I KOMUNIA ŚWIĘTA PLANOWA JEST TRADYCYJNIE NA TRZECIĄ NIEDZIELĘ MAJA

CZYLI NA 19 maja 2024 r. o godz. 12.00

 

 

 

Ważne informacje:

 1. Dzieci do I Komunii Świętej przystępują w stroju liturgicznym, czyli w albie, może być wypożyczona.
 2. Zgłoszenie, czyli zapisanie dziecka przez fakt złożenia przez rodziców (lub opiekunów prawnych) księdzu odpowiedzialnemu za przygotowanie do I Komunii Świętej do 15 października 2023 r. pisemnej deklaracji według formularza otrzymanego na I spotkaniu 25 września. Dziecko niezgłoszone przez rodziców nie zostanie przyjęte do I Komunii świętej 19 maja 2024 roku.
 3. Dzieci ochrzczone poza parafią św. Wawrzyńca - rodzice, jeśli nie uczynili tego wraz ze złożeniem powyższej deklaracji, mają obowiązek dostarczyć wyciąg z aktu chrztu (ad sacra) - do 31 października 2023 r.
 4. Dzieci z innych parafii - zgoda proboszcza parafii miejsca aktualnego zamieszkania wraz ze składaną przez rodziców deklaracją. Bez zgody dziecko nie może zostać zapisane do I Komunii Św. w parafii pw. św. Wawrzyńca.
 5. Bardzo prosimy, aby dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły we Mszy św. w niedzielę o godz. 12.00. W wyjątkowych okolicznościach można być na Mszy św. o innej godzinie (sobota - godz 18.00; niedziela - 8.00 lub 10.00 lub 18.00). Chętnych rodziców zapraszamy do przeczytania czytania lub modlitwy powszechnej w czasie Mszy św. oraz wraz z dziećmi do poniesienia darów w procesji (drogą e-mailową można wcześniej zgłosić chęć i ustalić termin). 
 6. W październiku dzieci uczestniczą w modlitwie różańcowej w kościele w poniedziałek, środę i piątek o godz. 17.00. We wtorek, czwartek, sobotę i niedzielę - różaniec dla chętnych. Jeśli z różnych okoliczności nie można uczestniczyć w modlitwie różańcowej w kościele prosimy rodziców o odmawianie przynajmniej jednego dziesiątka różańca z dzieckiem rodzinnie w domu.
 7. W Adwencie (od 4. do 22. grudnia) dzieci uczestniczą w Roratach od poniedziałku do piątku o godz. 18.00. 
 8. W piątki Wielkiego Postu dzieci uczestniczą w nabożeństwach Drogi Krzyżowej o godz. 17:00.

Ważne wydarzenia dla dzieci i rodziców:

 1. W niedzielę 8 października - w uroczystość patronalną ku czci Matki Bożej Pani Nakielskiej - podczas Mszy św. o godz. 12.00 pobłogosławienie dzieciom różańców. 
 2. W niedzielę 12 listopada podczas Mszy św. o godz. 12.00 pobłogosławienie książeczek i przekazanie ich dzieciom.
 3. W piątek 8 grudnia - w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - podczas Mszy św. o godz. 18.00 pobłogosławienie dzieciom medalików.
 4. W niedzielę 7 stycznia - w Święto Chrztu Pańskiego - podczas Mszy św. o godz. 12.00 odnowienie przez dzieci przyrzeczeń chrzcielnych.
 5.  W piątek 2 lutego - w święto Ofiarowania Pańskiego - podczas Mszy św. o godz. 18.00 pobłogosławienie dzieciom świec.
 6. W sobotę 18 maja o godz. 16.00 pierwsza spowiedź dla dzieci.
 7. W sobotę 25 maja - dla chętnych - autokarowa pielgrzymka dziękczynna za I Spowiedź i I Komunię Świętą do Sanktuarium Matki Bożej w Górce Klasztornej. 

Terminarz spotkań dla rodziców w kościele pw. św. Wawrzyńca:

 1. Poniedziałek 25. września 2023 roku, godz. 18.00.
 2. Czwartek 26. października 2023 roku, godz. 18.00. 
 3. Poniedziałek 27. listopada 2023 roku, godz. 18.00.
 4. Poniedziałek 11. grudnia 2023 roku, godz. 18.00.
 5. Poniedziałek, 5. lutego 2024 roku, godz. 18.00.

 

Ksiądz odpowiedzialny za przygotowanie dzieci do I spowiedzi i I Komunii Świętej:

ks. dr Radosław Wnuk

kontakt (adres e-mail): paul1985@onet.eu