• Dziś 17. niedziela w okresie zwykłym roku liturgicznego i wspomnienie św. Krzysztofa. Z tego powodu po Mszach Świętych błogosławieństwo kierowców i pojazdów. Wjeżdżać będziemy bramą główną, wyjeżdżać bramą z tyłu kościoła. Część ofiar składanych z tej okazji przeznaczona jest na wsparcie misjonarzy (MIVA Polska). Dziś chcemy też wesprzeć filipińskie dzieci żyjące na wysypiskach. Po Mszach Świętych zapowiadana zbiórka do puszek.
 • Przypominamy, że została zniesiona dyspensa od uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych.
 • Od tego tygodnia kancelaria parafialna funkcjonuje w trybie wakacyjnym i już w budynku plebanii: wtorek i czwartek między godz. 9.00 – 10.00, w środy między godz. 19.00 - 20.00. W poczekalni kancelarii mogą przebywać nie więcej niż 2 osoby, pozostałych prosimy o oczekiwanie przed plebanią.
 • Obowiązuje wakacyjny układ Mszy Świętych, w niedziele: 7.30, 9.30 (Olszewka), 10.00, 12.00 i 19.00; w dni powszednie: 8.00 i 18.00.
 • Kto nie ma w domu jeszcze naszego kalendarza parafialnego z informatorem, zawierającego m.in. różne tryby funkcjonowania kancelarii, różne porządki Mszy Świętych, procedury załatwiania spraw kancelaryjnych, może nabyć go za dobrowolną ofiarę – są wyłożone na stoliku pod chórem.
 • Pielgrzymka do Czech w dniach 16-19 sierpnia. Zapisy u ks. Igora.
 • W trakcie trwania pieszej Pielgrzymki, w dniach 21-31 lipca zapraszamy do włączenia się w duchowe pielgrzymowanie. Na Mszach Świętych wieczornych modlimy się za pielgrzymów i w intencjach Im powierzonych, a następnie przy grocie Matki Bożej różaniec i Apel Jasnogórski.
 • Przyszła niedziela to I. niedziela m-caGodzinki o godz. 7.00.
 • Przed kilkoma miesiącami rozprowadzaliśmy domowe kropielniczki. Zachęcamy do pobierania wody święconej, która znajduje się w pojemniku przy chrzcielnicy.
 • Dziękujemy za składane ofiary. Trwają prace w kościele przy polichromiach oraz na cmentarzu, gdzie kostką wykładana jest część głównej alei na najwyższym tarasie. Zbieramy ofiary na wkład własny do I etapu remontu wieży głównej, który obejmie rozbiórkę części drewnianej, inwentaryzację elementów, konserwację i naprawę wnętrza wieży. Na dziś koszt całości wynosi 750 tys. zł., I etapu 340 tys. zł. Zebraliśmy dotąd 26.000 zł, pozostało do zebrania jeszcze 74.000 zł. Przypominamy, po naradzie z Radą Parafialną ustaliliśmy trzy formy składania ofiar: do ostemplowanych kopert, wyłożonych pod chórem po stronie obrazu Pani Nakielskiej, zwracanych osobiście lub na tacę; na konto parafii – przelewem elektronicznym lub za pomocą przekazów wyłożonych pod chórem po stronie obrazu Miłosierdzia Bożego; oraz na tacę – korzystając z doświadczenia parafii św. Stanisława – wprowadzamy dwie tace remontowe w miesiącu, w 1. i 3. niedzielę miesiąca, póki co tylko czasowo – od sierpnia do listopada włącznie. Zatem za tydzień niedziela remontowa.
 • Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego. W bieżącym numerze m.in. synodzie ludu Bożego, drogowym rachunku sumienia czy o ograniczeniach w sprawowaniu tzw. trydenckiej Mszy Świętej. Dziś dodatek 5 min. z Bogiem.
 • Do stanu małżeńskiego przygotowują się:
 1. Łukasz Jędrzyński (par. nasza) wraz z Darią Burzyńską (par. nasza), zap. II
 2. Michał Nowak (par. św. Kazimierza w Łochowie) wraz z Kamilą Barbarą Koniec (par. nasza), zap. I

Kto znałby przeszkody dotyczące zawarcia tych małżeństw, winien zgłosić to w kancelarii parafialnej. W intencji Narzeczonych – Matko Boża, Pani Nakielska…

 • W tym tygodniu na miejsce doczesnego spoczynku odprowadziliśmy Remigiusza Manikowskiego (Olszewka) oraz Marka Galasa (ul. Nowy Świat). Pogrzeb Barbary Pilarskiej (ul. Drzymały), we wtorek o godz. 14.00. W intencji zmarłych – Wieczny odpoczynek…

***

 • Poznański akademik „Sołek” zaprasza chcących spędzić czas studiów w rodzinnej i chrześcijańskiej atmosferze. Szczegółowe informacje w gablocie.
 • Przypominamy ustalenia sanitarne, ważne dla naszego funkcjonowania:
 1. pod chórem po prawej i po lewej stronie znajduje się dezynfektor, z którego można skorzystać (w Olszewce w kruchcie),
 2. należy mieć założone maseczki,
 3. należy zachować obowiązujące odległości między uczestnikami liturgii,
 4. do Komunii Świętej wierni ustawiają się w dwu procesjach: od strony obrazu Pani Nakielskiej przyjmujący Ją na rękę, od strony obrazu Jezusa Miłosiernego przyjmujący Ją do ust.
 • Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na ręce. Komunię można przyjmować na rękę, czyniąc z nich tron dla Boga i układając je na krzyż na wysokości serca (lewa do góry, prawa pod lewą, by później palcami prawej dłoni chwycić Hostię) zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła, że „Ciało Pana przyjmujemy na krzyż naszego życia”. Komunię spożywamy przy prezbiterze!!! Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio zdezynfekowali sobie dłonie!
 • Episkopat przypomina o praktyce żalu doskonałego, który może okazać się deską ratunku dla osób, które nie mogą skorzystać ze spowiedzi, a są np. w niebezpieczeństwie śmierci. Kilka słów o na ten temat w zakładce Pandemia – duchowe wskazówki.