• Dziś 32. Niedziela w okresie zwykłym roku liturgicznego. Dodatkowa Msza Święta o godz. 13.00. Dziś zapoznajemy się z życiem i dziełem niedawno beatyfikowanego Michaela McGivneya – założyciela Rycerzy Kolumba. Pod chórem wyłożono bezpłatne numery gazety poświęcone tej postaci.
 • Od przyszłej niedzieli – na razie do końca listopada – wprowadzamy drugą dodatkową Mszę Świętą o godz. 17.00.
 • Ze względu na ograniczenia zgromadzeń religijnych w farze może teraz przebywać 43 wiernych, w kościele filialnym 9.
 • Przypominamy o transmisjach Mszy Świętych w radiu i telewizji. Kiedy nie możemy uczestniczyć we Mszy Świętej fizycznie, uczestniczmy przynajmniej w jej przekazie medialnym.
 • Informacje o odpustach na końcu części nieczytanej ogłoszeń. Zachęcamy do ich zdobywania.
 • Kancelaria parafialna funkcjonuje wg trybu pandemicznego – patrz strona parafii, gablota w kościele, także poniżej. Pod chórem zostały wyłożone kartki z grafikiem funkcjonowania kancelarii. Prosimy je brać i rozdawać. Dzwonić, poza wypadkami nagłymi, prosimy w wyznaczonych godzinach.
 • Dziękujemy tym Parafianom i Sympatykom naszej fary, którzy w I. piątek i I. sobotę m-ca wynagradzali za wykrzyczane w Nakle bluźnierstwa.
 • W poniedziałek spotkanie biblijne.
 • We wtorek 10. dzień miesiąca, św. Wawrzyńcowi polecać będziemy zwłaszcza rozmaicie wspierających naszą parafię.
 • Poświęcenie książeczek dzieciom I. komunijnym w przyszłą niedzielę w następującym porządku: o godz. 14.00 IIIa ZSP4; 14.30 IIIb ZSP4; 15.00 IIIc ZSP4 + Dzieci z innych szkół, 9.30 (Olszewka) - kl. III SP w Olszewce
 • Nie zapominajmy o wspólnym szturmie modlitewnym o odkrycie i urzeczywistnienie się prawdy i piękna cywilizcji życia. W tej intencji każdego dnia listopada, po apelu (ok. 21.15), prosimy o dodatkową dziesiątkę różańca we wskazanej sprawie. Wciąż zachęcamy do włączenia się w tę modlitwę.
 • W gablocie i na stronie parafii zamieściliśmy Apel Rady Stałej KEP w sprawie ochrony życia i pokoju społecznego. Nasi Pasterze przypominają słowa papieży Jana Pawła II i Franciszka „aby Bóg obudził się w sercach wszystkich szacunek dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych i dał siłę tym, którzy je przyjmują…”. Dziękują wszystkim wspólnotom i instytucjom, które od lat to robią i proszą o rozwijanie tej troski. Wzywają do pokojowego i rzeczowego dialogu, dziękując zwłaszcza świeckim za odważne stanięcie w obronie swoich parafialnych świątyń.
 • Wymienianki roczne można składać do końca listopada.
 • Przyjmującym Komunię Świętą na dłonie przypominamy o konieczności ich dezynfekcji.
 • Dziękujemy za ofiary na Wyższe Seminarium Duchowne. Zebraliśmy 350 zł. Bóg zapłać.
 • Ze skarbony św. Antoniego, na cel charytatywny, wpłynęło jeszcze 260 zł.
 • Za tydzień niedziela remontowa.
 • Na cmentarzu została zamontowana nowa brama wejściowa (przy dolnym  śmietniku) oraz nowe przęsło płotu. Rozpoczęły się także prace na górnym tarasie, który zostanie wyłączony z ruchu. Będą możliwości dojazdu na jego krańce – od strony kaplicy i Wzgórza Wodociągowego.
 • Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego. W bieżącym numerze o strajku kobiet, religijności Polaków czy ruchu charyzmatycznym.
 • Pozdrawiamy wszystkich chorych, przebywających na kwarantannach, życząc zdrowia, a zdrowych zachęcamy do sąsiedzkiej pomocy starszym i chorym. Bądźmy solidarni!
 • W minionym tygodniu do wieczności przeszli: Zbigniew Dywelski (ul. Krzywoustego), Eugenia Kościerska (ul. Chopina), Jadwiga Sobecka (ul. Dąbrowskiego), Benedykt Prusecki (ul. Kazimierza Wlk.), Izabela Bartosik (Olszewka). Zmarła Czesława Tyll (ul. Armii Krajowej), termin pogrzebu nie jest jeszcze znany. W intencji zmarłych: Wieczny odpoczynek…

٭٭٭

 • Kancelaria parafialna, do odwołania, we wtorki, środy i czwartki w kościele w nawie bocznej zaraz po zakończonej Mszy Świętej porannej oraz po różańcu wieczorami. Dokumenty wydawane będą po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym kontakcie. W sprawach kancelaryjnych prosimy telefonować we wtorki (16.00-17.00) i czwartki (16.00-17.00) – odbiór dokumentów w kościele.
 • Bp Jan Tyrawa odwołał udzieloną wcześniej dyspensę od uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych. Jednocześnie została utrzymana dyspensa dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. W tych przypadkach prosimy o korzystanie z transmisji Mszy Świętych.
 • Nadal zawieszona pozostaje zwyczajna posługa kapelana w szpitalu. W przypadkach tego wymagających prosimy wzywać kapelana.
 • Przypominamy najnowsze ustalenia sanitarne, ważne dla naszego funkcjonowania:
 1. pod chórem po prawej i po lewej stronie znajduje się dezynfektor, z którego można skorzystać (w Olszewce w kruchcie),
 2. należy mieć założone maseczki,
 3. należy zachować obowiązujące odległości między uczestnikami liturgii,
 4. do Komunii Świętej wierni ustawiają się w dwu szeregach: od strony obrazu Pani Nakielskiej przyjmujący Ją na rękę (Hostię należy spożyć przed kapłanem, ręce winny być zdezynfekowane), od strony obrazu Jezusa Miłosiernego przyjmujący Ją do ust.
 • Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na ręce. Komunię można przyjmować na rękę, czyniąc z nich tron dla Boga i układając je na krzyż na wysokości serca (lewa do góry, prawa pod lewą, by później palcami prawej dłoni chwycić Hostię) zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła, że „Ciało Pana przyjmujemy na krzyż naszego życia”. Komunię spożywamy przy prezbiterze!!! Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio zdezynfekowali sobie dłonie!
 • Episkopat przypomina o praktyce żalu doskonałego, który może okazać się deską ratunku dla osób, które nie mogą skorzystać ze spowiedzi, a są np. w niebezpieczeństwie śmierci. Kilka słów o na ten temat w zakładce Pandemia – duchowe wskazówki.
 • Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych w dniach od 1 do 8 listopada może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, mogą uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (np. Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.
 • Odpust zupełny może uzyskać osoba będąca w stanie łaski uświęcającej, mająca intencję zyskania odpustu, która wypełnia w określonym czasie nakazane czynności. Warunki do uzyskania odpustu zupełnego:
 1. godne przyjęcie Ciała Pańskiego (po jednej spowiedzi wielokrotnie),
 2. wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego  (miłość do Boga, nienawiść do grzechu, pokładanie nadziei w zasługach Pana),
 3. wypełnienie określonej czynności, np. nawiedzanie kościoła parafialnego w dniu patrona połączone z modlitwą Ojcze nasz i Wierzę w jednego Boga,
 4. w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz i Zdrowaś lub dowolne).