• Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
 • Przypominamy:
 1. zbiór informacji o funkcjonowaniu naszej parafii zawarty jest w gablocie (kruchta) oraz na głównej stronie parafii w plikach: Pandemia – kancelaria parafialne, Pandemia – uwagi sanitarne, Pandemia – poradnik duchowy. Niektóre poniżej (cz. II), też w gablocie.
 2. sprawy kancelaryjne, do odwołania, będą załatwiane wg wskazań (dni i godzin) znajdujących się w gablocie (kruchta) oraz na głównej stronie parafii w pliku Pandemia – kancelaria parafialna (generalnie telefonicznie lub po Mszach Świętych). Tel.  052  385-26-20.
 3. informacje o sprawowaniu sakramentów wg wcześniejszych ustaleń (poniżej, cz. II).
 4. BARDZO PROSIMY O CZYTANIE BIEŻĄCYCH OGŁOSZEŃ DUSZPASTERSKICH I WSKAZANYCH ZAŁĄCZNIKÓW!!!
 • Obowiązek wypełnienia przykazań kościelnych, aby przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty i przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą, można wypełnić do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej, tj. do 7 czerwca br. Nie zwlekajmy, nie odkładajmy, wykorzystujmy zwłaszcza dni powszednie! Spowiedź 20 min. przed każdą Mszą Świętą na zewnątrz kościoła (w zależności od warunków atmosferycznych; okolice zakrystii). W Olszewce dodatkowa okazja do spowiedzi jeszcze w środę po nabożeństwie majowym 27 maja (czyli ok. 17.30).
 • Nie mogącym wziąć udziału w niedzielnej Mszy Świętej w kościele przypominamy o transmisjach i modlitwie, by niedziela była niedzielą.
 • Od 17 maja br. w liturgii wewnątrz naszej fary mogą uczestniczyć 62 osoby (13 osób w Olszewce). Przypominamy o dodatkowych Mszach Świętych – o godz. 13.00 i 17.00 (porządek Mszy Świętych od 17 maja: 8.00, 9.30 (Olszewka), 10.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00). Posiadających samochody mieszkańców Olszewki i Lubaszcza zachęcamy do uczestnictwa we Mszach Świętych w farze.
 • Roztropnie powracajmy do praktykowania w kościele. Zachęcamy m.in. do uczestnictwa we Mszach Świętych w dni powszednie, zwłaszcza o 17.30 i 18.00. Jest to bardzo ważne, by się nie wyjałowić duchowo!!! Każdego dnia może uczestniczyć w liturgii w kościele 186 osób (62x3), a zatem w dniach pon.-sob. 1116 osób.
 • Zachęcamy do uczestnictwa w kończących się już nabożeństwach majowych.
 • W poniedziałek na Mszy Świętej o godz. 18.00 ks. Igor, wraz ze swymi kolegami z roku, będzie obchodził I. rocznicę kapłaństwa, ks. Dominik w niedzielę. Pamiętajmy o nich w modlitwie.
 • We wtorek Dzień Matki, pamiętajmy o nich! Tego dnia szczególnie Matki zapraszamy do kościoła.
 • W czwartek (28 maja) przypada 39. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.
 • W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu (w godz. 15.00-17.30).
 • Przyszła niedziela to Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. To także ostatni dzień maja, od kiedy zwykło się na powrót zasłać obraz Pani Nakielskiej. Ponieważ została ukończona renowacja obrazu św. Tereski w przyszłą sobotę powracamy do tej pięknej farnej tradycji.
 • „Rodzicom adopcyjnym” terenów przykościelnych bardzo dziękujemy za ofiarę z czasu i pracy. Cieszymy się, że do tej grupy zechciały dołączyć nowe osoby. Dziękujemy także osobom, które pomagają przy sprzątaniu kościoła.
 • Ze względu na większą ilość osób w kościele został zamontowany pod chórem drugi dezynfektor (zatem są dwa – po prawej i po lewej stronie).
 • Od przyszłej niedzieli w niedziele jeden kapłan będzie spowiadał w konfesjonale, drugi jak dotąd na zewnątrz przy zakrystii (tu też w dni powszednie). Penitent będzie mógł zdezynfekować sobie miejsce spowiedzi, korzystając ze stojącego tam spryskiwacza.
 • Dziękujmy Parafianom i Sympatykom naszej fary także za kolejne ofiary, które w tym tygodniu wpłynęły na konto (7 osób/rodzin), zostały przekazane osobiście (2 osoby/rodziny), wrzucone w kopercie (1 osoby/rodziny), do skarbony czy na tace znajdujące się pod chórem. Bóg zapłać! Dzięki tej życzliwości, oczywiście, na miarę obecnych możliwości, możemy kontynuować realizację niektórych zamierzeń. Dziś dziękujemy szczególnie wspólnotom działającym przy naszej parafii, też pojedynczym osobom, za ofiary złożone przy okazji Wielkiego Czwartku, z których zostały zakupione wystawione dzisiaj szaty liturgiczne. Bóg zapłać!
 • Pamiętajmy, że wpłata z adnotacją: „darowizna cele kultu religijnego”, umożliwia uzyskanie odliczenia w podatku dochodowym. Konto Parafii: Bank Spółdzielczy w Nakle n. Not., 81 8179 0009 0022 7247 2000 0010.
