• Dziś II. Niedziela Adwentu. Dodatkowe Msze Święte o godz. 13.00 i 17.00 (do odwołania). Ze względu na pandemię cały adwent prosimy potraktować jako okres spowiedzi przedświątecznej. Prosimy nie odkładać jej na koniec! Ze względu na limity ilościowe planuje się w tym roku pasterki: w farze – o godz. 21.00, 22.30 i 24.00; w kościele filialnym – o godz. 22.00 i 23.00. Ze względu na pandemię nie będzie kolędy w tradycyjnej formie. O jej przebiegu poinformujemy w stosownym czasie.
 • Kiedy nie możemy uczestniczyć we Mszy Świętej fizycznie, uczestniczmy przynajmniej w jej przekazie medialnym.
 • Roraty od poniedziałku do piątku na Mszy Świętej o godz. 18.00.
 • Kancelaria parafialna funkcjonuje wg trybu pandemicznego – patrz strona lub poniżej. Dzwonić, poza wypadkami nagłymi, prosimy w wyznaczonych godzinach.
 • W poniedziałek po Mszy św. wieczornej spotkanie wokół myśli Karola Wojtyły.
 • We wtorek Uroczystość Niepokalanego poczęcia NMP. Msze Święte o godz. 8.00, 10.00, 17.30 i 18.00. Między godz. 12.00-13.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.
 • W czwartek 10. dzień miesiąca – modlimy się za wstawiennictwem św. Wawrzyńca, zaś w przyszłą niedzielę – w 13. dzień m-ca – po sumie litania do św. Antoniego z Padwy. Modlitwy za wstawiennictwem św. Antoniego będziemy zanosić w miesiącach, kiedy nie ma nabożeństw fatimskich.
 • W sobotę 12 grudnia przypada wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe – Patronki i Obrończyni Życia Poczętego. Nosi Ona tytuł Opiekunki Nienarodzonych. Jednym ze sztandarowych zadań Rycerzy Kolumba jest ochrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, dlatego w przyszłą niedzielę będziemy wraz z naszymi Rycerzami modlić się we wskazanych intencjach. Początek w sobotę o godz. 17.30 modlitwą różańcową.
 • Bóg zapłać wszystkim, którzy włączyli się w modlitewny szturm o odkrycie prawdy i piękna cywilizcji życia i jej urzeczywistnienie się.
 • Chorych kapłani odwiedzą dnia 23 grudnia przynosząc im sakramenty święte. Odwiedzą tylko tych Chorych, którzy sami o to poproszą.
 • Ze względu na pandemię rezygnujemy w tym roku z dotychczasowej akcji charytatywnej, zachęcamy natomiast do wzięcia udziału w zbiórce na rzecz szpitala dziecięcego w Bydgoszczy. Zbieramy słodycze, kolorowanki, kredki, środki do pielęgnacji, zeszyty, jednym słowem wszystko, oprócz pluszowych misiów. Rzeczy można przynosić do dnia 20 grudnia i zostawiać je przy ołtarzu św. Antoniego.
 • W zakrystii można jeszcze nabywać opłatki na stół wigilijny, świece Caritas (proponowana przez Caritas cena: duża 15 zł, mała 6 zł) i kropielniczki.
 • Dziękujemy za ofiary złożone na ogrzewanie fary. Dzięki tacy, ofiarom z konta i kopert kupiliśmy 6 ton ekogroszku. Stanowi to połowę zapotrzebowania, zważywszy jednak na okoliczności, jest wyrazem dużej mobilizacji. Bóg zapłać! Przy okazji dziękuję p. Robertowi Perlakowi za życzliwość przy zakupie opału. Także panom Waldemarowi Juszczakowi i Leszkowi Tadychowi.
 • II niedziela adwentu jest już po raz XX Dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Ofiary można złożyć do puszek znajdujących się pod chórem.
 • Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego. W bieżącym numerze o uczuciowych uwikłaniach w grzechy, o protestach i marzeniach młodych kobiet oraz o przyszłości Polski, o odbudowie katedry Notre Dame, początku Wszechświata i dzieciach w cyfrowej mgle.
