1. Dzisiejsza niedziela to święto Świętej Rodziny. Prośmy Pana o łaskę potrzebną do budowania zdrowych i silnych ognisk rodzinnych.
 2. Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania świąt, Wszystkim rozmaicie posługującym w naszej świątyni, także paniom Ewie Murawskiej, Krystynie Mróz, Darii Kulińskiej oraz ks. Igorowi. Bóg zapłać.
 3. Z powodu zachorowania jednego z kapłanów zostaliśmy objęci kwarantanną do czasu koniecznych testów. Dziękujemy Księżom nas zastępującym. Bóg zapłać!
 4. Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie zamknięta. W sprawach nagłych prosimy o kontakt telefoniczny (52 - 385 26 20).
 5. Poniższe informacje co do układu Mszy Świętych mogą ulec zmianie w zależności od wyników testów. Prosimy o śledzenie bieżących ogłoszeń.
 6. Msze Święte w poniedziałek i wtorek tylko rano, w środę jedynie o godz. 18.00, w czwartek jedynie o godz. 16.00, w sobotę jedynie o godz. 18.00. Pozostałe zamówione intencje kapłani będę odprawiać w danych dniach w swoich mieszkaniach. Prosimy o łączność duchową. W kościele odprawiana będzie pierwsza z wymienionych intencji.
 7. W czwartek, 31 grudnia, Msza Święta z Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki o godz. 16.00 wraz z nabożeństwem na koniec roku.
 8. W piątek, 1 stycznia, niedzielny układ Mszy Świętych, jednak bez Mszy Świętych o godz. 8.00 i 13.00, będzie natomiast Msza Święta o godz. 17.00 (zatem: 9.30 w Olszewce, 10.00, 12.00, 17.00, 18.00) Pamiętajmy, 1 stycznia to uroczystość związana z obowiązkiem uczestnictwa we Mszy Świętej.
 9. W przyszłą niedzielę nie będzie dodatkowych Mszy Świętych o godz. 13.00 i 17.00. Odwołane zostają także Msze Święte w szpitalu.
 10. Na stolikach pod chórem są wyłożone kalendarze parafialne z informatorem (koszt przygotowania wyniósł 5 zł, sugerowana ofiara, jeśli kogoś stać, 10 zł).
 11. Dziękujemy za ofiary składane na tacę i konto, także za wciąż spływające datki na ogrzewanie.
 12. Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego.
 13. Pozdrawiamy wszystkich chorych, przebywających na kwarantannach, życząc zdrowia, a zdrowych zachęcamy do sąsiedzkiej pomocy starszym i chorym. Bądźmy solidarni!
 14. W minionym tygodniu na miejsce doczesnego spoczynku odprowadziliśmy: Mariannę Baran (os. B. Krzywoustego). Zmarli także: Albin Połulich (ul. Dąbrowskiego) pog. we wtorek o godz. 10.00, Kornelia Cebula (Lubaszcz) pog. we wtorek o godz. 12.00, Barbara Wacławska (Rynek), pog. we wtorek o godz. 14.00, Czesław Gatka (os. Łokietka) pog. w środę o godz. 10.00, Antoni Pilarski (Kaz. Wielkiego) pog. w środę o godz. 12.00. W intencji zmarłych: Wieczny odpoczynek…

 

٭٭٭

 1. Kancelaria parafialna, do odwołania, we wtorki, środy i czwartki w kościele w nawie bocznej zaraz po zakończonej Mszy Świętej porannej oraz po różańcu wieczorami. Dokumenty wydawane będą po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym kontakcie. W sprawach kancelaryjnych prosimy telefonować we wtorki (16.00-17.00) i czwartki (16.00-17.00) – odbiór dokumentów w kościele.
 2. Bp Jan Tyrawa odwołał udzieloną wcześniej dyspensę od uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych. Jednocześnie została utrzymana dyspensa dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. W tych przypadkach prosimy o korzystanie z transmisji Mszy Świętych.
 3. Nadal zawieszona pozostaje zwyczajna posługa kapelana w szpitalu. W przypadkach tego wymagających prosimy wzywać kapelana.
 4. Przypominamy, że w związku z pracami na najwyższym tarasie cmentarza par. św. Wawrzyńca, przez najbliższe miesiące nie będzie można dojechać na ten teren. Prawdopodobnie od kwietnia zostanie udostępniony parking od strony Wzgórza Wodociągowego.
 5. Ze względu na ograniczenia zgromadzeń religijnych w farze może teraz przebywać 43. wiernych, w kościele filialnym 9.
 6. Przypominamy najnowsze ustalenia sanitarne, ważne dla naszego funkcjonowania:
  1. pod chórem po prawej i po lewej stronie znajduje się dezynfektor, z którego można skorzystać (w Olszewce w kruchcie),
  2. należy mieć założone maseczki,
  3. należy zachować obowiązujące odległości między uczestnikami liturgii,
  4. do Komunii Świętej wierni ustawiają się w dwu szeregach: od strony obrazu Pani Nakielskiej przyjmujący Ją na rękę (Hostię należy spożyć przed kapłanem, ręce winny być zdezynfekowane), od strony obrazu Jezusa Miłosiernego przyjmujący Ją do ust,
 7. Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na ręce. Komunię można przyjmować na rękę, czyniąc z nich tron dla Boga i układając je na krzyż na wysokości serca (lewa do góry, prawa pod lewą, by później palcami prawej dłoni chwycić Hostię) zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła, że „Ciało Pana przyjmujemy na krzyż naszego życia”. Komunię spożywamy przy prezbiterze!!! Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio zdezynfekowali sobie dłonie!
 8. Episkopat przypomina o praktyce żalu doskonałego, który może okazać się deską ratunku dla osób, które nie mogą skorzystać ze spowiedzi, a są np. w niebezpieczeństwie śmierci. Kilka słów o na ten temat w zakładce Pandemia – duchowe wskazówki.
 9. Odpust zupełny może uzyskać osoba będąca w stanie łaski uświęcającej, mająca intencję zyskania odpustu, która wypełnia w określonym czasie nakazane czynności. Warunki do uzyskania odpustu zupełnego:
  1. godne przyjęcie Ciała Pańskiego (po jednej spowiedzi wielokrotnie),
  2. wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego (miłość do Boga, nienawiść do grzechu, pokładanie nadziei w zasługach Pana),
  3. wypełnienie określonej czynności, np. nawiedzanie kościoła parafialnego w dniu patrona połączone z modlitwą Ojcze nasz i Wierzę w jednego Boga,
  4. w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz i Zdrowaś lub dowolne).