1. Dziś 26. niedziela w okresie zwykłym roku liturgicznego. W naszej parafii to dzień I. Komunii Świętej (na Mszy Świętej o godz. 12.00), a rozpoczęty tydzień to tzw. biały tydzień. Dziś także modlimy się za uchodźców i migrantów. Za tydzień do puszek będziemy zbierać ofiary na ich wsparcie, zwłaszcza na wsparcie małoletnich z obozu Moria na wyspie Lesbos, którzy utracili swoich rodziców i opiekunów. W gablocie zamieszczono apel KEP.
 2. Najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania parafii można znaleźć na stronie internetowej, w gablocie w kruchcie oraz w ogłoszeniach parafialnych. Bardzo prosimy, aby – poza sprawami nagłymi, np. wezwania do chorych – sprawy kancelaryjne, pytania dotyczące życia parafialnego itp. zgłaszać w godzinach funkcjonowania biura!!!
 3. W tym tygodniu wspominamy: we wtorek świętych Archaniołów, w czwartek św. Tereskę od Dzieciątka Jezus, w piątek św. Aniołów Stróżów.
 4. W tym tygodniu przypada także: I. czwartek m-ca (różaniec SWP o 17.30; adoracja od godz. 15.00), I. piątek m-ca (spowiedź w godz. 7.00-8.00, 17.00-18.00; wystawienie w godz. 17.00-18.00, 19.00-20.00; później zakończona apelem modlitwa w duchu charyzmatycznym); I. sobota m-ca (modlitwa wynagradzająca). W I. niedzielę Godzinki o godz. 7.30.
 5. Do chorych udadzą się księża według następującego porządku: ks. Dominik, jak zwykle, w I. sobotę m-ca; ks. Igor natomiast w dwu terminach: w piątek, 2 października, do chorych z ulic: Kilińskiego, Nowy Świat, Sądowej, Młyńskiej i Dolnej, do pozostałych – w sobotę 10 października.
 6. Za tydzień na Mszy Świętej o godz. 12.00 będziemy obchodzić uroczystość patronalną, która przypada w środę 7 października. Uroczystościom odpustowym będzie przewodniczył ks. Bogusław Burgat – wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego. Po Mszy Świętej procesja różańcowa do 5 ołtarzy.
 7. Najbliższy poniedziałek to 4. poniedziałek miesiąca – Msza Święta z homilią Ojca Karmelity, a po niej – dla chętnych – spotkanie formacyjne i modlitwa w duchu karmelu.
 8. Jutro (w poniedziałek) w kościele po Mszy Świętej o godz. 100 krótkie spotkanie Przedstawicieli grup działających przy naszej parafii (dotyczy odpustu).
 9. W środę nabożeństwo do MBNP z katechezą dla dorosłych zatytułowaną: Msza Święta wołaniem o dar Ducha Świętego.

10. W czwartek rozpoczynamy miesiąc różańcowy. Nabożeństwa od poniedziałku do piątku po Mszach Świętych wieczornych (ok. 18.30), w soboty i niedziele przed Mszami Świętymi (17.30). Dzieci zapraszamy na różaniec z rodzicami każdego dnia. Różaniec typowo dla dzieci (wszystkich) w środy o godz. 17.00.

11. Diecezjalny i dekanalny Duszpasterz młodzieży zapraszają szczególnie młodzież do wzięcia udziału w obchodach dnia papieskiego (11 października) w Bydgoszczy. Szczegółowe informacje i zapisy u ks. Igora. Zapraszamy serdecznie kandydatów do sakramentu bierzmowania.

12. Dziękujemy Panom, którzy wzięli udział w Męskim Oblężeniu Jasnej Góry.

13. Kto chciałby dołożyć się do sfinansowania malowanego obrazu św. Jana Pawła II oraz wesprzeć modernizację oświetlenia bocznych ołtarzy, może wrzucić ofiarę do skarbony znajdującej się przed obrazem Pani Nakielskiej.

14. Od 2 lat zwykliśmy ofiary zbierane w czasie różańca w poniedziałki i w piątki przeznaczać na cel charytatywny. Tak będzie i teraz, choć cel ten z pewnych względów nie zostanie podany do publicznej wiadomości. Zachęcamy do ofiarności.

15. Dziękujemy za ofiary złożone z okazji niedzieli remontowej, a Panom z rady parafialnej za pomoc w jej przeliczeniu i zdeponowaniu.

16. Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego z dodatkiem 5 min. dla Pana Boga. W bieżącym numerze o starości i seniorach, o uchodźcach, różańcu, katyńskim marszu cieni czy ekologii i szacunku dla zwierząt.

