dopóty nie przewiduje się bierzmowań i I. Komunii Świętych. Sakrament bierzmowania, który miał się odbyć 22 czerwca, w związku z pandemią zostaje przeniesiony na termin, który zostanie podany po uzgodnieniu z Księdzem Biskupem. Młodzież, która przygotowywała się do tego sakramentu, wznowi przygotowania od września.  I. Komunia Święta zostaje przesunięta na 27 września na godz. 12.00. Przypominamy także rodzicom, że istnieje możliwość rodzinnej I. Komunii Świętej, bądź w niedzielę, bądź w dzień powszedni, po uzgodnieniu terminu z parafią. W razie pytań prosimy o kontakt z ks. Dominikiem: 503 116 876.
 • Episkopat przypomina o praktyce żalu doskonałego, który może okazać się deską ratunku dla osób, które nie mogą skorzystać ze spowiedzi, a są np. w niebezpieczeństwie śmierci. Kilka słów o na ten temat w zakładce Pandemia – duchowe wskazówki.