• Dziś 33. Niedziela w okresie zwykłym roku liturgicznego. Dodatkowa Msza Święta o godz. 13.00 i 17.00 (na razie do końca listopada). Za tydzień Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, na sumie ponowimy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
 • Ze względu na ograniczenia zgromadzeń religijnych w farze może teraz przebywać 43. wiernych, w kościele filialnym 9.
 • Przypominamy o transmisjach Mszy Świętych w radiu i telewizji. Kiedy nie możemy uczestniczyć we Mszy Świętej fizycznie, uczestniczmy przynajmniej w jej przekazie medialnym.
 • Informacje o odpustach na końcu części nieczytanej ogłoszeń. Zachęcamy do ich zdobywania.
 • Kancelaria parafialna funkcjonuje wg trybu pandemicznego – patrz strona parafii, gablota w kościele, także poniżej. Pod chórem zostały wyłożone kartki z grafikiem funkcjonowania kancelarii. Prosimy je brać i rozdawać. Dzwonić, poza wypadkami nagłymi, prosimy w wyznaczonych godzinach.
 • W poniedziałek po Mszy Świętej o godz. 18.00 Wokół myśli Karola Wojtyły.
 • Poświęcenie książeczek dzieciom I. komunijnym dziś w następującym porządku: o godz. 14.00 IIIa ZSP4; 14.30 IIIb ZSP4; 15.00 IIIc ZSP4 + Dzieci z innych szkół.
 • W związku z utrzymującą się wysoką liczbą zachorowań oraz ze względu na wciąż obowiązujące limity osób w kościele Kuria Diecezjalna podjęła decyzję o odwołaniu udzielenia sakramentu bierzmowania zaplanowanego na 24 listopada w naszej parafii.
 • Przyjmującym Komunię Świętą na dłonie przypominamy o konieczności ich dezynfekcji.
 • Nie zapominajmy o wspólnym szturmie modlitewnym o odkrycie prawdy i piękna cywilizcji życia i jej urzeczywistnienie się (do końca listopada po apelu, ok. 21.15, dodatkowa dziesiątka różańca).
 • Cieszy nas bardzo, że w tym trudnym okresie powstała nowa róża różańcowa. p. Blechaczom i p. Jolancie Gacy dziękujemy za włożony w to wysiłek. Dziękujemy także Państwu Kałużnym m.in. za pomoc na cmentarzu. Wszystkim wielorako pomagającym, czasem wydawałoby się w sprawach niewielkich, ale w danym momencie „zbawiennych”, Bóg zapłać.
 • Wymienianki roczne można składać do końca listopada.
 • W zakrystii można nabywać opłatki na stół wigilijny a od przyszłej niedzieli świece Caritas.
 • Dziś niedziela remontowa. Dziękujemy za ofiary, także te wpłacane na konto parafii. Zaczęliśmy na niedzielę nieco „podgrzewać”. W niedzielę 29 listopada będziemy zbierać ofiary na ogrzewanie fary. Ofiary te można składać także w kopertach w innym terminie lub przelewem na konto. Bóg zapłać!
 • Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego. W bieżącym numerze o młodych ludziach, ich krzykach i pytaniach, o zdalnym nauczaniu, o pandemii, a w dodatku diecezjalnym artykuł prof. n. med. Władysława Sinkiewicza o protestach w sprawie wyroku TK i bydgoskim hospicjum perinatalnym. Polecamy!
 • Pozdrawiamy wszystkich chorych, przebywających na kwarantannach, życząc zdrowia, a zdrowych zachęcamy do sąsiedzkiej pomocy starszym i chorym. Bądźmy solidarni!
 • W minionym tygodniu do wieczności przeszli: Czesława Tyll (ul. Armii Krajowej), Danuta Kawka (ul. Armii Krajowej), pogrzeb w pon. o godz. 12.00, Marian Chmara (ul. Kilińskiego), pogrzeb w pon. o godz. 14.00. W intencji zmarłych: Wieczny odpoczynek…

٭٭٭

 • Kancelaria parafialna, do odwołania, we wtorki, środy i czwartki w kościele w nawie bocznej zaraz po zakończonej Mszy Świętej porannej oraz po różańcu wieczorami. Dokumenty wydawane będą po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym kontakcie. W sprawach kancelaryjnych prosimy telefonować we wtorki (16.00-17.00) i czwartki (16.00-17.00) – odbiór dokumentów w kościele.
 • Bp Jan Tyrawa odwołał udzieloną wcześniej dyspensę od uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych. Jednocześnie została utrzymana dyspensa dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. W tych przypadkach prosimy o korzystanie z transmisji Mszy Świętych.
 • Nadal zawieszona pozostaje zwyczajna posługa kapelana w szpitalu. W przypadkach tego wymagających prosimy wzywać kapelana.
 • Przypominamy najnowsze ustalenia sanitarne, ważne dla naszego funkcjonowania:
 1. pod chórem po prawej i po lewej stronie znajduje się dezynfektor, z którego można skorzystać (w Olszewce w kruchcie),
 2. należy mieć założone maseczki,
 3. należy zachować obowiązujące odległości między uczestnikami liturgii,
 4. do Komunii Świętej wierni ustawiają się w dwu szeregach: od strony obrazu Pani Nakielskiej przyjmujący Ją na rękę (Hostię należy spożyć przed kapłanem, ręce winny być zdezynfekowane), od strony obrazu Jezusa Miłosiernego przyjmujący Ją do ust.
 • Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na ręce. Komunię można przyjmować na rękę, czyniąc z nich tron dla Boga i układając je na krzyż na wysokości serca (lewa do góry, prawa pod lewą, by później palcami prawej dłoni chwycić Hostię) zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła, że „Ciało Pana przyjmujemy na krzyż naszego życia”. Komunię spożywamy przy prezbiterze!!! Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio zdezynfekowali sobie dłonie!
 • Episkopat przypomina o praktyce żalu doskonałego, który może okazać się deską ratunku dla osób, które nie mogą skorzystać ze spowiedzi, a są np. w niebezpieczeństwie śmierci. Kilka słów o na ten temat w zakładce Pandemia – duchowe wskazówki.
 • Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych w dniach od 1 do 8 listopada może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, mogą uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (np. Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.
 • Odpust zupełny może uzyskać osoba będąca w stanie łaski uświęcającej, mająca intencję zyskania odpustu, która wypełnia w określonym czasie nakazane czynności. Warunki do uzyskania odpustu zupełnego:
 1. godne przyjęcie Ciała Pańskiego (po jednej spowiedzi wielokrotnie),
 2. wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego  (miłość do Boga, nienawiść do grzechu, pokładanie nadziei w zasługach Pana),
 3. wypełnienie określonej czynności, np. nawiedzanie kościoła parafialnego w dniu patrona połączone z modlitwą Ojcze nasz i Wierzę w jednego Boga,
 4. w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz i Zdrowaś lub dowolne).