1. Dziś Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek nabożeństw niedzielny z dwoma dodatkowymi Mszami Świętymi o godz. 13.00 i 17.00.
 2. W związku z zamknięciem cmentarzy (31.10-11), modlitwy za zmarłych po Mszach Świętych o godz. 8.00, 10.00 i 18.00 w kościele (także w Olszewce).
 3. Ze względu na ograniczenia zgromadzeń religijnych w farze może przebywać 86. wiernych, w kościele filialnym 18.
 4. W poniedziałek nie będzie procesji na cmentarz, za to przed Mszami Świętymi (8.00, 10.00, 16.00 (Olszewka), 18.00) będziemy wspominać por. Zygmunta Siekierskiego, odznaczonego krzyżem Walecznych i Virtuti Militari, którego tablica znajduje się na naszej farze.
 5. W uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę publiczną, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Zwykłe warunki poniżej (część nieczytana). Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych w dniach od 1 do 8 listopada może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, mogą uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (np. Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.
 6. Kancelaria parafialna funkcjonuje wg trybu pandemicznego – patrz strona parafii, gablota w kościele, także poniżej. Pod chórem zostały wyłożone kartki z grafikiem funkcjonowania kancelarii. Prosimy je brać i rozdawać. Dzwonić, poza wypadkami nagłymi, prosimy w wyznaczonych godzinach.
 7. W tym tygodniu I. środa m-ca (spotkanie AŻR i modlitwa do św. Józefa), I. czwartek m-ca (różaniec SWP), I. piątek m-ca (spowiedź 7.00-8.00, 17.00-18.00, adoracja i modlitwa charyzmatyczna), I. sobota m-ca (nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP).
 8. Nadchodzące dni rozpoczynającego się miesiąca i związane z nimi praktyki w naturalny sposób sprzyjają omodleniu ostatnich wydarzeń i zadośćczynieniu za słowa, które padły w minionym tygodniu także pod naszą świątynią, gdzie utajony pod postacią chleba przebywa Jezus Chrystus. Nie są to bynajmniej sprawy wagi lekkiej, to są sprawy poważne. Prosimy wszystkich Parafian, którym pozwala na to i zdrowie, i czas, aby w tym tygodniu, w duchu przebłagania i wynagrodzenia NSPJ i NS MB, odbyli spowiedź świętą i przyjęli Komunię Świętą wynagradzającą oraz na miarę możliwości włączyli się we wspomniane nabożeństwa.
 9. Odpowiadając na apel różnych osób i wspólnot, zachęcamy także do włączenia się we wspólny szturm modlitewny o odkrycie i urzeczywistnienie się cywilizcji życia i jej błogosławionych skutków dla każdego człowieka. W tej intencji każdego dnia listopada, po apelu (ok. 21.15), prosimy o dodatkową dziesiątkę różańca we wskazanej sprawie.
 10. Kapłani w pierwszą sobotę miesiąca (7 listopada) odwiedzą tylko tych chorych, którzy wcześniej sami poproszą o wizytę.
 11. Przypominamy, by – zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia życia – do chorych wzywać duszpasterza czy kapelana szpitala (osobiście lub przez personel).
 12. Ofiary zbierane w poniedziałkowe i piątkowe wieczory października od dwóch lat przeznaczamy na wybrany cel charytatywny. Tym razem, z pewnych względów, cel ten nie został podany do publicznej wiadomości. Bóg zapłać. Zebraliśmy 850 zł.
 13. Przyjmującym Komunię Świętą na dłonie przypominamy o konieczności ich dezynfekcji.
 14. Pod chórem znajdują się kartki do wymienianek. Wymienianki roczne można składać do końca listopada w czasie funkcjonowania biura (wtorek-środa-czwartek po Mszy Świętej porannej lub wieczornym różańcu w nawie bocznej kościoła). Zmarłych z wymienianek jednorazowych będziemy polecać modlitwie od 2 do 8 listopada po wieczornej Mszy Świętej. 
 15. Dziś do puszek zbieramy ofiary na Wyższe Seminarium Duchowne. Puszki znajdują się pod chórem. Módlmy się wytrwale o odwagę dla młodych ludzi, by nie bali się odpowiedzieć na Boże wołanie.
 16. Dziękujemy za ofiary złożone w niedzielę remontową, także te przelane na konto i złożone w kopertach.
 17. Na cmentarzu poczyniliśmy kolejne inwestycje. Wnęki na śmieci, które znajdują się przy głównym wejściu na cmentarz, zostały zasłonięte specjalnymi furtkami. W najbliższym czasie zostanie zamontowana nowa brama wejściowa na cmentarz (przy dolnym śmietniku), nowe przęsło płotu i rozpoczniemy prace na górnym tarasie.
 18. Pozdrawiamy wszystkich chorych, przebywających na kwarantannach, życząc zdrowia, a zdrowych zachęcamy do sąsiedzkiej pomocy starszym i chorym. Bądźmy solidarni!