 • Pozdrawiamy wszystkich chorych, przebywających na kwarantannach, życząc zdrowia, a zdrowych zachęcamy do sąsiedzkiej pomocy starszym i chorym. Bądźmy solidarni! Pamiętajmy o sanitarnych obostrzeniach, a św. Mikołaj, jeśli jeszcze nie obdarował, niech obdaruje wszystkie małe i duże dziewczynki i chłopców. Szczęść Boże!
 • W minionym tygodniu na miejsce doczesnego spoczynku odprowadziliśmy: Emilię Michalak (Olszewka), Janinę Faltyńską (os. Kazimierza Wlk.), Krystynę Glemp (Pl. Konopnickiej), Krystynę Hałabiś (ul. Pocztowa), Halinę Rybak (ul. Bohaterów) oraz Bronisława Kołodzieja (ul. Dąbrowskiego). Zmarł Także Maksymilian Należyty (ul. Gimnazjalna), pog. w pon. o godz. 13.00. W intencji zmarłych: Wieczny odpoczynek…

٭٭٭

 • Kancelaria parafialna, do odwołania, we wtorki, środy i czwartki w kościele w nawie bocznej zaraz po zakończonej Mszy Świętej porannej oraz po różańcu wieczorami. Dokumenty wydawane będą po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym kontakcie. W sprawach kancelaryjnych prosimy telefonować we wtorki (16.00-17.00) i czwartki (16.00-17.00) – odbiór dokumentów w kościele.
 • Bp Jan Tyrawa odwołał udzieloną wcześniej dyspensę od uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych. Jednocześnie została utrzymana dyspensa dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. W tych przypadkach prosimy o korzystanie z transmisji Mszy Świętych.
 • Nadal zawieszona pozostaje zwyczajna posługa kapelana w szpitalu. W przypadkach tego wymagających prosimy wzywać kapelana.
 • Przypominamy, że w związku z pracami na najwyższym tarasie cmentarza par. św. Wawrzyńca, przez najbliższe miesiące nie będzie można dojechać na ten teren. Prawdopodobnie od kwietnia zostanie udostępniony parking od strony Wzgórza Wodociągowego.
 • Ze względu na ograniczenia zgromadzeń religijnych w farze może teraz przebywać 43. wiernych, w kościele filialnym 9.
 • Przypominamy najnowsze ustalenia sanitarne, ważne dla naszego funkcjonowania:
 1. pod chórem po prawej i po lewej stronie znajduje się dezynfektor, z którego można skorzystać (w Olszewce w kruchcie),
 2. należy mieć założone maseczki,
 3. należy zachować obowiązujące odległości między uczestnikami liturgii,
 4. do Komunii Świętej wierni ustawiają się w dwu szeregach: od strony obrazu Pani Nakielskiej przyjmujący Ją na rękę (Hostię należy spożyć przed kapłanem, ręce winny być zdezynfekowane), od strony obrazu Jezusa Miłosiernego przyjmujący Ją do ust.
 • Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na ręce. Komunię można przyjmować na rękę, czyniąc z nich tron dla Boga i układając je na krzyż na wysokości serca (lewa do góry, prawa pod lewą, by później palcami prawej dłoni chwycić Hostię) zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła, że „Ciało Pana przyjmujemy na krzyż naszego życia”. Komunię spożywamy przy prezbiterze!!! Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio zdezynfekowali sobie dłonie!
 • Episkopat przypomina o praktyce żalu doskonałego, który może okazać się deską ratunku dla osób, które nie mogą skorzystać ze spowiedzi, a są np. w niebezpieczeństwie śmierci. Kilka słów o na ten temat w zakładce Pandemia – duchowe wskazówki.
 • Odpust zupełny może uzyskać osoba będąca w stanie łaski uświęcającej, mająca intencję zyskania odpustu, która wypełnia w określonym czasie nakazane czynności. Warunki do uzyskania odpustu zupełnego:
 1. godne przyjęcie Ciała Pańskiego (po jednej spowiedzi wielokrotnie),
 2. wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego  (miłość do Boga, nienawiść do grzechu, pokładanie nadziei w zasługach Pana),
 3. wypełnienie określonej czynności, np. nawiedzanie kościoła parafialnego w dniu patrona połączone z modlitwą Ojcze nasz i Wierzę w jednego Boga,
 4. w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz i Zdrowaś lub dowolne).