• Dziś 22. niedziela w okresie zwykłym roku liturgicznego. Dziś na podczas sumy dziękujemy Bogu i Pani Nakielskiej wraz z o. Sławomirem Barciszewskim CSSp, synem naszej parafii, za 25 lat Jego posługi kapłańskiej. Chętni mogą wesprzeć tablicę pamiątkową poświęconą kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, która będzie zainstalowana w SP 2.
 • Od jutra obowiązuje zwyczajny układ Mszy Świętych w niedziele i dni powszednie (patrz: gablota, kalendarz parafialny, strona internetowa).
 • Ze względu na przyjmowanie intencji mszalnych wszelkie sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać w tym tygodniu po Mszach Świętych w poniedziałek i piątek!!! Od przyszłego tygodnia (od 7. września) kancelaria parafialna funkcjonować będzie w trybie zwykłym (patrz: gablota, kalendarz parafialny, strona internetowa).
 • W środę kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej oraz początek roku szkolnego. Msza Święta rozpoczynająca naukę w farze i w Olszewce o godz. 8.00 (okazja do spowiedzi od godz. 7.30). Poświęcenie tornistrów w Olszewce 1 września, w farze 5 września na Mszy Świętej o godz. 12.00.
 • W tym tygodniu I. środa, I. czwartek, I. piątek, I. sobota i I. niedziela m-ca z ich praktykami. We wrześniowe sobotnie poranki modlitwę różańcową w farze poprowadzi róża nr 3 – pw. św. Rity – p. Janiny Biel. Po środowej Mszy Świętej w farze obowiązkowe spotkanie członków AŻR. Od września wznowiona jest piątkowa adoracja do godz. 20.00, po czym modlitwa charyzmatyczna zakończona apelem. W sobotę kapłani nawiedzą chorych.
 • Rezerwacja intencji mszalnych na przyszły rok (bez składania ofiar) w nawie bocznej kościoła: w czwartek w godz. 9.00-12.00, a w piątek i sobotę w godz. 9.00-11.00.
 • Pielgrzymka do Kcynii wyruszy z naszej fary dnia 11 września (sobota) o godzinie. 6.30. Po dojściu do Sanktuarium Msza Święta. Zapisy w zakrystii do dnia 8 września. Koszt 50 zł ( ubezpieczenie, autokar powrotny, coś na ząb).
 • Za tydzień w niedzielę, 5 września, o godz. 10.00 uroczystość patronalna w Olszewce połączona z parafialnymi dożynkami.
 • W dniach 12-14 września będziemy przeżywać trzydniowe rekolekcje. W niedzielę 12 września, po sumie – dzień beatyfikacji kard. Wyszyńskiego – wkopanie dębu „Stefan”, a we wtorek – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – poświęcenie karawaki na najwyższym tarasie cmentarza św. Wawrzyńca. Karawaka to krzyż morowy, epidemiczny. Stawiając Go, chcemy upamiętnić trudne momenty współczesnej nam rzeczywistości, a także prosić Pana Boga, by chronił nas od wszelkiej zarazy. Chcemy też modlić się i upamiętnić tych, którzy zmarli z powodu Covid-19, a są pochowani na nakielskich cmentarzach. Ich nazwiska, daty urodzenia i śmierci oraz parafie można zgłaszać tak w naszej zakrystii, jak i w biurze administracji cmentarza.
 • Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy prowadzi studia magisterskie oraz podyplomowe, nadające kwalifikacje do nauczania religii we wszystkich typach szkół, także na podyplomowe studia z etyki. Rekrutacja do 20 września br. Szczegóły w gablocie.
 • Dziękujemy za składane ofiary na wkład własny do I etapu remontu wieży głównej. Zebraliśmy dotąd 41.800 zł, pozostało do zebrania jeszcze 58.200 zł. Za tydzień niedziela remontowa.
 • Trwają prace na cmentarzu. Przypominamy, zostały zamontowane rozmaite znaki, pomagające w dojściu do śmietników; śmieci prosimy pozostawiać na tym cmentarzu, na terenie którego znajduje się dany grób!!!
 • Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego. W bieżącym numerze m.in. o nowym filmie poświęconym Prymasowi Tysiąclecia, o walce z nowotworem, o liturgii Kościoła, a w dod. diec. o pielgrzymce i interesujących katechezach dla narzeczonych.
 • Do stanu małżeńskiego przygotowują się:
 1. Szymon Leszek Możdżyński (par. nasza) wraz z Anną Marią Jędrzejczak (par. nasza), zap. I

Kto znałby przeszkody dotyczące zawarcia tego małżeństwa, winien zgłosić to w kancelarii parafialnej. W intencji Narzeczonych – Matko Boża, Pani Nakielska…

 • W minionym tygodniu na miejsce doczesnego spoczynku odprowadziliśmy Józefa Możdżyńskiego (ul. Hallera), Zbigniewa Koniecznego (os. Kaz.Wlk.), Genowefę Szpot (ul. Chopina), Stanisława Pszczołę (Rynek). W intencji zmarłych – Wieczny odpoczynek…

***

 • Przypominamy, że została zniesiona dyspensa od uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych.
 • Przed kilkoma miesiącami rozprowadzaliśmy domowe kropielniczki. Zachęcamy do pobierania wody święconej, która znajduje się w pojemniku przy chrzcielnicy.
 • Przypominamy ustalenia sanitarne, ważne dla naszego funkcjonowania:
 1. pod chórem znajduje się dezynfektor (w Olszewce w kruchcie),
 2. należy mieć założone maseczki i zachować obowiązujące odległości,
 3. do Komunii Świętej podchodzą od strony obrazu Pani Nakielskiej przyjmujący Ją na rękę, od strony obrazu Jezusa Miłosiernego przyjmujący Ją do ust.
 • Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na ręce. Komunię można przyjmować na rękę, czyniąc z nich tron dla Boga i układając je na krzyż na wysokości serca (lewa do góry, prawa pod lewą, by później palcami prawej dłoni chwycić Hostię) zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła, że „Ciało Pana przyjmujemy na krzyż naszego życia”. Komunię spożywamy przy prezbiterze!!! Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio zdezynfekowali sobie dłonie!
 • Episkopat przypomina o praktyce żalu doskonałego, który może okazać się deską ratunku dla osób, które nie mogą skorzystać ze spowiedzi, a są np. w niebezpieczeństwie śmierci. Kilka słów o na ten temat w zakładce Pandemia – duchowe wskazówki.