• Dziś 24. niedziela w okresie zwykłym roku liturgicznego, w Warszawie beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego.
 • Rozpoczynamy trzydniowe rekolekcje, które prowadzi ks. kan. Tomasz Cyl, prob. par. pw. św. Jadwigi w Bydgoszczy. Nauki w poniedziałek i wtorek o godz. 8.00 i 18.00. Dziś po sumie wkopanie dębu „Stefan”, o godz. 9.45 lektura z pism Kardynała. W poniedziałek różaniec fatimski, we wtorek poświęcenie karawaki – krzyża epidemicznego. We wtorek po Mszy Świętej wieczornej, ok. 18.30, procesyjne przejście na cmentarz. Można zaopatrzyć się w znicze, które złożymy pod karawaką. Chcemy prosić Pana Boga, by chronił nas od wszelkiej zarazy, także upamiętnić zmarłych z powodu Covid-19. Przypominamy, Ich nazwiska, daty urodzenia i śmierci oraz parafie można zgłaszać tak w naszej zakrystii, jak i w biurze administracji cmentarza. Pod chórem zostaną wyłożone teksty modlitwy o zachowanie od zarazy związane z literami wypisanymi na karawace. Więcej będzie o tym w czasie rekolekcji.
 • Msza Święta dla młodzieży dziś o godz. 16.00 w naszym kościele. Zapraszamy na nią wszystkich młodych, studentów, uczniów szkół średnich, a przede wszystkim młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania (klasy 7 i 8 szkół podstawowych oraz 1 i 2 klasy szkół średnich), dla której po tej Mszy spotkanie.
 • Spotkanie dla rodziców dzieci I. komunijnych w niedzielę 12.09. po Mszy Świętej o godz. 12.00.
 • Dziękujemy pielgrzymom za zaniesienie m.in. naszych intencji przed oblicze kcyńskiego Chrystusa Ukrzyżowanego.
 • Zgodnie z nowym podziałem obowiązków między Parafiami opiekę duszpasterską nad szpitalem przejmuje odtąd parafia św. Stanisława, natomiast parafia św. Wawrzyńca nadal będzie obsługiwać DPS. Wezwania do chorych w szpitalu należy zgłaszać pod nr.  tel. 603 818 205.
 • Administracja cmentarzy prosi o wnoszenie zaległych opłat za groby. Terminowe regulowanie należności chroni przed ich gromadzeniem się, a w efekcie od konieczności jednorazowej wpłaty dużych sum pieniędzy. Przypominamy, aby śmieci pozostawiać na tym cmentarzu, na terenie którego znajduje się dany grób!!!
 • AŻR zaprasza na autokarową pielgrzymkę do Górki Klasztornej w czwartek 16. września br. w godz. 9.00-16.00.
 • Młodzież zapraszamy na wyjazd do Złotowa na koncert zespołu „TGD”, dnia 18 września, w sobotę,  z parkingu przy parafii pw. św. Wawrzyńca w Nakle o godzinie 14.30, powrót w późnych godzinach wieczornych. Koszt 20 zł. Zapisy u ks. Igora.
 • Serdecznie zapraszamy na pielgrzymkę autokarową śladami bł. Edmunda Bojanowskiego. Wyjazd 25 września w sobotę. Zwiedzać będziemy m.in. Sanktuarium Matki Bożej w Gostyniu, Luboń, Jaszkowo. Koszt 90 zł. Zapisy w zakrystii i u ks. Igora.
 • Wojewódzki Konserwator Zabytków zatwierdził wykonanie renowacji kolejnych polichromii w naszej świątyni oraz projekt przebudowy zachodniej bramy Bożej Roli.
 • Dziękujemy za składane ofiary na wkład własny do I etapu remontu wieży głównej. Za tydzień niedziela remontowa.
 • Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego. Bieżący nr poświęcony jest dziś Beatyfikowanym, nadto o krzyżu, schizofrenii, depresji i bł. Edmundzie Bojanowskim. W dodatku diecezjalnym kilka słów naszej Parafianki o oddziaływaniu świętości kard. Stefana Wyszyńskiego.
 • W minionym tygodniu zmarł Wojciech Wronecki (Powst.Wlk.) oraz Jan Warzybok (os. Kaz.Wlk.), pog. w środę o godz. 11.00. W intencji zmarłych – Wieczny odpoczynek…

***

 • Przypominamy, że została zniesiona dyspensa od uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych.
 • Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy prowadzi studia magisterskie oraz podyplomowe, nadające kwalifikacje do nauczania religii we wszystkich typach szkół, także na podyplomowe studia z etyki. Rekrutacja do 20 września br. Szczegóły w gablocie.
 • Przed kilkoma miesiącami rozprowadzaliśmy domowe kropielniczki. Zachęcamy do pobierania wody święconej, która znajduje się w pojemniku przy chrzcielnicy.
 • Przypominamy ustalenia sanitarne, ważne dla naszego funkcjonowania:
 1. pod chórem znajduje się dezynfektor (w Olszewce w kruchcie),
 2. należy mieć założone maseczki i zachować obowiązujące odległości,
 3. do Komunii Świętej podchodzą od strony obrazu Pani Nakielskiej przyjmujący Ją na rękę, od strony obrazu Jezusa Miłosiernego przyjmujący Ją do ust.
 • Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na ręce. Komunię można przyjmować na rękę, czyniąc z nich tron dla Boga i układając je na krzyż na wysokości serca (lewa do góry, prawa pod lewą, by później palcami prawej dłoni chwycić Hostię) zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła, że „Ciało Pana przyjmujemy na krzyż naszego życia”. Komunię spożywamy przy prezbiterze!!! Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio zdezynfekowali sobie dłonie!
 • Episkopat przypomina o praktyce żalu doskonałego, który może okazać się deską ratunku dla osób, które nie mogą skorzystać ze spowiedzi, a są np. w niebezpieczeństwie śmierci. Kilka słów o na ten temat w zakładce Pandemia – duchowe wskazówki.