• Dziś 17. niedziela w okresie zwykłym roku liturgicznego. Trwają wakacje, nie zapominajmy zwłaszcza o uczestnictwie w niedzielnej Eucharystii.
 • Od początku lipca obowiązuje wakacyjny układ Mszy Świętych: w dni powszednie (8.00 i 18.00), w niedziele (7.30, 10.00, 100, 19.00).
 • Sprawy kancelaryjne załatwiane są także wg wakacyjnego układu: wtorek i czwartek (9.00-10.00), środa (19.00-20.00), przy czym we wtorki są załatwiane tylko sprawy intencji mszalnych, w środy i czwartki wszystkie sprawy (związane z sakramentem małżeństwa tylko w środy!). Do kancelarii prosimy wchodzić pojedynczo i w maseczkach. Nadal umożliwia się załatwianie spraw telefonicznie, jednak we wskazanych wyżej godzinach funkcjonowania kancelarii.
 • Pielgrzymi podążają na Jasną Górę, niosąc nasze intencje. Do 31 lipca zapraszamy na Msze Święte o godz. 18.00, zwłaszcza pielgrzymujących duchowo, w czasie których modlimy się za pątników. Po Mszach Świętych apel przy grocie Matki Bożej. Ks. Igor wraz z Pielgrzymami przesyła pozdrowienia.
 • Dziś istnieje jeszcze możliwość pobłogosławienia pojazdów po Mszy Świętej o godz. 12.00, także nabycia breloków.
 • Kurs przedmałżeński w formie weekendowej jest organizowany w par. Trójcy Świętej w Bydgoszczy w dniach 7-8 sierpnia. Tel. Kont. 509 340 693.
 • W tym tygodniu wspominamy: dziś św. Annę i św. Joachima – rodziców Matki Bożej, w środę św. Martę, w piątek św. Ignacego Loyolę – w tym dniu pamiętajmy o pochodzącym z naszej parafii o. Mieczysławie.
 • 24 lipca swoje święto obchodzili Policjanci. Życzymy Im, zwłaszcza naszym Parafianom, wszystkiego czego potrzebują w swojej służbie. Niech św. Michał Archanioł Was strzeże i prowadzi. Szczęść Boże.
 • W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. 15.00-18.00.
 • W najbliższą sobotę (I. sobota miesiąca) nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi (1 sierpnia mija 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego), w przyszłą niedzielę o 7.00 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP (w niedzielę, 2 sierpnia, przypada odpust Porcjunkuli. Więcej informacji poniżej).
 • Uroczystość patronalną będziemy przeżywać w samo wspomnienie św. Wawrzyńca – w poniedziałek 10 sierpnia. Suma odpustowa o godz. 18.00. Przewodniczyć jej będzie ks. prał. Andrzej Kłosiński (40.lecie kapłaństwa), a homilię wygłosi ks. prob. Roman Siuchniński (41.lecie kapłaństwa).
 • Dzień skupienia dla AŻR planuje się na sobotę 22 sierpnia w godz. 8.00 - 13.00 (z przerwą). Poprowadzi go Diecezjalny Moderator Żywego Różańca ks. Andrzej Marmurowicz.
 • Rodziców adopcyjnych Bożej Roli zapraszamy na spotkanie w najbliższą środę po wieczornych nabożeństwach.
 • Dziękujemy za ofiary złożone z racji tzw. niedzieli remontowej, a Radzie Parafialnej za pomoc w jej przeliczeniu i zdeponowaniu. Cały czas trwają prace porządkowe na zapleczu plebanii, a przygotowujemy się już do rozpoczęcia kolejnego etapu odnowy polichromii.
 • Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego (z dodatkiem 5 min. dla Pana Boga). Temat bieżącego numeru: Proszę, zobacz mnie – o potrzebie docenienia naszej indywidualności. Także o kard. Grocholewskim, o pożarze katedry w Nantes, o 14. letnim błogosławionym, który wydał się za grzeszników czy o trudnych relacjach w zakładach pracy; w dodatku diecezjalnym m.in. kolejny tekst ze świata niewidomych.
 • Pamiętajmy o zasłanianiu ust i nosa podczas nabożeństw, o dezynfekcji rąk czy zachowywaniu bezpiecznego dystansu.
 • Do stanu małżeńskiego przygotowują się:
 1. Artur Szymkus (par. pw. Świętej Trójcy w Słaboszewie) wraz z Jagodą Marią Kaluska (par. nasza), zap. II
 2. Maciej Mieczysław Radziszewski (par. nasza) wraz z Moniką Mrotek (par. nasza), zap. I
 3. Krystian Tyckun (par. pw. św. Jana Nepomucena w Sipiorach) wraz z Luizą Marią Miłosierną (par. nasza), zap. I

Kto wiedziałby o przeszkodach w zwarciu tych małżeństw, winien zgłosić to w kancelarii parafialnej. W intencji narzeczonych: Matko Boża, Pani Nakielska – módl się za nimi.

