1. Dziś 23. niedziela w okresie zwykłym roku liturgicznego. Dziś, w przeddzień święta Podwyższenia Krzyża Świętego, w naszym kościele obecne są Relikwie Krzyża Świętego, na którym Pan Jezus oddal za nas życie na wszystkich. W ten sposób pragniemy zadośćczynić zawieszonej z racji pandemii pielgrzymce do kcyńskiego sanktuarium.
 2. Dziś spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania: klasy pierwsze szkół ponadpodstawowych po Mszy Świętej o godz. 10.00, klasy 2 szkół ponadpodstawowych po Mszy Świętej o godz. 100.
 3. Od września obowiązuje zwyczajny układ Mszy Świętych niedzielnych (8.00, 9.30 (Olszewka), 10.00, 12.00, 18.00); od początku września zwyczajny układ funkcjonowania kancelarii parafialnej: wtorek i czwartek (9.00-10.00; 16.00-17.00), środa (19.00-20.00), przy czym przed południem są załatwiane tylko sprawy intencji mszalnych, popołudniami zaś wszystkie sprawy (związane z sakramentem małżeństwa tylko w środy!). Do kancelarii prosimy wchodzić pojedynczo i w maseczkach. Nadal umożliwia się załatwianie spraw telefonicznie, jednak we wskazanych wyżej godzinach funkcjonowania kancelarii!!!!!
 4. Bardzo prosimy, aby – poza sprawami nagłymi, np. wezwania do chorych – sprawy kancelaryjne, pytania dotyczące życia parafialnego itp. zgłaszać w godzinach funkcjonowania biura!!! Gdy komuś nie pasują dni, godziny, może się umówić na indywidualne spotkanie, ale zgłaszać to prosimy w godzinach funkcjonowania kancelarii!!!
 5. W środę Nabożeństwo do MBNP z katechezą dla dorosłych: O liturgii Eucharystycznej, obrzędach Komunii Świętej i zakończenia Mszy Świętej.
 6. W piątek święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski i Młodzieży. Zapraszamy z tej okazji na adorację Najświętszego Sakramentu połączoną z uwielbieniem po Mszy o godzinie 18.00
 7. Spotkanie dla rodziców dzieci z klas III w sprawie I Komunii Świętej 2021 odbędzie się w przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 12.00.
 8. Parafia św. Maksymiliana Kolbe na Osowej Górze zaprasza na cykl 10 katechez dla narzeczonych z nauką tańca. Pierwsze spotkanie w poniedziałek 12 października w godzi. 145 do 21.15. Zgłoszenia u ks. Tomasza (tel. 608 087 263, parafia@mkolbe.bydgoszcz.pl).
 9. Męskie Oblężenie Jasne Góry odbędzie się w tym roku w formie skróconej 26 września, a poprzedzone będzie 6. dniowym przygotowaniem w parafiach za pośrednictwem internetowego przekazu. Zamierzamy się włączyć w tę inicjatywę, a Panów prosimy o przemyślenie tej propozycji i o zaangażowanie.
 10. Nadal zawieszona pozostaje zwyczajna posługa kapelana w szpitalu. W przypadkach tego wymagających prosimy wzywać kapelana.
 11. Za tydzień niedziela remontowa. Dla ofiar tragedii w Bejrucie zebraliśmy i przekazaliśmy Caritas Polskiej 725 złotych.
 12. Przeżywamy rok św. Jana Pawła II. Odpowiadając na życzenie wielu Parafian został zamówiony obraz naszego świętego Papieża. Kto chciałby wesprzeć to dzieło będzie mógł wrzucić dobrowolny datek do skarbony, która zostanie zamontowana w przyszłym tygodniu. Jeśli zbierzemy więcej pieniędzy, spróbujemy zmodernizować oświetlenie bocznych ołtarzy.
 13. Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego. W najnowszym numerze o kard. Jaworskim, o kapłanie, który zmarł, pomagając biedakom w czasie pandemii, o wychowaniu do wolności, o potrzebie międzyludzkich relacji, a w dodatku diecezjalnym wywiad z naszym biskupem oraz o urodzonej w Nakle Helenie Bembnistównie.
 14. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle przypomina o obowiązku zasłanianiu ust i nosa podczas nabożeństw, o dezynfekcji rąk czy zachowywaniu bezpiecznego dystansu.
 15. Do stanu małżeńskiego przygotowują się:
  1. Filip Kornacki (par. nasza) wraz z Dominiką Marią Czeszewską (par. pw. św. Stanisława w Nakle), zap. II
  2. Adrian Banach (par. nasza) wraz z Magdaleną Hoffmann (par. nasza), zap. II

Kto wiedziałby o przeszkodach w zwarciu tych małżeństw, winien zgłosić to w kancelarii parafialnej. W intencji narzeczonych: Matko Boża, Pani Nakielska – módl się za nimi.

