• Dziś Uroczystość Poświęcenia Kościoła.
 • Dziś o godzinie 19.30 Noc Świętych. W swoich relikwiach obecnych jest już ponad 200 Świętych i Błogosławionych. Na zakończenie nabożeństwa, około godziny 21, Msza Święta z uroczystości Wszystkich Świętych. Serdecznie zapraszamy wszystkich, a szczególnie młodzież przygotowującą się do bierzmowania. Dzieci prosimy, aby przebrały się za postacie Świętych, bądź za aniołki.
 • W dzień Wszystkich Świętych nie będzie Mszy Świętej na cmentarzu (Msze Święte w farze: 8.00, 10.00, 12.00, 18.00). Procesja o godz. 14.00 środkiem cmentarza od Wzgórza Wodociągowego po cmentarz par. św. Stanisława. Dwie stacje na naszym cmentarzu: przy krzyżu i pod figurą Matki Bożej. Procesja nie zastępuje uczestnictwa we Mszy Świętej. W ten dzień tradycyjnie będziemy zbierać ofiary do puszek na Wyższe Seminarium Duchowne, tym razem po Mszach Świętych.
 • W dzień zaduszny, 2 listopada, Msza Święta popołudniowa w farze tylko o godz. 16.00, po czym procesja ze zniczami na cmentarz. Modlić się będziemy za naszych Zmarłych, zwłaszcza za pomordowanych w walce o niepodległość naszej Ojczyzny. Procesja wyruszy ok. godz. 16.35, będziemy modlić się różańcem. Po  dojściu, ok. godz. 17.00, pod krzyżem Apel poległych prowadzony przez Harcerzy. Znicze złożymy na grobach naszych Bliskich.
 • Nawiedzając kościół lub kaplicę publiczną w uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada, od południa) oraz w Dniu Zadusznym (2 listopada), odmawiając modlitwę (Ojcze nasz, Wierzę w jednego Boga) możemy pod zwykłymi warunkami (poniżej) uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza połączone z modlitwą za zmarłych. Trzeba także spełnić zwykłe warunki otrzymania odpustu: być w stanie łaski uświęcającej; wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego; przyjąć Komunię Świętą; pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo). Odpust można ofiarować wyłącznie za zmarłych. Odpust zupełny można zdobyć raz dziennie.
 • Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, także będą mogli uzyskać odpust zupełny – więcej na ten temat w części nieczytanej ogłoszeń (poniżej).
 • W tym tygodniu pierwsza: środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela z ich zwykłymi praktykami. Różaniec SWP wyjątkowo po Mszy Świętej wraz ze spotkaniem. W sobotnie poranki różaniec będzie prowadzić w tym miesiącu Róża nr 4 p. Stefanii Piszczała. W środę wyjątkowo dwie Msze Święte zbiorowe za wstawiennictwem Pani Nakielskiej i św. Józefa: za żywych i zmarłych! Do chorych kapłani udadzą się w sobotę.
 • Wymienianki roczne i jednorazowe można składać w kancelarii lub zakrystii. Kartki wyłożone są pod chórem. Prosimy wyraźnie zaznaczać rodzaj Wymienianek.
 • Od soboty udostępniona jest możliwość wjazdu na niezagospodarowaną część nowego cmentarza św. Wawrzyńca (od strony ul. Moniuszki). Prosimy jednak przestrzegać oznakowania i nie wjeżdżać na część przygotowaną już pod pochówki.
 • Zarząd cmentarza przypomina o regulowaniu zaległych opłat.
 • W minionym tygodniu został wykonany chodnik łączący nową część cmentarza św. Wawrzyńca ze starą – od strony parkingu przy Wzgórzu Wodociągowym.
 • Policja i Straż Miejska proszą o zgłaszanie przestępstw, które mają miejsce na cmentarzu.
 • Ksiądz Biskup zachęca do uczestnictwa w 40. Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy. Więcej na ten temat w gablocie.
 • Dziękujemy za ofiary na misje. Na ten cel zebraliśmy rekordową kwotę 5300 zł. Na pomoc Afgańczykom 850 zł, a wcześniej, dla zdolnej młodzieży z małych miejscowości – 2050 zł. Przy tej okazji, w kontekście szeroko pojętej krytyki Kościoła, warto zaznaczyć, jak wiele cichego dobra dzieje się w świecie dzięki chodzącym do kościoła i dzielącym się! Powiedzmy szczerze, pieniądze te bardzo by się nam przydały w prowadzonych remontach, a jednak nie zamykamy się na potrzebujących wsparcia. Krytyków jest wielu, konkretnie pomagających dużo mniej. Dlatego tym bardziej dziękujemy!
 • Dziękujemy za składane ofiary na wkład własny do remontu wieży.
 • Przypominamy o wystawie różańców, także zdjęć przypominających remonty wieży z roku 1945 oraz obecne.
 • Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego. W bieżącym numerze, wraz z dodatkiem 5 min. z Bogiem, m.in. o agonii, śmierci i sprawach ostatecznych.
 • W minionym tygodniu zmarli Sławomir Jurczak (Bielawy), Jerzy Rewoliński (ul. Dąbrowskiego), Gertruda Werdin (ul. Pocztowa), pog. w czwartek o godz. 14.00; Andrzej Steczko (DPS), pog. w piątek o godz. 14.30. W intencji zmarłych – Wieczny odpoczynek…

***

 • Przypominamy, że została zniesiona dyspensa od uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych.
 • W roku 2021, podobnie jak w 2020, zgodnie z Dekretem Penitencjarii Apostolskiej:

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.”

 • Zgodnie z nowym podziałem obowiązków między Parafiami opiekę duszpasterską nad szpitalem przejmuje odtąd parafia św. Stanisława, natomiast parafia św. Wawrzyńca nadal będzie obsługiwać DPS. Wezwania do chorych w szpitalu należy zgłaszać pod nr.  tel. 603 818 205.
 • Przed kilkoma miesiącami rozprowadzaliśmy domowe kropielniczki. Zachęcamy do pobierania wody święconej, która znajduje się w pojemniku przy chrzcielnicy.
 • Przypominamy ustalenia sanitarne, ważne dla naszego funkcjonowania:
 1. pod chórem znajduje się dezynfektor (w Olszewce w kruchcie),
 2. należy mieć założone maseczki i zachować obowiązujące odległości,
 3. do Komunii Świętej podchodzą od strony obrazu Pani Nakielskiej przyjmujący Ją na rękę, od strony obrazu Jezusa Miłosiernego przyjmujący Ją do ust.
 • Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na ręce. Komunię można przyjmować na rękę, czyniąc z nich tron dla Boga i układając je na krzyż na wysokości serca (lewa do góry, prawa pod lewą, by później palcami prawej dłoni chwycić Hostię) zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła, że „Ciało Pana przyjmujemy na krzyż naszego życia”. Komunię spożywamy przy prezbiterze!!! Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio zdezynfekowali sobie dłonie!
 • Episkopat przypomina o praktyce żalu doskonałego, który może okazać się deską ratunku dla osób, które nie mogą skorzystać ze spowiedzi, a są np. w niebezpieczeństwie śmierci. Kilka słów o na ten temat w zakładce Pandemia – duchowe wskazówki.