• Dziś 27. niedziela w okresie zwykłym roku liturgicznego. W naszej parafii to uroczystość patronalna. Uroczystościom odpustowym będzie przewodniczył ks. Bogusław Burgat – wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego. Po Mszy Świętej procesja różańcowa do 5 ołtarzy. Ze względu na pandemię, podobnie jak na Bożym Ciele, kapłan wraz z asystą i pocztami sztandarowymi pójdzie aleją, wiernych zaś prosimy o rozejście się po terenie Bożej Roli.
 • Ze względu na kwarantannę Msze Święte w tym tygodniu odbędą się wg następującego porządku:
 1. Poniedziałek i wtorek – brak
 2. Środa – o godz. 18.00 (tylko intencja zbiorowa)
 3. Czwartek – o godz. 18.00
 4. Piątek – o godz. 8.00
 5. Sobota – o godz. 18.00

Pozostałe intencje mszalne przypisane do danych dni odprawią księża z parafii w swoich mieszkaniach. Prosimy Rodziny, które zamówiły intencje, o wyrozumiałość i modlitewną łączność tego dnia.

 • Nabożeństwa różańcowe w tym tygodniu: w środę i czwartek po Mszy Świętej (prowadzą kapłani), w piątek i sobotę przed Mszami Świętymi (prowadzi AŻR). W środę nie będzie różańca dla dzieci o godz. 17.00.
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 15.00.
 • W tym tygodniu wspominamy: w środę Matkę Bożą Różańcową, naszą patronkę, w sobotę – w 10. dzień miesiąca – św. Wawrzyńca.
 • W przyszłą niedzielę (11.10) podczas Mszy Świętej o godz. 12.00 będziemy obchodzić 25. lecie istnienia SWP w naszej parafii. Uroczystości będzie przewodniczył ks. Tomasz Kalociński, diecezjalny opiekun SWP.
 • Kto chciałby dołożyć się do sfinansowania malowanego obrazu św. Jana Pawła II oraz wesprzeć modernizację oświetlenia bocznych ołtarzy, może wrzucić ofiarę do skarbony znajdującej się przed obrazem Pani Nakielskiej.
 • Zgodnie z zapowiedzią dziś do puszek, które są wystawione na stoliku pod chórem, zbieramy ofiary na uchodźców i migrantów, za tydzień, z okazji Dnia Papieskiego, na żywy pomnik Jana Pawła II.
 • Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego. W bieżącym numerze o różańcu, o opiece nad terminalnie chorymi, o lęku, schozofrenii, a w dodatku diecezjalnym o kard. Wyszyńskim.
 • Przypominamy o obowiązku zasłanianiu ust i nosa, o dezynfekcji rąk czy zachowywaniu bezpiecznego dystansu.
 • W minionym tygodniu do wieczności przeszli: Marianna Matusiak (Olszewka) oraz Andrzej Nowak (ul. Staszica), Jego pogrzeb w poniedziałek o godz. 14.00. W intencji zmarłych: Wieczny odpoczynek…
 • Jak wcześniej podano do wiadomości, ze względu na kontakt z osobą podejrzaną o zarażenie, przebywamy wszyscy na kwarantannie. Serdecznie pozdrawiamy Parafian i Sympatyków naszej fary, zapewniając o modlitwie i o nią prosząc. W sytuacjach nagłych można kontaktować się pod tel. 52 – 385 26 20.

٭٭٭

 • Układ funkcjonowania kancelarii parafialnej: wtorek i czwartek (9.00-10.00; 16.00-17.00), środa (19.00-20.00), przy czym przed południem są załatwiane tylko sprawy intencji mszalnych, popołudniami zaś wszystkie sprawy (związane z sakramentem małżeństwa tylko w środy!). Do kancelarii prosimy wchodzić pojedynczo i w maseczkach. Nadal umożliwia się załatwianie spraw telefonicznie, jednak we wskazanych wyżej godzinach funkcjonowania kancelarii!!!!!
 • Parafia św. Maksymiliana Kolbe na Osowej Górze zaprasza na cykl 10 katechez dla narzeczonych z nauką tańca. Pierwsze spotkanie w poniedziałek 12 października w godzi. 18.45 do 21.15. Zgłoszenia u ks. Tomasza (tel. 608 087 263, parafia@mkolbe.bydgoszcz.pl).
 • Bp Jan Tyrawa odwołał udzieloną wcześniej dyspensę od uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych. Jednocześnie została utrzymana dyspensa dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. W tych przypadkach prosimy o korzystanie z transmisji Mszy Świętych.
 • Nadal zawieszona pozostaje zwyczajna posługa kapelana w szpitalu. W przypadkach tego wymagających prosimy wzywać kapelana.
 • Przypominamy najnowsze ustalenia sanitarne, ważne dla naszego funkcjonowania:
 1. pod chórem po prawej i po lewej stronie znajduje się dezynfektor, z którego można skorzystać (w Olszewce w kruchcie),
 2. należy mieć założone maseczki,
 3. należy zachować obowiązujące odległości między uczestnikami liturgii,
 4. do Komunii Świętej wierni ustawiają się w dwu szeregach: od strony obrazu Pani Nakielskiej przyjmujący Ją na rękę (Hostię należy spożyć przed kapłanem, ręce winny być zdezynfekowane), od strony obrazu Jezusa Miłosiernego przyjmujący Ją do ust.
 • Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy. Komunię można przyjmować na rękę, czyniąc z nich tron dla Boga i układając je na krzyż na wysokości serca (lewa do góry, prawa pod lewą, by później palcami prawej dłoni chwycić Hostię) zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła, że „Ciało Pana przyjmujemy na krzyż naszego życia”. Komunię spożywamy przy prezbiterze!!! Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio zdezynfekowali sobie dłonie!
 • Sakrament bierzmowania, który miał się odbyć 22 czerwca, w związku z pandemią zostaje przeniesiony na termin, który zostanie podany po uzgodnieniu z Księdzem Biskupem.
 • Episkopat przypomina o praktyce żalu doskonałego, który może okazać się deską ratunku dla osób, które nie mogą skorzystać ze spowiedzi, a są np. w niebezpieczeństwie śmierci. Kilka słów o na ten temat w zakładce Pandemia – duchowe wskazówki.
 • Odpust zupełny może uzyskać osoba będąca w stanie łaski uświęcającej, mająca intencję zyskania odpustu, która wypełnia w określonym czasie nakazane czynności. Warunki do uzyskania odpustu zupełnego:
 1. godne przyjęcie Ciała Pańskiego (po jednej spowiedzi wielokrotnie),
 2. wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego  (miłość do Boga, nienawiść do grzechu, pokładanie nadziei w zasługach Pana),
 3. wypełnienie określonej czynności, np. nawiedzanie kościoła parafialnego w dniu patrona połączone z modlitwą Ojcze nasz i Wierzę w jednego Boga,
 4. modlitwa w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz i Zdrowaś lub dowolne).