• Dziś 22. niedziela w okresie zwykłym roku liturgicznego.
 • Kończą się wakacje. Od poniedziałku obowiązuje zwyczajny układ Mszy Świętych: w dni powszednie (8.00, 17.30 i 18.00), w niedziele (8.00, 10.00, 100, 18.00); także zwyczajne układ funkcjonowania kancelarii parafialnej: wtorek i czwartek (9.00-10.00; 16.00-17.00), środa (19.00-20.00), przy czym przed południem są załatwiane tylko sprawy intencji mszalnych, popołudniami zaś wszystkie sprawy (związane z sakramentem małżeństwa tylko w środy!). Do kancelarii prosimy wchodzić pojedynczo i w maseczkach. Nadal umożliwia się załatwianie spraw telefonicznie, jednak we wskazanych wyżej godzinach funkcjonowania kancelarii.
 • W tym tygodniu I. środa (spotkanie AŻR za tydzień), I. czwartek – różaniec SWP o 17.30; adoracja od godz. 15.00, w piątek, I. piątek m-ca (spowiedź w godz. 7.00-8.00, 17.00-18.00; wystawienie od godz. 17.00).  Na skutek dwuletnich doświadczeń zmianie ulega I. piątkowy wieczór – po Mszy Świętej do godz. 20.00 adoracja, później modlitwa w duchu charyzmatycznym zakończona apelem. W I. sobotę modlitwa wynagradzająca, w I. niedzielę Godzinki o 7.30.
 • 1. września rozpoczyna się nowy rok szkolny. Ze względu na pandemię modlić się będziemy w tej intencji na wszystkich Mszach Świętych w przyszłą niedzielę. Z tego względu zwłaszcza dzieciom i młodzieży przypominamy o I. piątkowej spowiedzi.
 • 1. września, w kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej pamiętajmy także o tych, którzy oddali życie na naszą Ojczyznę.
 • Pierwsza spowiedź dla dzieci, które przystąpią do Komunii Świętej 27 września odbędzie się w piątek 4 września o godz. 16.30.
 • Wznawiamy od września katechezy dla dorosłych połączone z nowenną do MBNP. Pierwsze będą skrótem dotąd wygłoszonych, a przerwanych przez pandemię. Temat pierwszej: Czym jest Eucharystia.
 • W I. sobotę miesiąca kapłani udadzą się do chorych. Będzie to okazja do uzgodnienia w jakim trybie chorzy życzą sobie ich wizyty. Można zgłosić chorych w zakrystii w godzinach funkcjonowania kancelarii parafialnej.
 • W przyszłą niedzielę w Olszewce uroczystość patronalna. Ze względu na pandemię w tym roku nie będzie pielgrzymki, dziękując jednak Bogu za plony, będziemy także modlić się na Mszy o godz. 13.00 w intencji rodzin i poczęć.
 • Intencje mszalne na następny rok będzie można zamawiać od środy. Ze względu na pandemię odbywać się to będzie w kościele od godz. 9.30. Zainteresowanych prosimy o to, by siedząc w maseczkach i z zachowaniem dystansu, w ciszy oczekiwali na swoją kolejkę.
 • Ze względu na pandemię w tym roku nie odbędzie się piesza pielgrzymka do Kcyni.
 • Wyższe Seminarium Duchowne oraz Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej przypominają o rekrutacji dla kandydatów do kapłaństwa oraz do nauczania religii. Więcej informacji poniżej.
 • Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego. W najnowszym numerze dodatek „5 minut z Bogiem”, a ponadto o profanacji i symbolach, o sposobie rozmowy z nastolatkiem, a w dodatku diecezjalnym o odrestaurowanym kościele w Sławianowie.
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle przypomina o obowiązku zasłanianiu ust i nosa podczas nabożeństw, o dezynfekcji rąk czy zachowywaniu bezpiecznego dystansu.
 • Do stanu małżeńskiego przygotowują się:
 1. Krzysztof Powalisz (par. nasza) wraz z Martą Dzikowską (par. nasza), zap. II
 2. Adam Damian Bąk (par. nasza) wraz z Aleksandrą Marią Dąbrowską (par. nasza), zap. II
 3. Dawid Białek (par. nasza) wraz z Angeliką Nowak (par. pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie), zap. II

Kto wiedziałby o przeszkodach w zawarciu tych małżeństw, winien zgłosić to w kancelarii parafialnej. W intencji narzeczonych: Matko Boża, Pani Nakielska – módl się za nimi.