 • W minionym tygodniu do wieczności przeszli: Stanisława Stawicka (Lubaszcz), Krystyna Kurpis (ul. Polna) oraz Maria Walczak (ul. Sądowej). W intencji zmarłych: Wieczny odpoczynek…

٭٭٭

 • W niedzielę, 2 sierpnia, przypada odpust Porcjunkuli, związany ze św. Franciszkiem z Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie jakiegokolwiek parafialnego kościoła i odmówienie w nim przynajmniej modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. tego dnia lub w jego pobliżu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Odpust ten można uzyskać od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Skorzystajmy z tej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nienaprawione.
 • Bp Jan Tyrawa odwołał udzieloną wcześniej dyspensę od uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych. Jednocześnie została utrzymana dyspensa dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. W tych przypadkach prosimy o korzystanie z transmisji Mszy Świętych.
 • Nadal zawieszona pozostaje zwyczajna posługa kapelana w szpitalu. W przypadkach tego wymagających prosimy wzywać kapelana.
 • Wyższe Seminarium Duchowne DB ogłasza rekrutację dla kandydatów do kapłaństwa. Szczegóły na stronie seminarium pod podanym odnośnikiem: www.facebook.com/WSDDB/photos/a.259187740860584/2867346406711358/?type=3&theaterZa%C5%82%C4%85czam.
 • Rozpoczęła się także rekrutacja do Zespołu Szkół Katolickich w Bydgoszczy. Więcej informacji na stronie internetowej: www.katolik.bydgoszcz.pl.
 • Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy, prowadzi studia magisterskie oraz podyplomowe, nadające kwalifikacje do nauczania religii we wszystkich typach szkół. Zapraszamy chętne osoby na:
 1. Magisterskie Zaoczne Studia Teologiczne - specjalność katechetyka,
 2. 2- letnie Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne,
 3. Roczne Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej.

Rekrutacja na studia zaoczne trwa do 16 września, a rozmowy rekrutacyjne odbędą się 17 i 18 września. Bliższe informacje w gablocie parafialnej oraz na stronie internetowej www.bydgoskateologia.pl

 • Piesza Pielgrzymka z Nakła na Jasną Górę. W tym roku ma dwie odsłony: duchowy i sztafetowy. Na pielgrzymkę duchową można się zapisywać przez stronę internetową pielgrzymki diecezjalnej; pielgrzymka sztafetowa idzie w następującej formie: każdego dnia do przewodnika grupy dojeżdża 5 osób, a po zakończeniu dnia dane 5 osób wyjeżdża, i kolejnego dnia przyjeżdża inna grupa osób. Zapisy i więcej informacji u ks. Igora.
 • Męskie Oblężenie Jasne Góry odbędzie się w tym roku w formie skróconej 26 września, a poprzedzone będzie 6. dniowym przygotowaniem w parafiach za pośrednictwem internetowego przekazu. Zamierzamy się włączyć w tę inicjatywę, a Panów już teraz prosimy o przemyślenie tej propozycji i zaangażowanie.
 • Przypominamy najnowsze ustalenia sanitarne, ważne dla naszego funkcjonowania:
 1. pod chórem po prawej i po lewej stronie znajduje się dezynfektor, z którego można skorzystać (w Olszewce w kruchcie),
 2. należy mieć założone maseczki,
 3. należy zachować obowiązujące odległości między uczestnikami liturgii,
 4. do Komunii Świętej wierni ustawiają się w dwu szeregach: od strony obrazu Pani Nakielskiej przyjmujący Ją na rękę (Hostię należy spożyć przed kapłanem, ręce winny być zdezynfekowane), od strony obrazu Jezusa Miłosiernego przyjmujący Ją do ust.
 • Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy. Komunię można przyjmować na rękę, czyniąc z nich tron dla Boga i układając je na krzyż na wysokości serca (lewa do góry, prawa pod lewą, by później palcami prawej dłoni chwycić Hostię) zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła, że „Ciało Pana przyjmujemy na krzyż naszego życia”. Komunię spożywamy przy prezbiterze!!! Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio zdezynfekowali sobie dłonie!
 • Zgodnie z ostatnią dyrektywą Kurii Diecezjalnej, dopóki dzieci i młodzież nie będą uczęszczać do szkoły, dopóty nie przewiduje się bierzmowań i I. Komunii Świętych. Sakrament bierzmowania, który miał się odbyć 22 czerwca, w związku z pandemią zostaje przeniesiony na termin, który zostanie podany po uzgodnieniu z Księdzem Biskupem. Młodzież, która przygotowywała się do tego sakramentu, wznowi przygotowania od września.  I. Komunia Święta zostaje przesunięta na 27 września na godz. 12.00. Przypominamy także rodzicom, że istnieje możliwość rodzinnej I. Komunii Świętej, bądź w niedzielę, bądź w dzień powszedni, po uzgodnieniu terminu z parafią. W razie pytań prosimy o kontakt z ks. Dominikiem: 503 116 876.
 • Episkopat przypomina o praktyce żalu doskonałego, który może okazać się deską ratunku dla osób, które nie mogą skorzystać ze spowiedzi, a są np. w niebezpieczeństwie śmierci. Kilka słów o na ten temat w zakładce Pandemia – duchowe wskazówki.