• Dziś 21. niedziela w okresie zwykłym roku liturgicznego.
 • Od lipca kancelaria parafialna funkcjonuje w trybie wakacyjnym w budynku plebanii: wtorek i czwartek w godz. 9.00 – 10.00, w środy w godz. 19.00 - 20.00. W poczekalni kancelarii mogą przebywać nie więcej niż 2 osoby.
 • W poniedziałek podczas wieczornej Mszy Świętej kolejna i ostatnia już przed beatyfikacją katecheza ks. prał. Janusza Mnichowskiego o kard. Stefanie Wyszyńskim.
 • W czwartek Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, Msze Święte o godz. 8.00, 10.00 i 18.00.
 • W przyszłą niedzielę na sumie będziemy dziękować Bogu i Pani Nakielskiej wraz z o. Sławomirem Barciszewskim CSSp, synem naszej parafii, za 25 lat Jego posługi kapłańskiej.
 • Pielgrzymka do Kcynii z naszej parafii wyruszy dnia 11 września (sobota) o godzinie. 6.30. Po dojściu do Sanktuarium Msza Święta. Zapisy w zakrystii do dnia 8 września. Koszt 50 zł ( ubezpieczenie, autokar powrotny, coś na ząb).
 • Dzieci i młodzież zapraszamy na wyjazd do Suntago - parku wodnego, dnia 24 sierpnia. Koszt 270. Zapisy w zakrystii.
 • W dniach 12-14 września będziemy przeżywać trzydniowe rekolekcje. W niedzielę 12 września, po sumie – dzień beatyfikacji kard. Wyszyńskiego – wkopanie dębu „Stefan”, a we wtorek – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – poświęcenie karawaki na najwyższym tarasie cmentarza św. Wawrzyńca. Karawaka to krzyż morowy, epidemiczny. Stawiając Go, chcemy upamiętnić trudne momenty współczesnej nam rzeczywistości, a także prosić Pana Boga, by chronił nas od wszelkiej zarazy. Chcemy też modlić się i upamiętnić tych, którzy zmarli z powodu Covid-19, a są pochowani na nakielskich cmentarzach. Ich nazwiska, daty urodzenia i śmierci oraz parafie można zgłaszać tak w naszej zakrystii, jak i w biurze administracji cmentarza.
 • Dziękuję przedstawicielom AŻR, którzy wzięli udział w dniu skupienia. Pamiętajmy, że pobożność pozbawiona ciągłej formacji może skutkować płycizną duchową, religijną obojętnością, a nawet popadnięciem w herezję.
 • Dziękujemy za składane ofiary. Nadal trwają prace w kościele i na cmentarzu. Zbieramy ofiary na wkład własny do I etapu remontu wieży głównej. Zebraliśmy dotąd 40.800 zł, pozostało do zebrania jeszcze 59.200 zł.
 • Przypominamy, po naradzie z Radą Parafialną ustaliliśmy trzy formy składania ofiar: taca, koperty, przelewy. Ostemplowane koperty znajdują się pod chórem po stronie obrazu Pani Nakielskiej (zwracane osobiście lub na tacę); druki przelewów bankowych wyłożone są pod chórem po stronie obrazu Miłosierdzia Bożego (opłata w BS jedynie 2 zł).
 • W minionym tygodniu na cmentarzu naszej parafii zostały zamontowane rozmaite znaki, pomagające w dojściu do śmietników. Ponieważ na najwyższym tarasie powstał nowy śmietnik, zostały zlikwidowane stojące tam dotąd pojemniki przy głównym wejściu. Przypominamy, że śmieci należy pozostawiać na tym cmentarzu, na terenie którego znajduje się dany grób!!!
 • Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego. W bieżącym numerze m.in. reportaż z obozu uchodźców na Lesbos, o „różnych Matkach Boskich”, o cyfrowym dzieciństwie czy o Siostrach Dominikankach z Broniszewic, znanych jako drepczące pingwiny.
 • Do stanu małżeńskiego przygotowują się:
 1. Michał Owczarz (Olszewka, par. nasza) wraz z Natalią Sudak (Żnin, par. pw. św. Marcina), zap. II

Kto znałby przeszkody dotyczące zawarcia tego małżeństwa, winien zgłosić to w kancelarii parafialnej. W intencji Narzeczonych – Matko Boża, Pani Nakielska…

 • W minionym tygodniu na miejsce doczesnego spoczynku odprowadziliśmy Jana Bauzę (os. Kaz. Wlk.). W intencji zmarłych – Wieczny odpoczynek…

***

 • Przypominamy, że została zniesiona dyspensa od uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych.
 • Obowiązuje wakacyjny układ Mszy Świętych, w niedziele: 7.30, 9.30 (Olszewka), 10.00, 12.00 i 19.00; w dni powszednie: 8.00 i 18.00.
 • Przed kilkoma miesiącami rozprowadzaliśmy domowe kropielniczki. Zachęcamy do pobierania wody święconej, która znajduje się w pojemniku przy chrzcielnicy.
 • Poznański akademik „Sołek” zaprasza chcących spędzić czas studiów w rodzinnej i chrześcijańskiej atmosferze. Szczegółowe informacje w gablocie.
 • Przypominamy ustalenia sanitarne, ważne dla naszego funkcjonowania:
 1. pod chórem znajduje się dezynfektor (w Olszewce w kruchcie),
 2. należy mieć założone maseczki i zachować obowiązujące odległości,
 3. do Komunii Świętej podchodzą od strony obrazu Pani Nakielskiej przyjmujący Ją na rękę, od strony obrazu Jezusa Miłosiernego przyjmujący Ją do ust.
 • Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na ręce. Komunię można przyjmować na rękę, czyniąc z nich tron dla Boga i układając je na krzyż na wysokości serca (lewa do góry, prawa pod lewą, by później palcami prawej dłoni chwycić Hostię) zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła, że „Ciało Pana przyjmujemy na krzyż naszego życia”. Komunię spożywamy przy prezbiterze!!! Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio zdezynfekowali sobie dłonie!
 • Episkopat przypomina o praktyce żalu doskonałego, który może okazać się deską ratunku dla osób, które nie mogą skorzystać ze spowiedzi, a są np. w niebezpieczeństwie śmierci. Kilka słów o na ten temat w zakładce Pandemia – duchowe wskazówki.