 • W minionym tygodniu do wieczności przeszedł: Rafał Reinke (os. Łokietka). Jego pogrzeb w poniedziałek 31.08. o godz. 13.00. W intencji zmarłych: Wieczny odpoczynek…

٭٭٭

 • Bp Jan Tyrawa odwołał udzieloną wcześniej dyspensę od uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych. Jednocześnie została utrzymana dyspensa dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. W tych przypadkach prosimy o korzystanie z transmisji Mszy Świętych.
 • Nadal zawieszona pozostaje zwyczajna posługa kapelana w szpitalu. W przypadkach tego wymagających prosimy wzywać kapelana.
 • Odpust zupełny może uzyskać osoba będąca w stanie łaski uświęcającej, mająca intencję zyskania odpustu, która wypełnia w określonym czasie nakazane czynności. Warunki do uzyskania odpustu zupełnego:
 1. godne przyjęcie Ciała Pańskiego (po jednej spowiedzi wielokrotnie),
 2. wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego  (miłość do Boga, nienawiść do grzechu, pokładanie nadziei w zasługach Pana),
 3. wypełnienie określonej czynności, np. nawiedzanie kościoła parafialnego w dniu patrona połączone z modlitwą Ojcze nasz i Wierzę w jednego Boga,
 4. modlitwa w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz i Zdrowaś lub dowolne).
 • Wyższe Seminarium Duchowne DB ogłasza rekrutację dla kandydatów do kapłaństwa. Szczegóły na stronie seminarium pod podanym odnośnikiem: www.facebook.com/WSDDB/photos/a.259187740860584/2867346406711358/?type=3&theaterZa%C5%82%C4%85czam.
 • Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy, prowadzi studia magisterskie oraz podyplomowe, nadające kwalifikacje do nauczania religii we wszystkich typach szkół. Zapraszamy chętne osoby na:
 1. Magisterskie Zaoczne Studia Teologiczne - specjalność katechetyka,
 2. 2- letnie Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne,
 3. Roczne Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej.

Rekrutacja na studia zaoczne trwa do 16 września, a rozmowy rekrutacyjne odbędą się 17 i 18 września. Bliższe informacje w gablocie parafialnej oraz na stronie internetowej www.bydgoskateologia.pl

 • Męskie Oblężenie Jasne Góry odbędzie się w tym roku w formie skróconej 26 września, a poprzedzone będzie 6. dniowym przygotowaniem w parafiach za pośrednictwem internetowego przekazu. Zamierzamy się włączyć w tę inicjatywę, a Panów już teraz prosimy o przemyślenie tej propozycji i zaangażowanie.
 • Przypominamy najnowsze ustalenia sanitarne, ważne dla naszego funkcjonowania:
 1. pod chórem po prawej i po lewej stronie znajduje się dezynfektor, z którego można skorzystać (w Olszewce w kruchcie),
 2. należy mieć założone maseczki,
 3. należy zachować obowiązujące odległości między uczestnikami liturgii,
 4. do Komunii Świętej wierni ustawiają się w dwu szeregach: od strony obrazu Pani Nakielskiej przyjmujący Ją na rękę (Hostię należy spożyć przed kapłanem, ręce winny być zdezynfekowane), od strony obrazu Jezusa Miłosiernego przyjmujący Ją do ust.
 • Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy. Komunię można przyjmować na rękę, czyniąc z nich tron dla Boga i układając je na krzyż na wysokości serca (lewa do góry, prawa pod lewą, by później palcami prawej dłoni chwycić Hostię) zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła, że „Ciało Pana przyjmujemy na krzyż naszego życia”. Komunię spożywamy przy prezbiterze!!! Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio zdezynfekowali sobie dłonie!
 • Zgodnie z ostatnią dyrektywą Kurii Diecezjalnej, dopóki dzieci i młodzież nie będą uczęszczać do szkoły, dopóty nie przewiduje się bierzmowań i I. Komunii Świętych. Sakrament bierzmowania, który miał się odbyć 22 czerwca, w związku z pandemią zostaje przeniesiony na termin, który zostanie podany po uzgodnieniu z Księdzem Biskupem. Młodzież, która przygotowywała się do tego sakramentu, wznowi przygotowania od września.  I. Komunia Święta zostaje przesunięta na 27 września na godz. 12.00. Przypominamy także rodzicom, że istnieje możliwość rodzinnej I. Komunii Świętej, bądź w niedzielę, bądź w dzień powszedni, po uzgodnieniu terminu z parafią. W razie pytań prosimy o kontakt z ks. Dominikiem: 503 116 876.
 • Episkopat przypomina o praktyce żalu doskonałego, który może okazać się deską ratunku dla osób, które nie mogą skorzystać ze spowiedzi, a są np. w niebezpieczeństwie śmierci. Kilka słów o na ten temat w zakładce Pandemia – duchowe wskazówki.