• Dziś 6. Niedziela Wielkanocna. Od zeszłego tygodnia nie ma już dodatkowej Mszy Świętej o godz. 17.00.
 • Kiedy nie możemy uczestniczyć we Mszy Świętej fizycznie, uczestniczmy przynajmniej w jej przekazie medialnym.
 • Kancelaria parafialna funkcjonuje wg trybu pandemicznego (patrz strona parafii, gablota w kościele, kalendarz parafialny, także poniżej). W sprawach kancelaryjnych i intencji dzwonić prosimy we wtorki i czwartki (16.00 - 17.00).
 • Nabożeństwa majowe: od pon. do piątku po Mszach Świętych wieczornych, w środy przy grocie Matki Bożej; w soboty i niedziele też przy grocie, lecz o godz. 19.00.
 • W poniedziałek 10. dzień m-ca, za wstawiennictwem św. Wawrzyńca polecamy zwłaszcza różnorako wspierających naszą Parafię. Po Mszy Świętej wieczornej spotkanie filozoficzne Wokół myśli Karola Wojtyły, które tym razem poprowadzi p. mgr Tomasz Meliński.
 • W czwartek 13. dzień miesiąca. Od maja rozpoczynamy nabożeństwa fatimskie – po Mszy Świętej o godz. 18.00. To także drugi czwartek miesiąca – spotkanie Rycerzy Kolumba.
 • Uroczystość I Komunii Świętej  odbędzie się w naszej parafii w przyszłą niedzielę, 16 maja, w następującym porządku:
 1. Godz. 10.00 – uczniowie klas 3a i 3b z ZSP 4
 2. Godz. 11.30 - uczniowie z klasy 3c z ZSP 4
 3. Godz. 13.00 – uczniowie z pozostałych szkół

Informujemy, że przy obecnych limitach wejść do kościoła, oprócz dzieci, może jedynie dwoje osób, które będą w ławce z dzieckiem. W związku z tym przypominamy o możliwości I. Komunii Świętej indywidualnej. Terminy do uzgodnienia w zakrystii.

 • Próby przed I. Komunia Świętą:
 1. wtorek 16.30 – klasy 3a i 3 b
 2. środa 16.30 – klasa 3c
 3. czwartek 16.30 – pozostali
 • Spowiedź dla dzieci I. komunijnych w sobotę o godz. 10.00, a dla rodziców w piątek w godz. 17.00-18.00.
 • W związku z powyższymi uroczystościami pozostałych Wiernych zapraszamy w przyszłą niedzielę (16. maja) na Msze Święte o godz. 18.00 (sob), 8.00, 17.00 (dodatkowa) i 18.00. Składka remontowa zostanie przeniesiona na 23 maja.
 • Z racji wspomnianych prób czwartkowa adoracja do godz. 16.25.
 • Dziękujemy za ofiary składane na tace i wpłacane na konto. Przypominany, że wpłata z adnotacją: „darowizna cele kultu religijnego”, umożliwia uzyskanie odliczenia w podatku dochodowym. Z radością informujemy, że otrzymaliśmy dotacje: na renowację dwu kolejnych polichromii oraz – po odwołaniu – 150 tys. z ministerstwa na remont wieży głównej. To niewielkie pieniądze biorąc pod uwagę całość inwestycji (ok. 700 tys.), będziemy się jednak starali zdobyć inne dofinansowania, by nie stracić tego wsparcia. Bogu dzięki za każdy grosz, a p. Annie Maćkowskiej i p. posłowi Łukaszowi Schreiberowi za pomoc w procedurach odwoławczych.
 • Dzięki zabiegom ks. Igora wejdziemy w posiadanie relikwii św. Antoniego z Padwy. W związku z tym do skarbony św. Antoniego będziemy teraz zbierali ofiary na godny tego świętego relikwiarz.
 • Jałmużnę wielkopostną ze skarbony św. Antoniego w wysokości 2020 zł. przekażemy s. Karmelitankom z Tryszczyna. Na rzecz figury św. Józefa zebraliśmy do skarbony dodatkowo 1700 zł. Bóg zapłać.
 • Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego. W bieżącym numerze m.in. o dziewczynie z tęczową flagą, która przerwała swój protest po ucałowaniu stóp, o I. Komuniach Świętych, o religii i etyce w szkole czy o sposobach promowania aborcji.
 • Pozdrawiamy wszystkich chorych, przebywających na kwarantannach, życząc zdrowia, a zdrowych zachęcamy do sąsiedzkiej pomocy starszym i chorym. Bądźmy solidarni!
 • Do stanu małżeńskiego przygotowują się:
 1. Rafał Tadeusz Pazderski (par. nasza) wraz z Patrycją Trojanowską (par. nasza), zap. I
 2. Maciej Michał Olszewski (Ruda, par. św. Jadwigi w Gleśnie) wraz z Sonią Anną Krzemkowską (par. nasza), zap. I
 3. Marcin Ryszard Kamiński (par. nasza) wraz z Julią Urbańską (Janowo, par. MB Bolesnej w Paterku), zap. I

Kto znałby przeszkody dotyczące zawarcia tych małżeństw, winien zgłosić to w kancelarii parafialnej. W intencji Narzeczonych – Matko Boża Pani Nakielska…

***

 • Kancelaria parafialna, do odwołania, we wtorki, środy i czwartki w kościele w nawie bocznej zaraz po zakończonej Mszy Świętej porannej oraz wieczornej. Dokumenty wydawane będą po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym kontakcie. W sprawach kancelaryjnych prosimy telefonować we wtorki (16.00-17.00) i czwartki (16.00-17.00) – odbiór dokumentów w kościele.
 • Bp Jan Tyrawa odwołał udzieloną wcześniej dyspensę od uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych. Jednocześnie została utrzymana dyspensa dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. W tych przypadkach prosimy o korzystanie z transmisji Mszy Świętych.
 • Przypominamy, że nadal zawieszona pozostaje zwyczajna posługa kapelana w szpitalu, chodzimy tylko na wyraźne wezwania do chorych. Prosimy o tym pamiętać.
 • Przypominamy ustalenia sanitarne, ważne dla naszego funkcjonowania:
 1. pod chórem po prawej i po lewej stronie znajduje się dezynfektor, z którego można skorzystać (w Olszewce w kruchcie),
 2. należy mieć założone maseczki,
 3. należy zachować obowiązujące odległości między uczestnikami liturgii,
 4. do Komunii Świętej wierni ustawiają się w dwu procesjach: od strony obrazu Pani Nakielskiej przyjmujący Ją na rękę, od strony obrazu Jezusa Miłosiernego przyjmujący Ją do ust.
 • Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na ręce. Komunię można przyjmować na rękę, czyniąc z nich tron dla Boga i układając je na krzyż na wysokości serca (lewa do góry, prawa pod lewą, by później palcami prawej dłoni chwycić Hostię) zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła, że „Ciało Pana przyjmujemy na krzyż naszego życia”. Komunię spożywamy przy prezbiterze!!! Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio zdezynfekowali sobie dłonie!
 • Episkopat przypomina o praktyce żalu doskonałego, który może okazać się deską ratunku dla osób, które nie mogą skorzystać ze spowiedzi, a są np. w niebezpieczeństwie śmierci. Kilka słów o na ten temat w zakładce Pandemia – duchowe wskazówki.