 19. Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego. W bieżącym numerze o nadchodzących uroczystościach i związanych z nimi tajemnicach wiary.
 20. W minionym tygodniu do wieczności przeszli: Klementyna Ziomkowska-Gamla (os. Kazimierza Wlk.), Mieczysław Kubiak (os. Łokietka) oraz Zbigniew Dywelski, Jego pogrzeb w poniedziałek o godz. 14.00. W intencji zmarłych: Wieczny odpoczynek…
 21. W ostatnich dniach przeżyliśmy wiele… Nie drążąc teraz tego tematu, nie można go zostawić choć bez krótkiego komentarza. Jak dobrze wiecie, wiara, którą wyznajemy, jako świętość traktuje każde ludzkie życie od jego poczęcia do naturalnej śmierci. Więcej, nie gdzie indziej, ale właśnie w łonie Kościoła zrodziły się prawa człowieka, każdego człowieka – i matki, i ojca, i dziecka!!! Proszę, bądźmy uważni na liczne niedomówienia, przekłamania, manipulacje, zwłaszcza na antagonizowanie i upolitycznianie tego sporu! Serdeczne podziękowania dla tych Parafian i Sympatyków naszej fary, którzy w minionym tygodniu dali świadectwo przywiązania do – podkreślmy to – wartości ogólnoludzkich i chrześcijańskich. Wyrazy szacunku także dla tych, którzy choć światopoglądowo dalecy od prawd wiary chrześcijańskiej, w tych dniach w różny sposób stanęli razem z nami w obronie rozumu i kultury – podstaw zdrowej demokracji.

٭٭٭

 1. Kancelaria parafialna, do odwołania, we wtorki, środy i czwartki w kościele w nawie bocznej zaraz po zakończonej Mszy Świętej porannej oraz po różańcu wieczorami. Dokumenty wydawane będą po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym kontakcie. W sprawach kancelaryjnych prosimy telefonować we wtorki (16.00-17.00) i czwartki (16.00-17.00) – odbiór dokumentów w kościele.
 2. Obostrzenia. Przypominamy, że ze względu na ograniczenia zgromadzeń religijnych w farze może przebywać 86. wiernych, w kościele filialnym 18. Parafian z Olszewki mających samochody zachęcamy do uczestniczenia w liturgii farnej. Nie rozłączając małżeństw czy rodzin, prosimy o siadanie w wyznaczonych miejscach (żółte kartki), by można zachować dystans społeczny, podnoszący komfort modlitwy w tych okolicznościach. Jest to pomocne także ze względów dezynfekcyjnych.
 3. Bp Jan Tyrawa odwołał udzieloną wcześniej dyspensę od uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych. Jednocześnie została utrzymana dyspensa dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. W tych przypadkach prosimy o korzystanie z transmisji Mszy Świętych.
 4. Nadal zawieszona pozostaje zwyczajna posługa kapelana w szpitalu. W przypadkach tego wymagających prosimy wzywać kapelana.
 5. Przypominamy najnowsze ustalenia sanitarne, ważne dla naszego funkcjonowania:
  1. pod chórem po prawej i po lewej stronie znajduje się dezynfektor, z którego można skorzystać (w Olszewce w kruchcie),
  2. należy mieć założone maseczki,
  3. należy zachować obowiązujące odległości między uczestnikami liturgii,
  4. do Komunii Świętej wierni ustawiają się w dwu szeregach: od strony obrazu Pani Nakielskiej przyjmujący Ją na rękę (Hostię należy spożyć przed kapłanem, ręce winny być zdezynfekowane), od strony obrazu Jezusa Miłosiernego przyjmujący Ją do ust,
 6. Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na ręce. Komunię można przyjmować na rękę, czyniąc z nich tron dla Boga i układając je na krzyż na wysokości serca (lewa do góry, prawa pod lewą, by później palcami prawej dłoni chwycić Hostię) zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła, że „Ciało Pana przyjmujemy na krzyż naszego życia”. Komunię spożywamy przy prezbiterze!!! Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio zdezynfekowali sobie dłonie!
 7. Episkopat przypomina o praktyce żalu doskonałego, który może okazać się deską ratunku dla osób, które nie mogą skorzystać ze spowiedzi, a są np. w niebezpieczeństwie śmierci. Kilka słów o na ten temat w zakładce Pandemia – duchowe wskazówki.
 8. Odpust zupełny może uzyskać osoba będąca w stanie łaski uświęcającej, mająca intencję zyskania odpustu, która wypełnia w określonym czasie nakazane czynności. Warunki do uzyskania odpustu zupełnego:
  1. godne przyjęcie Ciała Pańskiego (po jednej spowiedzi wielokrotnie),
  2. wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego (miłość do Boga, nienawiść do grzechu, pokładanie nadziei w zasługach Pana),
  3. wypełnienie określonej czynności, np. nawiedzanie kościoła parafialnego w dniu patrona połączone z modlitwą Ojcze nasz i Wierzę w jednego Boga,
  4. w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz i Zdrowaś lub dowolne).