KRÓTKI RYS HISTORYCZNY:

Parafia prawdopodobnie została erygowana na przełomie XI / XII wieku. Najstarsza wzmianka o istnieniu kościoła pochodzi z 1109 roku. Kolejne kościoły drewniane budowane były po pożarach w 1640 r. i ok. 1762 r.. Obecny kościół wzniesiony w innym miejscu niż poprzednie, zbudowany został w 1843 roku. W 1925 r. został rozbudowany wg projektu architekta Rogera Sławskiego z Poznania. Świątynia jest budowlą klasycystyczną, rozbudowaną w charakterze barokowym. Dachy dwuspadowe i pulpitowe. Elewacja frontowa wzbogacona wieżami neoklasycystycznymi.

Zabytki:

ołtarz główny i ołtarze boczne (XIX / XX w.),

pieta (XVII / XVIII w.),

krucyfiks rokokowy (2 poł. XVIII w.),

ornaty (XVIII w.).

Budynki:

plebania została wybudowana w 1847 r. w stylu dworku staropolskiego.

Księgi metrykalne:

Ochrzczonych od 1906 r.

Małżeństw od 1923 r.

Zmarłych od 1889 r.

Proboszczowie:

Ks. Ignacy KLIMACKI 1942 – 1987

Ks. Edward WOSIK 1987 – 1990

Ks. Jan ANDRZEJCZAK 1990 – 2004

Ks. Grzegorz NOWAK 2004 – 2017

Ks. Zbigniew ZIMNIEWICZ 2017-2018

Ks. Michał ADAMCZYK 2018 –

Powołania duchowne po 1945 r.:

Ks. Bogdan Jankowski 1946 r., ks. Bernard Jekel 1946 r., ks. Jan Jekel 1950 r., ks. Alfons Smoliński 1952 r., ks. Ryszard Komczyński 1956 r., ks. Tadeusz Różewicz 1956 r., ks. Kazimierz Gałdyński 1958 r., ks. Zdzisław Pałubicki 1959 r., ks. Kazimierz Kamiński 1960 r., ks. Wojciech Zalewki 1960 r., ks. Roman Gałdyński 1961 r., ks. Henryk Kałużny 1974 r., ks. Roman Siuchniński 1979 r., ks. Andrzej Kłosiński 1980 r., ks. Andrzej Skwarczek 1981 r., ks. Mirosław Stawicki 1982 r., ks. Roman Janka 1984 r., ks. Stanisław Siuchniński 1984 r., ks. Roman Mrosczok 1985 r., ks. Sławomir Skwarczek 1988 r., ks. Mariusz Wieczorkiewicz 1991 r., ks. Mieczysław Łusiak 1994 r., ks. Sławomir Barciszewski 1996 r., ks. Arkadiusz Muzolf 2004 r., ks. Rafał Muzolf 2006 r, ks. Tomasz Klafetka 2015 r.