1. Dziś 2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim. Ze względu na problemy zdrowotnie kapłanów z parafii nie będzie dodatkowych Mszy Świętych o godz. 13.00 i 17.00. Obecnie wszyscy przebywają w izolacji przynajmniej do 5 i 7 stycznia. Dziękujemy Księżom nas zastępującym. Bóg zapłać!

 2. Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie zamknięta. W sprawach nagłych prosimy o kontakt telefoniczny (52 - 385 26 20).

 3. W środę Uroczystość Objawienia Pańskiego, z którą związany jest obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej. Układ Mszy Świętych niedzielny bez dodatkowych Mszy Świętych (8.00, 10.00, 12.00, 18.00; 9.30 Olszewka). Zbiórka do puszek przeznaczona będzie na misje.

 4. Msze Święte: w poniedziałek tylko o 8.00, we wtorek tylko o 18.00, w środę jak wyżej, w czwartek tylko o 8.00, w piątek 8.00, w sobotę rano i wieczorem. W przyszłą niedzielę układ niedzielny z jedną dodatkową Mszą Świętą o godz. 13.00 (8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 18.00; 9.30 Olszewka). Do 9 stycznia włącznie nie będzie Mszy Świętych w szpitalu. 

 5. Przypominamy, że w dni powszednie w kościele jest odprawiana pierwsza z wymienionych intencji. Pozostałe zamówione intencje kapłani odprawiają w danych dniach w swoich mieszkaniach. Prosimy o łączność duchową. 

 6. W przyszłą niedzielę, 10 stycznia, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej: o 14.00 III a, 14.30 III b, 15.00 III c i uczniowie z innych szkół.

 7. W odpowiedzi na pytania o kolędę informujemy, że nie rozpocznie się ona przed 11 stycznia. Będzie miała charakter dwuetapowy – najpierw część kościelna: wieczorna Msza Święta w intencji Parafian z danych ulic czy bloków wraz z okolicznościowym kazaniem, później: część domowa – modlitwa rodzinna i pobłogosławienie domu wg formularza otrzymanego w kościele i wodą pobłogosławioną w czasie Mszy Świętej. Prosimy zatem przynieść ze sobą naczynia z wodą. O szczegółach, ufamy, poinformuje na kazaniu w przyszłym tygodniu ks. Dominik.

 8. Na stolikach pod chórem są wyłożone kalendarze parafialne z informatorem (koszt przygotowania wyniósł 5 zł, sugerowana ofiara, jeśli kogoś stać, 10 zł).

 9. Dziękujemy za ofiary składane na tacę i konto, także za wciąż spływające datki na ogrzewanie. 

 10. Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego. W bieżącym numerze m.in. ważny artykuł o błędach doktrynalnych szerzących się w niektórych grupach modlitewnych – o praktyce przebaczania Bogu czy o tzw. grzechu pokoleniowym. 

 11. Pozdrawiamy wszystkich chorych, przebywających na kwarantannach, życząc zdrowia, a zdrowych zachęcamy do sąsiedzkiej pomocy starszym i chorym. Bądźmy solidarni! 

 12. W minionym tygodniu na miejsce doczesnego spoczynku odprowadziliśmy Albina Połulicha (ul. Dąbrowskiego), Kornelię Cebulę (Lubaszcz), Barbarę Wacławską (Rynek), Czesława Gackę (os. Łokietka), Antoniego Pilarskiego (Kaz. Wielkiego), Zygmunta Wiśniewskiego (os. Łokietka), Aleksandra Sieradzkiego (ul. Armii Krajowej). Zmarli także Felicja Matysiak, pog. w pon. o godz. 12.00, Katarzyna Jackiewicz-Żakowska (os. Wł. Łokietka), pog. we wtorek o godz. 10.00, Mieczysław Rybarczyk (os. Łokietka),pog. we wtorek o godz. 12.00. W intencji zmarłych: Wieczny odpoczynek… 

٭٭٭

 1. Kancelaria parafialna, do odwołania, we wtorki, środy i czwartki w kościele w nawie bocznej zaraz po zakończonej Mszy Świętej porannej oraz po różańcu wieczorami. Dokumenty wydawane będą po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym kontakcie. W sprawach kancelaryjnych prosimy telefonować we wtorki (16.00-17.00) i czwartki (16.00-17.00) – odbiór dokumentów w kościele.

 2. Bp Jan Tyrawa odwołał udzieloną wcześniej dyspensę od uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych. Jednocześnie została utrzymana dyspensa dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. W tych przypadkach prosimy o korzystanie z transmisji Mszy Świętych.

 3. Nadal zawieszona pozostaje zwyczajna posługa kapelana w szpitalu. W przypadkach tego wymagających prosimy wzywać kapelana.

 4. Przypominamy, że w związku z pracami na najwyższym tarasie cmentarza par. św. Wawrzyńca, przez najbliższe miesiące nie będzie można dojechać na ten teren. Prawdopodobnie od kwietnia zostanie udostępniony parking od strony Wzgórza Wodociągowego.

 5. Ze względu na ograniczenia zgromadzeń religijnych w farze może teraz przebywać 43. wiernych, w kościele filialnym 9. 

 6. Przypominamy najnowsze ustalenia sanitarne, ważne dla naszego funkcjonowania:

  1. pod chórem po prawej i po lewej stronie znajduje się dezynfektor, z którego można skorzystać (w Olszewce w kruchcie),

  2. należy mieć założone maseczki,

  3. należy zachować obowiązujące odległości między uczestnikami liturgii,

  4. do Komunii Świętej wierni ustawiają się w dwu szeregach: od strony obrazu Pani Nakielskiej przyjmujący Ją na rękę (Hostię należy spożyć przed kapłanem, ręce winny być zdezynfekowane), od strony obrazu Jezusa Miłosiernego przyjmujący Ją do ust, 

 7. Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na ręce. Komunię można przyjmować na rękę, czyniąc z nich tron dla Boga i układając je na krzyż na wysokości serca (lewa do góry, prawa pod lewą, by później palcami prawej dłoni chwycić Hostię) zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła, że „Ciało Pana przyjmujemy na krzyż naszego życia”. Komunię spożywamy przy prezbiterze!!! Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio zdezynfekowali sobie dłonie!

 8. Episkopat przypomina o praktyce żalu doskonałego, który może okazać się deską ratunku dla osób, które nie mogą skorzystać ze spowiedzi, a są np. w niebezpieczeństwie śmierci. Kilka słów o na ten temat w zakładce Pandemia – duchowe wskazówki. 

 9. Odpust zupełny może uzyskać osoba będąca w stanie łaski uświęcającej, mająca intencję zyskania odpustu, która wypełnia w określonym czasie nakazane czynności. Warunki do uzyskania odpustu zupełnego:

  1. godne przyjęcie Ciała Pańskiego (po jednej spowiedzi wielokrotnie),

  2. wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego  (miłość do Boga, nienawiść do grzechu, pokładanie nadziei w zasługach Pana),

  3. wypełnienie określonej czynności, np. nawiedzanie kościoła parafialnego w dniu patrona połączone z modlitwą Ojcze nasz i Wierzę w jednego Boga,

  4. w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz i Zdrowaś lub dowolne).