• Dziś I. Niedziela Adwentu. Nowy rok liturgiczny rozpoczynamy 28 listopada – w sobotę wieczorem – Mszą Świętą i czuwaniem eucharystycznym zakończonym apelem. Dodatkowe Msze Święte o godz. 13.00 i 17.00 (do odwołania). Ze względu na pandemię cały adwent prosimy potraktować jako okres spowiedzi przedświątecznej. Prosimy nie odkładać jej na koniec.
 • Kiedy nie możemy uczestniczyć we Mszy Świętej fizycznie, uczestniczmy przynajmniej w jej przekazie medialnym.
 • Kancelaria parafialna funkcjonuje wg trybu pandemicznego – patrz strona parafii, gablota w kościele, także poniżej. Pod chórem zostały wyłożone kartki z grafikiem funkcjonowania kancelarii. Prosimy je brać i rozdawać. Dzwonić, poza wypadkami nagłymi, prosimy w wyznaczonych godzinach.
 • Roraty od poniedziałku do piątku na Mszy Świętej o godz. 18.00.
 • W poniedziałek po Mszy Świętej o godz. 18.00 zapraszamy zwłaszcza noszących szkaplerz na spotkanie z o. Karmelitą. Zapraszamy tym bardziej, że będzie to ostatnie spotkanie z o. Zbigniewem.
 • Od nowego roku liturgicznego wchodzą w życie zapowiadane nowe ustalenia, o których będziemy stopniowo informować. To głównie nowe nabożeństwa i Msze wotywne. Poranne nabożeństwo do NSPJ po Mszy Świętej o godz. 7.00.
 • W tym tygodniu I. środa m-ca (spotkanie AŻR i modlitwa do św. Józefa), I. czwartek m-ca (różaniec SWP), I. piątek m-ca (spowiedź 7.00-8.00, 17.00-18.00, adoracja i modlitwa charyzmatyczna), I. sobota m-ca (nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP), I. niedziela m-ca (Godzinki o 7.30).
 • W przyszłą niedzielę poświęcenie medalików dzieci przygotowujących się do I. Komunii Świętej. Odbędzie się to w następującym porządku: godz. 14.00 – kl. III A z ZSP 4; 14.30 – kl. III B z ZSP 4; godz. 15.00 – kl. III C z ZSP 4 oraz uczniowie z innych szkół; 9.30 (Olszewka) – uczniowie z SP w Olszewce.
 • Chorych kapłani odwiedzą dnia 23 grudnia przynosząc im sakramenty święte. Odwiedzą tylko tych Chorych, którzy sami o to poproszą.
 • Przypominamy, że w związku z pracami na najwyższym tarasie cmentarza par. św. Wawrzyńca, przez najbliższe miesiące nie będzie można dojechać na ten teren. Prawdopodobnie od kwietnia zostanie udostępniony parking od strony Wzgórza Wodociągowego.
 • Wytrwajmy do końca we wspólnym szturmie modlitewnym o odkrycie prawdy i piękna cywilizcji życia i jej urzeczywistnienie się.
 • Rodzicom adopcyjnym terenów przykościelnych wielkie Bóg zapłać za całoroczną pracę. Dzięki Wam jest tu piękniej. Dziękujemy Wszystkim za wszelką pomoc, m.in. panom Jerzemu Walkowiakowi, Andrzejowi Markiewiczowi, Dawidowi Kałużnemu.
 • Ze względu na pandemię rezygnujemy w tym roku z dotychczasowej akcji charytatywnej, zachęcamy natomiast do wzięcia udziału w zbiórce na rzecz szpitala dziecięcego w Bydgoszczy. Zbieramy słodycze, kolorowanki, kredki, środki do pielęgnacji, zeszyty, jednym słowem wszystko, oprócz pluszowych misiów. Rzeczy można przynosić do dnia 20 grudnia i zostawiać je przy ołtarzu św. Antoniego.
 • W zakrystii można nabywać opłatki na stół wigilijny, świece Caritas (proponowana przez Caritas cena: duża 15 zł, mała 6 zł), od poniedziałku kropielniczki.
 • Dziękujemy za składane ofiary, wpłacane na konto parafii czy wrzucane w kopertach. Dziś zbieramy ofiary na ogrzewanie fary. Ofiary te można składać także w kopertach w innym terminie lub przelewem na konto. Bóg zapłać! Dziękujemy także pewnej rodzinie, która przy okazji pogrzebu złożyła większą ofiarę na Kościół. Pieniądze te przeznaczyliśmy na zakup elektronicznej kropielnicy, która zostanie zamontowana w przyszłym tygodniu.
 • Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego. W bieżącym numerze o adwentowej nadziei, świętości Jana Pawła II, o kościołach zmienionych w meczety czy o porządkach w domu, głowie i sercu; w dodatku diecezjalnym dwa akcenty nakielskie, m.in. o lektoracie kl. Alberta Grudzki.
 • Pozdrawiamy wszystkich chorych, przebywających na kwarantannach, życząc zdrowia, a zdrowych zachęcamy do sąsiedzkiej pomocy starszym i chorym. Bądźmy solidarni!
 • Pamiętajmy o sanitarnych obostrzeniach.
 • W minionym tygodniu do wieczności przeszli: Emilia Michalak (Olszewka), pog. pon. o godz. 14.00, Janina Faltyńska (os. Kazimierza Wlk.), pog. w środę o godz. 11.00, Krystyna Glemp (Pl. Konopnickiej), pog. w środę o godz. ?. W intencji zmarłych: Wieczny odpoczynek…

٭٭٭

 • Studium Duchowości Karmelitańskiej jest propozycją skierowaną dla wszystkich, którzy chcą pogłębić własne życie duchowe. Zajęcia będą odbywały się w formie zdalnej za pomocą aplikacji MS Teams, dwa razy w miesiącu, we wtorki od godz. 17.00 do 20.30. Ponadto zapraszamy do korzystania z Biblioteki Prymasowskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej, która mieści się przy ul. Grodzkiej 18. Zgłoszenia na w/w formy kształcenia można przesyłać do końca listopada br. Bliższe informacje dotyczące warunków rekrutacji i korzystania z biblioteki dostępne są na stronie internetowej www.bydgoskateologia.pl.
 • Kancelaria parafialna, do odwołania, we wtorki, środy i czwartki w kościele w nawie bocznej zaraz po zakończonej Mszy Świętej porannej oraz po różańcu wieczorami. Dokumenty wydawane będą po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym kontakcie. W sprawach kancelaryjnych prosimy telefonować we wtorki (16.00-17.00) i czwartki (16.00-17.00) – odbiór dokumentów w kościele.
 • Bp Jan Tyrawa odwołał udzieloną wcześniej dyspensę od uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych. Jednocześnie została utrzymana dyspensa dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. W tych przypadkach prosimy o korzystanie z transmisji Mszy Świętych.
 • Nadal zawieszona pozostaje zwyczajna posługa kapelana w szpitalu. W przypadkach tego wymagających prosimy wzywać kapelana.
 • Ze względu na ograniczenia zgromadzeń religijnych w farze może teraz przebywać 43. wiernych, w kościele filialnym 9.
 • Przypominamy najnowsze ustalenia sanitarne, ważne dla naszego funkcjonowania:
 1. pod chórem po prawej i po lewej stronie znajduje się dezynfektor, z którego można skorzystać (w Olszewce w kruchcie),
 2. należy mieć założone maseczki,
 3. należy zachować obowiązujące odległości między uczestnikami liturgii,
 4. do Komunii Świętej wierni ustawiają się w dwu szeregach: od strony obrazu Pani Nakielskiej przyjmujący Ją na rękę (Hostię należy spożyć przed kapłanem, ręce winny być zdezynfekowane), od strony obrazu Jezusa Miłosiernego przyjmujący Ją do ust.
 • Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na ręce. Komunię można przyjmować na rękę, czyniąc z nich tron dla Boga i układając je na krzyż na wysokości serca (lewa do góry, prawa pod lewą, by później palcami prawej dłoni chwycić Hostię) zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła, że „Ciało Pana przyjmujemy na krzyż naszego życia”. Komunię spożywamy przy prezbiterze!!! Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio zdezynfekowali sobie dłonie!
 • Episkopat przypomina o praktyce żalu doskonałego, który może okazać się deską ratunku dla osób, które nie mogą skorzystać ze spowiedzi, a są np. w niebezpieczeństwie śmierci. Kilka słów o na ten temat w zakładce Pandemia – duchowe wskazówki.
 • Odpust zupełny może uzyskać osoba będąca w stanie łaski uświęcającej, mająca intencję zyskania odpustu, która wypełnia w określonym czasie nakazane czynności. Warunki do uzyskania odpustu zupełnego:
 1. godne przyjęcie Ciała Pańskiego (po jednej spowiedzi wielokrotnie),
 2. wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego  (miłość do Boga, nienawiść do grzechu, pokładanie nadziei w zasługach Pana),
 3. wypełnienie określonej czynności, np. nawiedzanie kościoła parafialnego w dniu patrona połączone z modlitwą Ojcze nasz i Wierzę w jednego Boga,
 4. w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz i Zdrowaś lub dowolne).