1. Dziś 25. niedziela w okresie zwykłym roku liturgicznego. To 54. Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu. Omadlamy zwłaszcza Tworzących środowiska lokalnych mediów, dziękując za wszystko, co jest w nich z prawdy, troski o wspólne dobro i poszanowanie. Szczególne podziękowania dla Tworzących Radio Nakło.
 2. Najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania parafii są na stronie internetowej, w gablocie w kruchcie oraz w ogłoszeniach parafialnych. Bardzo prosimy, aby – poza sprawami nagłymi, np. wezwania do chorych – sprawy kancelaryjne, pytania dotyczące życia parafialnego itp. zgłaszać w godzinach funkcjonowania biura!!!
 3. Próba dla dzieci przed I Komunią Świętą w środę i piątek o godz. 16.30. I. Komunia Święta w przyszłą niedzielę na Mszy Świętej o godz. 12.00.
 4. Spowiedź dla rodziców dzieci I. komunijnych w piątek od godz. 17.00, dla dzieci zaś w sobotę o godz. 11.00.
 5. Spotkanie dla rodziców dzieci z klas III w sprawie I Komunii Świętej 2021 odbędzie się w przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 12.00.
 6. Panią Nakielską, do której wołamy szczególnie z okazji wspomnienia Maryi jako Matki Bożej Różańcowej, uczcimy w niedzielę 4. października na Mszy Świętej o godz. 12.00.
 7. Męskie Oblężenie Jasne Góry od dziś (niedziela) do piątku o godz. 18.30 (dziś z poślizgiem) w kościele, w sobotę o 19.30. Serdecznie zapraszamy wszystkich panów i młodzieńców. Korzystając z internetowego przekazu będziemy uczestniczyli w warsztatach zatytułowanych: mężczyzna jako: 1.  mąż 2. ojciec 3.kapłan 4. młody mężczyzna 5. czystość mężczyzny. W związku z tym w najbliższym tygodniu nie będzie ani kazań na Mszach Świętych wieczornych, ani nabożeństw. Nie będzie zatem wieczornego nabożeństwa do MBNP, katechezy dla dorosłych, spotkań poświęconych myśli Wojtyły i Wyszyńskiego.
 8. Krótkie spotkanie opiekujących się terenem przykościelnym w czwartek o 130 przy zakrystii. Chcących dołączyć do tej grupy Parafian proszę o osobisty kontakt.
 9. Przypominamy o katechezie przedmałżeńskiej z nauką tańca. Więcej informacji poniżej.

10. Przeżywamy rok św. Jana Pawła II. Odpowiadając na życzenie wielu Parafian został zamówiony obraz naszego świętego Papieża. Kto chciałby wesprzeć to dzieło może wrzucić dobrowolny datek do wystawionej skarbony. Jeśli zbierzemy więcej pieniędzy, spróbujemy zmodernizować oświetlenie bocznych ołtarzy.

11. Dziś niedziela remontowa. O sprawach gospodarczych poinformujemy przed końcem roku, póki co sygnalizujemy, że w najbliższym czasie zostaną podjęte różne działania na cmentarzu. Wychodząc naprzeciw problemów osób starszych, a próbując ocalić sakralny charakter cmentarza, zostaną wyznaczone parkingi na skrajach najwyższego tarasu, na które będzie można wjechać samochodem albo od strony kaplicy, albo od ul. Moniuszki, nie wjeżdżając wprost na płaszczyznę grzebalną.

12. Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego. Bieżący numer poświęcony jest przede wszystkim modlitwie.

13. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle przypomina o obowiązku zasłanianiu ust i nosa podczas nabożeństw, o dezynfekcji rąk czy zachowywaniu bezpiecznego dystansu.

14. Do stanu małżeńskiego przygotowują się:

 1. Tomasz Zieliński (par. pw. Jakuba w Barcinie / Killarney) wraz z  Aleksandrą Marią Garnek (par. nasza / Killarney), zap. I

Kto wiedziałby o przeszkodach w zwarciu tych małżeństw, winien zgłosić to w kancelarii parafialnej. W intencji narzeczonych: Matko Boża, Pani Nakielska – módl się za nimi.

