• Dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Dodatkowa Msza Święta o godz. 13.00 i 17.00 (na razie do końca listopada). Dziś na sumie ponowimy Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
 • Za tydzień rozpoczynamy Adwentem nowy rok liturgiczny. W sobotę na Mszy Świętej wieczornej – poświęcenie świecy roratniej, wieńca adwentowego oraz opłatków; następnie do apelu adoracja Najświętszego Sakramentu.
 • Przypominamy o transmisjach Mszy Świętych w radiu i telewizji. Kiedy nie możemy uczestniczyć we Mszy Świętej fizycznie, uczestniczmy przynajmniej w jej przekazie medialnym.
 • Kancelaria parafialna funkcjonuje wg trybu pandemicznego – patrz strona parafii, gablota w kościele, także poniżej. Pod chórem zostały wyłożone kartki z grafikiem funkcjonowania kancelarii. Prosimy je brać i rozdawać. Dzwonić, poza wypadkami nagłymi, prosimy w wyznaczonych godzinach.
 • Informacje o odpustach na końcu części nieczytanej ogłoszeń. Zachęcamy do ich zdobywania.
 • Przypominamy, że z powodów pandemicznych uwarunkowań zostało odwołane bierzmowanie w naszej parafii.
 • W poniedziałek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu (8.30-21.00). Na Mszy Świętej o godz. 18.00 wspólna modlitwa Towarzystwa św. Wojciecha oraz kolejna konferencja ks. prał. Janusza Mnichowskiego na temat nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego. Po Mszy Świętej do godz. 21.00 modlitwa w ciszy zakończona apelem.
 • Trwajmy we wspólnym szturmie modlitewnym o odkrycie prawdy i piękna cywilizcji życia i jej urzeczywistnienie się (do końca listopada po apelu, ok. 21.15, dodatkowa dziesiątka różańca).
 • W związku z pracami na najwyższym tarasie cmentarza par. św. Wawrzyńca, przez najbliższe miesiące nie będzie można dojechać na ten teren. Prawdopodobnie od kwietnia zostanie udostępniony parking od strony Wzgórza Wodociągowego.
 • Wymienianki roczne można składać jeszcze w tym tygodniu.
 • Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, afiliowany do Akademii Katolickiej w Warszawie ogłasza nabór na Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej oraz Studium Duchowości Karmelitańskiej. Więcej informacji poniżej. Rekrutacja trwa do 30 listopada!
 • W zakrystii można nabywać opłatki na stół wigilijny oraz świece Caritas (proponowana przez Caritas cena: duża 15 zł, mała 6 zł).
 • Dziękujemy za składane ofiary, także za te wpłacane na konto parafii czy wrzucane w kopertach. Zaczęliśmy na niedzielę nieco „podgrzewać”. Za tydzień w niedzielę będziemy zbierać ofiary na ogrzewanie fary. Ofiary te można składać także w kopertach w innym terminie lub przelewem na konto. Bóg zapłać!
 • Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego. W bieżącym numerze o fragment nowej książki o księdzu Dolindo, o nienawiści w mediach, o tym, jak należy zwracać się do dzieci, o dramacie seksoholików, walka Agaty Mróz-Olszewskiej o życie swojej nienarodzonej córki i własne, a w dodatku diecezjalnym słowa znanego nam o. Macieja Sierzputowskiego – nowego proboszcza na Glinkach w Bydgoszczy. Za tydzień modlitewnik 5 minut z Bogiem.
 • Pozdrawiamy wszystkich chorych, przebywających na kwarantannach, życząc zdrowia, a zdrowych zachęcamy do sąsiedzkiej pomocy starszym i chorym. Bądźmy solidarni!
 • W minionym tygodniu do wieczności przeszli: Danuta Kawka (ul. Armii Krajowej), Marian Chmara (ul. Kilińskiego), Henryk Tomaszewski (Lubaszcz) W intencji zmarłych: Wieczny odpoczynek…

٭٭٭

 • Studium Duchowości Karmelitańskiej jest propozycją skierowaną dla wszystkich, którzy chcą pogłębić własne życie duchowe. Zajęcia będą odbywały się w formie zdalnej za pomocą aplikacji MS Teams, dwa razy w miesiącu, we wtorki od godz. 17.00 do 20.30. Ponadto zapraszamy do korzystania z Biblioteki Prymasowskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej, która mieści się przy ul. Grodzkiej 18. Zgłoszenia na w/w formy kształcenia można przesyłać do końca listopada br. Bliższe informacje dotyczące warunków rekrutacji i korzystania z biblioteki dostępne są na stronie internetowej www.bydgoskateologia.pl.
 • Kancelaria parafialna, do odwołania, we wtorki, środy i czwartki w kościele w nawie bocznej zaraz po zakończonej Mszy porannej i wieczornej. Dokumenty wydawane będą po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym kontakcie. W sprawach kancelaryjnych prosimy telefonować we wtorki i czwartki (16.00-17.00) – odbiór dokumentów w kościele.
 • Bp Jan Tyrawa odwołał udzieloną wcześniej dyspensę od uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych. Jednocześnie została utrzymana dyspensa dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. W tych przypadkach prosimy o korzystanie z transmisji Mszy Świętych.
 • Nadal zawieszona pozostaje zwyczajna posługa kapelana w szpitalu. W przypadkach tego wymagających prosimy wzywać kapelana.
 • Ze względu na ograniczenia zgromadzeń religijnych w farze może teraz przebywać 43. wiernych, w kościele filialnym 9.
 • Przypominamy najnowsze ustalenia sanitarne, ważne dla naszego funkcjonowania:
 1. pod chórem po prawej i po lewej stronie znajduje się dezynfektor, z którego można skorzystać (w Olszewce w kruchcie),
 2. należy mieć założone maseczki,
 3. należy zachować obowiązujące odległości między uczestnikami liturgii,
 4. do Komunii Świętej wierni ustawiają się w dwu szeregach: od strony obrazu Pani Nakielskiej przyjmujący Ją na rękę (Hostię należy spożyć przed kapłanem, ręce winny być zdezynfekowane), od strony obrazu Jezusa Miłosiernego przyjmujący Ją do ust.
 • Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na ręce. Komunię można przyjmować na rękę, czyniąc z nich tron dla Boga i układając je na krzyż na wysokości serca (lewa do góry, prawa pod lewą, by później palcami prawej dłoni chwycić Hostię) zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła, że „Ciało Pana przyjmujemy na krzyż naszego życia”. Komunię spożywamy przy prezbiterze!!! Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio zdezynfekowali sobie dłonie!
 • Episkopat przypomina o praktyce żalu doskonałego, który może okazać się deską ratunku dla osób, które nie mogą skorzystać ze spowiedzi, a są np. w niebezpieczeństwie śmierci. Kilka słów o na ten temat w zakładce Pandemia – duchowe wskazówki.
 • Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych w dniach od 1 do 8 listopada może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, mogą uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (np. Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.
 • Odpust zupełny może uzyskać osoba będąca w stanie łaski uświęcającej, mająca intencję zyskania odpustu, która wypełnia w określonym czasie nakazane czynności. Warunki do uzyskania odpustu zupełnego:
 1. godne przyjęcie Ciała Pańskiego (po jednej spowiedzi wielokrotnie),
 2. wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego  (miłość do Boga, nienawiść do grzechu, pokładanie nadziei w zasługach Pana),
 3. wypełnienie określonej czynności, np. nawiedzanie kościoła parafialnego w dniu patrona połączone z modlitwą Ojcze nasz i Wierzę w jednego Boga,
 4. w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz i Zdrowaś lub dowolne).