• Dziś 2. Niedziela Wielkanocna, zwana Białą lub Przewodnią, która jest Uroczystością Bożego Miłosierdzia. To także dzień wizytacji ks. bp. Jana Tyrawy połączony z bierzmowaniami. Ze względu na limity ilościowe Msze Święte obrzędowe, czyli Msze o godz. 10.00 i 12.00 będą dostępne jedynie dla kandydatów do bierzmowania. Wszystkich Parafian i Sympatyków naszej fary zapraszamy na Msze Święte o godz. 8.00, 15.00, 17.00  18.00. Msza Święta o godz. 15.00 będzie połączona z koronką do Miłosierdzia Bożego. Dziś za odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego możemy zyskać odpust zupełny.
 • Pamiętajmy, że czas, w którym należy zadośćczynić przykazaniom, aby przynajmniej raz w roku spowiadać się i Komunię w okresie wielkanocnym przyjąć, trwa do niedzieli Trójcy Świętej!
 • Kiedy nie możemy uczestniczyć we Mszy Świętej fizycznie, uczestniczmy przynajmniej w jej przekazie medialnym.
 • Kancelaria parafialna funkcjonuje wg trybu pandemicznego (patrz strona parafii, gablota w kościele, kalendarz parafialny, także poniżej). W sprawach kancelaryjnych i intencji dzwonić prosimy we wtorki i czwartki (16.00 - 17.00).
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle oraz Policja przypominają o przestrzeganiu zasad sanitarnych związanych z pandemią. Po zaostrzeniu limitu osób w kościołach w naszej farze może przebywać 33. Wiernych, w kościele w Olszewce 6. Prosimy, aby wchodząc do świątyni, zwracać uwagę na to, czy nie został przekroczony dozwolony limit osób w kościele. Będziemy włączać głośniki zewnętrzne. Pozostałe zasady sanitarne są dostępne w nieczytanej części ogłoszeń (poniżej).
 • W poniedziałek po Mszy Świętej wieczornej rozważania o Kościele z ks. prof. Wojciechem Szukalskim.
 • We wtorek, 13. dzień miesiąca, przyzywać będziemy wstawiennictwa św. Antoniego. To ostatnie w tym półroczu nabożeństwo, ponieważ od maja w te dni rozpoczynamy nabożeństwa fatimskie.
 • Spowiedź przed I. Komunią Świętą w farze w sobotę 17 kwietnia:
 1. godz. 10.00 – 3a z ZSP 4 oraz dzieci z innych szkół,
 2. godz. 10.30 – 3b z ZSP 4,
 3. godz. 11.00 – 3c z ZSP 4,
 4. W kościele filialnym (Olszewka) – w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 9.30.
 • Przypominamy o odbiorze pamiątek ślubnych dla Małżonków, którzy ślubowali sobie u stóp Pani Nakielskiej w 2020 roku oraz pamiątek chrztów dzieci, które były ochrzczone od 2. połowy 2020 r.
 • Za tydzień niedziela remontowa.
 • Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego. W bieżącym numerze m.in. o Bożym Miłosierdziu, o właściwym kłóceniu się czy o młodzieży i lewicowości.
 • Pozdrawiamy wszystkich chorych, przebywających na kwarantannach, życząc zdrowia, a zdrowych zachęcamy do sąsiedzkiej pomocy starszym i chorym. Bądźmy solidarni!
 • Do stanu małżeńskiego przygotowują się:
 1. Bartosz Ziajko (par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Bydgoszczy) wraz z Angeliką Agnieszką Franczak (par. nasza), zap. II
 2. Marcin Gackowski (par. nasza) wraz z Anną Krawiec (par. nasza), zap. I

Kto znałby przeszkody dotyczące zawarcia tych małżeństw, winien zgłosić to w kancelarii parafialnej.

 • W minionym tygodniu do wieczności przeszła Justyna Jekel, Jej pogrzeb w środę o godz. 14.30. W intencji zmarłych: Wieczny odpoczynek…

***

 • Kancelaria parafialna, do odwołania, we wtorki, środy i czwartki w kościele w nawie bocznej zaraz po zakończonej Mszy Świętej porannej oraz wieczornej. Dokumenty wydawane będą po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym kontakcie. W sprawach kancelaryjnych prosimy telefonować we wtorki (16.00-17.00) i czwartki (16.00-17.00) – odbiór dokumentów w kościele.
 • Bp Jan Tyrawa odwołał udzieloną wcześniej dyspensę od uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych. Jednocześnie została utrzymana dyspensa dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. W tych przypadkach prosimy o korzystanie z transmisji Mszy Świętych.
 • Przypominamy, że nadal zawieszona pozostaje zwyczajna posługa kapelana w szpitalu, chodzimy tylko na wyraźne wezwania do chorych. Prosimy o tym pamiętać.
 • Przypominamy ustalenia sanitarne, ważne dla naszego funkcjonowania:
 1. pod chórem po prawej i po lewej stronie znajduje się dezynfektor, z którego można skorzystać (w Olszewce w kruchcie),
 2. należy mieć założone maseczki,
 3. należy zachować obowiązujące odległości między uczestnikami liturgii,
 4. do Komunii Świętej wierni ustawiają się w dwu procesjach: od strony obrazu Pani Nakielskiej przyjmujący Ją na rękę, od strony obrazu Jezusa Miłosiernego przyjmujący Ją do ust.
 • Ze względu na ograniczenia zgromadzeń religijnych w farze może teraz przebywać 33. wiernych, w kościele filialnym 6.
 • Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na ręce. Komunię można przyjmować na rękę, czyniąc z nich tron dla Boga i układając je na krzyż na wysokości serca (lewa do góry, prawa pod lewą, by później palcami prawej dłoni chwycić Hostię) zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła, że „Ciało Pana przyjmujemy na krzyż naszego życia”. Komunię spożywamy przy prezbiterze!!! Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio zdezynfekowali sobie dłonie!
 • Episkopat przypomina o praktyce żalu doskonałego, który może okazać się deską ratunku dla osób, które nie mogą skorzystać ze spowiedzi, a są np. w niebezpieczeństwie śmierci. Kilka słów o na ten temat w zakładce Pandemia – duchowe wskazówki.