15. W minionym tygodniu do wieczności przeszli: Kazimiera Kapczyńska (os. Łokietka) oraz Tadeusz Stepa (Wzgórze Wodociągowe). Jego pogrzeb w poniedziałek o godz. 13.00. W intencji zmarłych: Wieczny odpoczynek…

٭٭٭

16. Układ funkcjonowania kancelarii parafialnej: wtorek i czwartek (9.00-10.00; 16.00-17.00), środa (19.00-20.00), przy czym przed południem są załatwiane tylko sprawy intencji mszalnych, popołudniami zaś wszystkie sprawy (związane z sakramentem małżeństwa tylko w środy!). Do kancelarii prosimy wchodzić pojedynczo i w maseczkach. Nadal umożliwia się załatwianie spraw telefonicznie, jednak we wskazanych wyżej godzinach funkcjonowania kancelarii!!!!!

17. Parafia św. Maksymiliana Kolbe na Osowej Górze zaprasza na cykl 10 katechez dla narzeczonych z nauką tańca. Pierwsze spotkanie w poniedziałek 12 października w godzi. 18.45 do 21.15. Zgłoszenia u ks. Tomasza (tel. 608 087 263, parafia@mkolbe.bydgoszcz.pl).

18. Bp Jan Tyrawa odwołał udzieloną wcześniej dyspensę od uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych. Jednocześnie została utrzymana dyspensa dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. W tych przypadkach prosimy o korzystanie z transmisji Mszy Świętych.

19. Nadal zawieszona pozostaje zwyczajna posługa kapelana w szpitalu. W przypadkach tego wymagających prosimy wzywać kapelana.

20. Przypominamy najnowsze ustalenia sanitarne, ważne dla naszego funkcjonowania:

 1. pod chórem po prawej i po lewej stronie znajduje się dezynfektor, z którego można skorzystać (w Olszewce w kruchcie),
 2. należy mieć założone maseczki,
 3. należy zachować obowiązujące odległości między uczestnikami liturgii,
 4. do Komunii Świętej wierni ustawiają się w dwu szeregach: od strony obrazu Pani Nakielskiej przyjmujący Ją na rękę (Hostię należy spożyć przed kapłanem, ręce winny być zdezynfekowane), od strony obrazu Jezusa Miłosiernego przyjmujący Ją do ust,

21. Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy. Komunię można przyjmować na rękę, czyniąc z nich tron dla Boga i układając je na krzyż na wysokości serca (lewa do góry, prawa pod lewą, by później palcami prawej dłoni chwycić Hostię) zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła, że „Ciało Pana przyjmujemy na krzyż naszego życia”. Komunię spożywamy przy prezbiterze!!! Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio zdezynfekowali sobie dłonie!

22. Zgodnie z ostatnią dyrektywą Kurii Diecezjalnej, dopóki dzieci i młodzież nie będą uczęszczać do szkoły, dopóty nie przewiduje się bierzmowań i I. Komunii Świętych. Sakrament bierzmowania, który miał się odbyć 22 czerwca, w związku z pandemią zostaje przeniesiony na termin, który zostanie podany po uzgodnieniu z Księdzem Biskupem. Młodzież, która przygotowywała się do tego sakramentu, wznowi przygotowania od września.  I. Komunia Święta zostaje przesunięta na 27 września na godz. 12.00. Przypominamy także rodzicom, że istnieje możliwość rodzinnej I. Komunii Świętej, bądź w niedzielę, bądź w dzień powszedni, po uzgodnieniu terminu z parafią. W razie pytań prosimy o kontakt z ks. Dominikiem: 503 116 876.

23. Episkopat przypomina o praktyce żalu doskonałego, który może okazać się deską ratunku dla osób, które nie mogą skorzystać ze spowiedzi, a są np. w niebezpieczeństwie śmierci. Kilka słów o na ten temat w zakładce Pandemia – duchowe wskazówki.

24. Odpust zupełny może uzyskać osoba będąca w stanie łaski uświęcającej, mająca intencję zyskania odpustu, która wypełnia w określonym czasie nakazane czynności. Warunki do uzyskania odpustu zupełnego:

 1. godne przyjęcie Ciała Pańskiego (po jednej spowiedzi wielokrotnie),
 2. wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego  (miłość do Boga, nienawiść do grzechu, pokładanie nadziei w zasługach Pana),
 3. wypełnienie określonej czynności, np. nawiedzanie kościoła parafialnego w dniu patrona połączone z modlitwą Ojcze nasz i Wierzę w jednego Boga,
 4. modlitwa w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz i Zdrowaś lub dowolne).