 • Przypominamy, że tegoroczne ofiary zbierane w majowe poniedziałki i piątki przeznaczamy jako wyraz wdzięczności dla parafii, która hojnie wsparła remont szpitalnej kaplicy, a ma najmniejszą powierzchnię kościoła – dla parafii w Występie. Został ostatni poniedziałek i piątek!
 • Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego. Temat bieżącego numeru to śmierć dziecka i dramat rodziców, także o filmie braci Sekielskich, o czułości, o misji pielęgniarek czy o roli placu targowego.
 • Wśród działań Kościoła w Polsce na rzecz pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym we wspólnocie kościelnej jedną z inicjatyw jest dzieło „Zranieni w Kościele”. Jest to prowadzony przez świeckich katolików telefon wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną (tel. 800 280 900, każdy wtorek w godz. 19.00-22.00). Więcej informacji na plakacie i stronie www.zranieni.info.
 • W minionym tygodniu do wieczności przeszli Jolanta Konieczna (Lubaszcz), Józef Ostrowski (Olszewka), Ryszard Król (ul. Gimnazjalna), Aniela Nalepa (ul. Gimnazjalna). Zmarły także: Teresa Jankowska (ul. Staszica; pog. w pon. o 11.00), Klara Małecka (ul. Gimnazjalna; pog. we wtorek o godz. 12.00). W intencji zmarłych: Wieczny odpoczynek…

٭٭٭

 • Opiekującym się chorymi przypominamy, szczególnie teraz, że w przypadkach tego wymagających, należy wezwać z sakramentami duszpasterza czy kapelana szpitala. Zwykłe, I. sobotnie odwiedziny chorych są zawieszone, istnieje jednak możliwość indywidualnego umówienia się z kapłanem.
 • Przypominamy najnowsze ustalenia sanitarne, ważne dla naszego funkcjonowania:
 1. wejście do kościoła, na powrót, głównymi drzwiami,
 2. pod chórem po prawej stronie znajduje się dezynfektor, z którego można skorzystać (w Olszewce w kruchcie),
 3. w liturgii – w naszej farze – jednorazowo może uczestniczyć co najwyżej 62 osób (w Olszewce 13 osób),
 4. osoby zamawiające daną intencję winny przyjść odpowiednio wcześniej do kościoła, by móc uczestniczyć w liturgii,
 5. siadać należy w miejscach wyznaczonych przez żółte naklejki (w nawie głównej i w nawach bocznych),
 6. należy mieć założone maseczki,
 7. do Komunii Świętej wierni ustawiają się w dwu szeregach: od strony obrazu Pani Nakielskiej przyjmujący Ją na rękę (Hostię należy spożyć przed kapłanem, ręce winny być zdezynfekowane), od strony obrazu Jezusa Miłosiernego przyjmujący Ją do ust,
 8. składka – do koszyka znajdującego się pod chórem,
 9. spowiedź, jak dotąd, 20 min. przed Mszą Świętą, na zewnątrz kościoła, w okolicach zakrystii
 • Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy. Komunię można przyjmować na rękę, czyniąc z nich tron dla Boga i układając je na krzyż na wysokości serca (lewa do góry, prawa pod lewą, by później palcami prawej dłoni chwycić Hostię) zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła, że „Ciało Pana przyjmujemy na krzyż naszego życia”. Komunię spożywamy przy prezbiterze!!! Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio zdezynfekowali sobie dłonie!
 • Zgodnie z ostatnią dyrektywą Kurii Diecezjalnej, dopóki dzieci i młodzież nie będą uczęszczać do szkoły, dopóty nie przewiduje się bierzmowań i I. Komunii Świętych. W związku z tym, w odniesieniu do bierzmowania i jego czerwcowego terminu, czekamy na dalszy rozwój sytuacji; w odniesieniu do  I. Komunii Świętej – zostaje przesunięta na 27 września na godz. 12.00. Przypominamy także rodzicom, że istnieje możliwość rodzinnej I. Komunii Świętej, bądź w niedzielę, bądź w dzień powszedni, po uzgodnieniu terminu z parafią. W razie pytań prosimy o kontakt z ks. Dominikiem: 503 116 876.
 • Sakrament pokuty i pojednania, jak dotąd, jest sprawowany 20. min. przed każdą Mszą Świętą na zewnątrz kościoła (w zależności od warunków atmosferycznych; okolice zakrystii). Na spowiedź można umówić się z wybranym kapłanem: proboszcz: 509 467 525, ks. Dominik: 503 116 876, ks. Igor: 886 707 279. Episkopat przypomina także o praktyce żalu doskonałego, który może okazać się deską ratunku dla osób, które nie mogą skorzystać ze spowiedzi, a są np. w niebezpieczeństwie śmierci. Kilka słów o na ten temat w zakładce Pandemia – duchowe wskazówki.
 • Sakrament chrztu świętego ze względu na wyjątkową sytuację, do odwołania, będzie udzielany po indywidualnym telefonicznym uzgodnieniu (środa godz. 19.00-20.00). W tych samych godzinach prosimy także kontaktować się telefonicznie w sprawach związanych z sakramentem małżeństwa.
 • Przypominamy, że biskup Jan Tyrawa, mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. Pamiętajmy, dyspensa nie powinna skutkować brakiem niedzielnych praktyk religijnych, a tylko ich odmiennym wypełnieniem. Niedziela winna być niedzielą.