 1. W minionym tygodniu do wieczności przeszli: Kazimierz Mikołajczak (Lubaszcz), Irena Kusz (ul. Krzywoustego), Andrzej Figura. W intencji zmarłych: Wieczny odpoczynek…

٭٭٭

 1. Serdecznie zapraszamy do naszego parafialnego przedszkola. Placówka oferuje stały dostęp do specjalistów tj. pedagoga, psychologa, logopedy. W Naszym przedszkolu pracują wyspecjalizowani nauczyciele, którzy wciąż podnoszą swoje kwalifikacje oraz pracują nowatorskimi metodami w oparciu o programy autorskie, korzystając przy tym z najnowszych narzędzi multimedialnych, w które wyposażone jest przedszkole tj. tablica multimedialna. Przedszkole zapewnia bogata bazę dydaktyczną umożliwiającą wszechstronny rozwój dziecka, dwa place zabaw oraz samodzielną kuchnię, gdzie przez wykwalifikowaną kucharkę są serwowane dzieciom zdrowe i domowe posiłki
 2. Bp Jan Tyrawa odwołał udzieloną wcześniej dyspensę od uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych. Jednocześnie została utrzymana dyspensa dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. W tych przypadkach prosimy o korzystanie z transmisji Mszy Świętych.
 3. Nadal zawieszona pozostaje zwyczajna posługa kapelana w szpitalu. W przypadkach tego wymagających prosimy wzywać kapelana.
 4. Męskie Oblężenie Jasne Góry odbędzie się w tym roku w formie skróconej 26 września, a poprzedzone będzie 6. dniowym przygotowaniem w parafiach za pośrednictwem internetowego przekazu. Zamierzamy się włączyć w tę inicjatywę, a Panów już teraz prosimy o przemyślenie tej propozycji i zaangażowanie.
 5. Wyższe Seminarium Duchowne DB ogłasza rekrutację dla kandydatów do kapłaństwa. Szczegóły na stronie seminarium pod podanym odnośnikiem:

www.facebook.com/WSDDB/photos/a.259187740860584/2867346406711358/?type=3&theaterZa%C5%82%C4%85czam.

 1. Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy, prowadzi studia magisterskie oraz podyplomowe, nadające kwalifikacje do nauczania religii we wszystkich typach szkół. Zapraszamy chętne osoby na:
  1. Magisterskie Zaoczne Studia Teologiczne - specjalność katechetyka,
  2. 2- letnie Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne,
  3. Roczne Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej.

Rekrutacja na studia zaoczne trwa do 16 września, a rozmowy rekrutacyjne odbędą się 17 i 18 września. Bliższe informacje w gablocie parafialnej oraz na stronie internetowej www.bydgoskateologia.pl

 1. Przypominamy najnowsze ustalenia sanitarne, ważne dla naszego funkcjonowania:
  1. pod chórem po prawej i po lewej stronie znajduje się dezynfektor, z którego można skorzystać (w Olszewce w kruchcie),
  2. należy mieć założone maseczki,
  3. należy zachować obowiązujące odległości między uczestnikami liturgii,
  4. do Komunii Świętej wierni ustawiają się w dwu szeregach: od strony obrazu Pani Nakielskiej przyjmujący Ją na rękę (Hostię należy spożyć przed kapłanem, ręce winny być zdezynfekowane), od strony obrazu Jezusa Miłosiernego przyjmujący Ją do ust,
 2. Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy. Komunię można przyjmować na rękę, czyniąc z nich tron dla Boga i układając je na krzyż na wysokości serca (lewa do góry, prawa pod lewą, by później palcami prawej dłoni chwycić Hostię) zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła, że „Ciało Pana przyjmujemy na krzyż naszego życia”. Komunię spożywamy przy prezbiterze!!! Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio zdezynfekowali sobie dłonie!
 3. Zgodnie z ostatnią dyrektywą Kurii Diecezjalnej, dopóki dzieci i młodzież nie będą uczęszczać do szkoły, dopóty nie przewiduje się bierzmowań i I. Komunii Świętych. Sakrament bierzmowania, który miał się odbyć 22 czerwca, w związku z pandemią zostaje przeniesiony na termin, który zostanie podany po uzgodnieniu z Księdzem Biskupem. Młodzież, która przygotowywała się do tego sakramentu, wznowi przygotowania od września. I. Komunia Święta zostaje przesunięta na 27 września na godz. 12.00. Przypominamy także rodzicom, że istnieje możliwość rodzinnej I. Komunii Świętej, bądź w niedzielę, bądź w dzień powszedni, po uzgodnieniu terminu z parafią. W razie pytań prosimy o kontakt z ks. Dominikiem: 503 116 876.
 4. Episkopat przypomina o praktyce żalu doskonałego, który może okazać się deską ratunku dla osób, które nie mogą skorzystać ze spowiedzi, a są np. w niebezpieczeństwie śmierci. Kilka słów o na ten temat w zakładce Pandemia – duchowe wskazówki.
 5. Odpust zupełny może uzyskać osoba będąca w stanie łaski uświęcającej, mająca intencję zyskania odpustu, która wypełnia w określonym czasie nakazane czynności. Warunki do uzyskania odpustu zupełnego:
  1. godne przyjęcie Ciała Pańskiego (po jednej spowiedzi wielokrotnie),
  2. wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego (miłość do Boga, nienawiść do grzechu, pokładanie nadziei w zasługach Pana),
  3. wypełnienie określonej czynności, np. nawiedzanie kościoła parafialnego w dniu patrona połączone z modlitwą Ojcze nasz i Wierzę w jednego Boga,
  4. modlitwa w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz i Zdrowaś lub dowolne).