• Dziś 23. niedziela w okresie zwykłym roku liturgicznego; w Olszewce parafialne dożynki (godz. 10.00); w farze na Mszy Świętej o godz. 12.00 poświęcenie tornistrów. Dziś niedziela remontowa.
 • Od dziś obowiązuje zwyczajny układ Mszy Świętych w niedziele.
 • Od wtorku kancelaria parafialna funkcjonować będzie w trybie zwykłym (patrz: gablota, kalendarz parafialny, strona internetowa).
 • Zgodnie z nowym podziałem obowiązków między Parafiami opiekę duszpasterską nad szpitalem przejmuje odtąd parafia św. Stanisława, natomiast parafia św. Wawrzyńca nadal będzie obsługiwać DPS. Wezwania do chorych w szpitalu należy zgłaszać pod nr.  tel. 603 818 205.
 • Administracja cmentarzy prosi o wnoszenie zaległych opłat za groby. Terminowe regulowanie tych należności chroni przed ich gromadzeniem się, a w efekcie od konieczności jednorazowej wpłaty dużych sum pieniędzy.
 • Spotkanie filozoficzne jutro po Mszy Świętej o godz. 18.00. W tym roku będzie o etyce i cnotach, które odgrywają fundamentalną rolę w życiu człowieka, a są zupełnie zapomniane. Będą to bardzo praktyczne rozważania. Serdecznie zapraszamy.
 • W czwartek po wieczornej Mszy Świętej uroczystość wprowadzenia na urząd funkcjonariuszy Rycerzy Kolumba.
 • Od przyszłej niedzieli będziemy przeżywać trzydniowe rekolekcje. W niedzielę po sumie wkopanie dębu „Stefan”, we wtorek poświęcenie karawaki. Chcemy prosić Pana Boga, by chronił nas od wszelkiej zarazy, także upamiętnić zmarłych z powodu Covid-19. Przypominamy, Ich nazwiska, daty urodzenia i śmierci oraz parafie można zgłaszać tak w naszej zakrystii, jak i w biurze administracji cmentarza.
 • Spotkanie dla rodziców dzieci I. komunijnych (3 klasa) w przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 12.00.
 • Msza Święta dla młodzieży zostanie odprawiona w przyszłą niedzielę o godz. 16.00 w naszym kościele. Zapraszamy na nią wszystkich młodych, studentów, uczniów szkół średnich, a przede wszystkim młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania (klasy 7 i 8 szkół podstawowych oraz 1 i 2 klasy szkół średnich), dla której po tej Mszy spotkanie.
 • Piesza Pielgrzymka do Kcyni wyruszy 11 września o godzinie 6.30 z naszej parafii. Zapisy do dnia8 września. Koszt 20 zł (młodzież do 18 roku życia), 40 zł (dorośli). W cenie: poczęstunek, ubezpieczenie, autobus powrotny.
 • AŻR zaprasza na autokarową pielgrzymkę do Górki Klasztornej w czwartek 16. września br. w godz. 9.00-16.00.
 • Młodzież zapraszamy na wyjazd do Złotowa na koncert zespołu „TGD”, dnia 18 września, w sobotę,  z parkingu przy parafii pw. św. Wawrzyńca w Nakle o godzinie 14.30, powrót w późnych godzinach wieczornych. Zapisy u ks. Igora.
 • Serdecznie zapraszamy na pielgrzymkę autokarową śladami bł. Edmunda Bojanowskiego. Wyjazd 25 września w sobotę. Zwiedzać będziemy m.in. Sanktuarium Matki Bożej w Gostyniu, Luboń, Jaszkowo. Zapisy w zakrystii i u ks. Igora.
 • Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy prowadzi studia magisterskie oraz podyplomowe, nadające kwalifikacje do nauczania religii we wszystkich typach szkół, także na podyplomowe studia z etyki. Rekrutacja do 20 września br. Szczegóły w gablocie.
 • Dziękujemy za składane ofiary na wkład własny do I etapu remontu wieży głównej. Szczególnie dziękujemy jednemu małżeństwu za duże wsparcie finansowe, dzięki któremu do zebrania została nam już mniejsza część wymaganego wkładu.
 • Nauczyciele i uczniowie z SP 2 dziękują za wsparcie Ich inicjatywy. Zebrali 923 zł. Podziękowania w gablocie.
 • Trwają prace na cmentarzu. Przypominamy, zostały zamontowane rozmaite znaki, pomagające w dojściu do śmietników; śmieci prosimy pozostawiać na tym cmentarzu, na terenie którego znajduje się dany grób!!!
 • Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego. W bieżącym numerze m.in. o narodzeniu NMP, o modleniu się liturgią, o heroizmie zawodników z paraolimpiady czy o protestach rolników.
 • Do stanu małżeńskiego przygotowują się:
 1. Szymon Leszek Możdżyński (par. nasza) wraz z Anną Marią Jędrzejczak (par. nasza), zap. II

Kto znałby przeszkody dotyczące zawarcia tego małżeństwa, winien zgłosić to w kancelarii parafialnej. W intencji Narzeczonych – Matko Boża, Pani Nakielska…

 • W minionym tygodniu zmarła Maria Tacikowska (os. Kaz.Wlk.), pog. w pon. o godz. 11.00. W intencji zmarłych – Wieczny odpoczynek…

***

 • Przypominamy, że została zniesiona dyspensa od uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych.
 • Przed kilkoma miesiącami rozprowadzaliśmy domowe kropielniczki. Zachęcamy do pobierania wody święconej, która znajduje się w pojemniku przy chrzcielnicy.
 • Przypominamy ustalenia sanitarne, ważne dla naszego funkcjonowania:
 1. pod chórem znajduje się dezynfektor (w Olszewce w kruchcie),
 2. należy mieć założone maseczki i zachować obowiązujące odległości,
 3. do Komunii Świętej podchodzą od strony obrazu Pani Nakielskiej przyjmujący Ją na rękę, od strony obrazu Jezusa Miłosiernego przyjmujący Ją do ust.
 • Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na ręce. Komunię można przyjmować na rękę, czyniąc z nich tron dla Boga i układając je na krzyż na wysokości serca (lewa do góry, prawa pod lewą, by później palcami prawej dłoni chwycić Hostię) zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła, że „Ciało Pana przyjmujemy na krzyż naszego życia”. Komunię spożywamy przy prezbiterze!!! Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio zdezynfekowali sobie dłonie!
 • Episkopat przypomina o praktyce żalu doskonałego, który może okazać się deską ratunku dla osób, które nie mogą skorzystać ze spowiedzi, a są np. w niebezpieczeństwie śmierci. Kilka słów o na ten temat w zakładce Pandemia – duchowe wskazówki.