17. Przypominamy o obowiązku zasłanianiu ust i nosa, o dezynfekcji rąk czy zachowywaniu bezpiecznego dystansu.

18. Do stanu małżeńskiego przygotowują się:

 1. Tomasz Zieliński (par. pw. Jakuba w Barcinie / Killarney) wraz z Aleksandrą Marią Garnek (par. nasza / Killarney), zap. II

Kto wiedziałby o przeszkodach w zwarciu tych małżeństw, winien zgłosić to w kancelarii parafialnej. W intencji narzeczonych: Matko Boża, Pani Nakielska – módl się za nimi.

19. W minionym tygodniu do wieczności przeszli: Zdzisław Wiatr (ul. Dąbrowskiego), Kazimierz Kloska (ul. Dąbrowskiego). W intencji zmarłych: Wieczny odpoczynek…

٭٭٭

 1. Układ funkcjonowania kancelarii parafialnej: wtorek i czwartek (9.00-10.00; 16.00-17.00), środa (19.00-20.00), przy czym przed południem są załatwiane tylko sprawy intencji mszalnych, popołudniami zaś wszystkie sprawy (związane z sakramentem małżeństwa tylko w środy!). Do kancelarii prosimy wchodzić pojedynczo i w maseczkach. Nadal umożliwia się załatwianie spraw telefonicznie, jednak we wskazanych wyżej godzinach funkcjonowania kancelarii!!!!!
 2. Parafia św. Maksymiliana Kolbe na Osowej Górze zaprasza na cykl 10 katechez dla narzeczonych z nauką tańca. Pierwsze spotkanie w poniedziałek 12 października w godzi. 18.45 do 21.15. Zgłoszenia u ks. Tomasza (tel. 608 087 263, parafia@mkolbe.bydgoszcz.pl).
 3. Bp Jan Tyrawa odwołał udzieloną wcześniej dyspensę od uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych. Jednocześnie została utrzymana dyspensa dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. W tych przypadkach prosimy o korzystanie z transmisji Mszy Świętych.
 4. Nadal zawieszona pozostaje zwyczajna posługa kapelana w szpitalu. W przypadkach tego wymagających prosimy wzywać kapelana.
 5. Przypominamy najnowsze ustalenia sanitarne, ważne dla naszego funkcjonowania:
 1. pod chórem po prawej i po lewej stronie znajduje się dezynfektor, z którego można skorzystać (w Olszewce w kruchcie),
 2. należy mieć założone maseczki,
 3. należy zachować obowiązujące odległości między uczestnikami liturgii,
 4. do Komunii Świętej wierni ustawiają się w dwu szeregach: od strony obrazu Pani Nakielskiej przyjmujący Ją na rękę (Hostię należy spożyć przed kapłanem, ręce winny być zdezynfekowane), od strony obrazu Jezusa Miłosiernego przyjmujący Ją do ust,
 1. Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy. Komunię można przyjmować na rękę, czyniąc z nich tron dla Boga i układając je na krzyż na wysokości serca (lewa do góry, prawa pod lewą, by później palcami prawej dłoni chwycić Hostię) zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła, że „Ciało Pana przyjmujemy na krzyż naszego życia”. Komunię spożywamy przy prezbiterze!!! Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio zdezynfekowali sobie dłonie!
 2. Zgodnie z ostatnią dyrektywą Kurii Diecezjalnej, dopóki dzieci i młodzież nie będą uczęszczać do szkoły, dopóty nie przewiduje się bierzmowań i I. Komunii Świętych. Sakrament bierzmowania, który miał się odbyć 22 czerwca, w związku z pandemią zostaje przeniesiony na termin, który zostanie podany po uzgodnieniu z Księdzem Biskupem. Młodzież, która przygotowywała się do tego sakramentu, wznowi przygotowania od września.  I. Komunia Święta zostaje przesunięta na 27 września na godz. 12.00. Przypominamy także rodzicom, że istnieje możliwość rodzinnej I. Komunii Świętej, bądź w niedzielę, bądź w dzień powszedni, po uzgodnieniu terminu z parafią. W razie pytań prosimy o kontakt z ks. Dominikiem: 503 116 876.
 3. Episkopat przypomina o praktyce żalu doskonałego, który może okazać się deską ratunku dla osób, które nie mogą skorzystać ze spowiedzi, a są np. w niebezpieczeństwie śmierci. Kilka słów o na ten temat w zakładce Pandemia – duchowe wskazówki.
 4. Odpust zupełny może uzyskać osoba będąca w stanie łaski uświęcającej, mająca intencję zyskania odpustu, która wypełnia w określonym czasie nakazane czynności. Warunki do uzyskania odpustu zupełnego:
 1. godne przyjęcie Ciała Pańskiego (po jednej spowiedzi wielokrotnie),
 2. wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego  (miłość do Boga, nienawiść do grzechu, pokładanie nadziei w zasługach Pana),
 3. wypełnienie określonej czynności, np. nawiedzanie kościoła parafialnego w dniu patrona połączone z modlitwą Ojcze nasz i Wierzę w jednego Boga,
 4. modlitwa w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz i Zdrowaś lub dowolne).